הרב העכט לצד הרבי
הרב העכט לצד הרבי צילום: ארכיון כפר-חב"ד
יש קונה עולמו בשל"ה אחת ● מיוחד

לפני כשבעים שנה, כשהקים הרבי הריי"צ את מוסד של"ה ('שיעורי לימוד הדת'), היו רבים ביהדות החרדית באמריקה שתהו כיצד תועיל שעה שבועית בודדת לתלמידי בתי-ספר עממיים. כיום, לאחר שאלפים רבים מתוכם עברו לתלמודי-תורה וההצלחה הגדולה כבר הפכה לעובדה בשטח, כפי שמספר השבוע ל'כפר חב"ד' הרב שרגא-פייבל רימלער, מוותיקי הפעילים במוסד זה למעלה מיובל שנים, מצטרפים אותם חוגים בעצמם לפעילות זו * "יש קונה עולמו בשעה אחת"
אריה לייב קוסביצקי

"עבדתי שנים רבות יחד עם הרב יעקב-יהודה העכט ע"ה במשרד של"ה – יום-יום מבוקר עד ערב, ולעיתים אף בשעות לא מקובלות. הרב העכט לא הכיר במושג 'שעות עבודה'. כשהיה נדרש משהו – היה עובד קשה בעצמו, וכך היה דורש גם מאיתנו..."

במילים אלה פותח הרב שרגא-פייבל רימלער את תיאורו על העבודה הקשה שעבד במשך למעלה מעשור (בין השנים תשי"ז-תשכ"ח), אז ניהל את הפעילות של 'מוסד של"ה' בניו-יורק. "במשך כל השבוע הייתי שוקד על תכנונה וארגונה של שעה שבועית אחת שנקראת בעברית 'שעת לימוד הדת', באידיש 'מיטוואך שטונדע' (על-שם יום רביעי בשבוע שבו מתקיים השיעור) ובאנגלית 'רעליזד טיים'".

קדמה לפעילותו המשרדית של הרב רימלער עבודת-שטח כאחד הפעילים החרוצים במוסד של"ה בניו-יורק. אני מבקש מהרב רימלער לתאר לי איך נראתה הפעילות בימים ההם, והוא מקריא באוזניי קטע מתוך מאמר שהופיע בשנת תש"ו אודות 'ועד מגיני ומרחיבי החינוך הכשר':

"אם תרצה לכתת רגליך ולבקר בקרבת בית-ספר עממי בברוקלין או בראנקס או וואשינגטאן-הייטס, באחד הימים בשבוע (יום ג' או ד') כרבע שעה לפני השעה השנייה אחר הצהריים, תראה גדודים-גדודים של תינוקות וילדים תחת השגחת בחור אחד או שנים, הולכים לבית-הכנסת הקרוב ללמוד שעה אחת של דת.

"נכנס אתה לתוך כתלי בית-הכנסת, ומקשיב לשיעור. אולם בית-הכנסת מלא ילדים מפה לפה. על הדוכן עומד בחור מלא חן יהודי, ונותן לילדים פרק בתפילה וברכה, דת ודין, ובדברי ימי עמנו. נזכרים הילדים כי בני ישראל המה, בני מלכים, בני עם נבחר, עם הספר והרוח. וככלות השיעור – שיעור לימוד הדת, של"ה – מקבלים הילדים חוברות וענייני קריאה בתור צידה לדרך. מסתכל אתה בחוברות אלה ומכיר אותן: כאן חוברת של"ה, חוברת 'תשרי', או הירחון החודשי 'שיחות לילדים' (טאקס אנד טיילס, בלע"ז), ועוד ועוד, היוצאים לאור על-ידי המוסד המפורסם 'מרכז לענייני חינוך'. מסתכל אתה בפני הילדים, ורואה כי רוח קדושה נסוכה על פניהם, ונזכר אתה בפתגם הידוע 'יש קונה עולמו בשעה אחת'..."

לרפא את מזבח ה' ההרוס"

ולמי שעדיין לא הבין במה המדובר, ניאות הרב רימלער להסביר: "המוסד 'של"ה' – ראשי-התיבות של 'שיעורי לימוד הדת' – מפורסם גם בשמו המורחב: 'ועד מגיני ומרחיבי החינוך הכשר'. המוסד הוקם על-ידי הרבי הריי"צ, במסגרת ה'מרכז לענייני חינוך' שנוהל על-ידי הרבי. מטרת המוסד: למסור שיעורי תורה ויהדות למאות אלפי ילדים יהודיים הלומדים בבתי-הספר העממיים בניו-יורק, במסגרת 'תוכנית שעת החופש' ('רעליזד טיים פראגראם') של בתי-הספר בניו-יורק רבתי".

מה עומד מאחורי הרעיון של שעת לימודים שבועית בודדת?

החוקה האמריקנית אוסרת ללמד לימודי דת בבתי-הספר העממיים. בחודש אדר-שני ת"ש – החודש שבו הגיע הרבי הריי"צ לגור בקביעות בארה"ב כדי להפיץ ולחזק בה את היהדות! – החליטה ועדת החינוך העליונה של מדינת ניו-יורק לאשר תוכנית שעת חופש שבועית שתאפשר לימודי דת למעוניינים בכך, והתוכנית נכנסה לתוקף בשנת תש"א. ומאז החלו גופים דתיים לארגן שעות-דת שבועיות ברחבי ניו-יורק. בהתחלה ניצלו זאת בעיקר ארגונים נוצריים, ואילו הקהילות היהודיות התנגדו לזה מנימוקים שונים, ובראשם החשש ממתן לגיטימציה לבתי-הספר העממיים בעיני ההורים היהודיים.

בשנת תש"ב נודע לרב החסיד חיים-צבי קוניקוב ע"ה, שניהל את בית-הספר 'בית רבקה' בשכונת וויליאמסבורג, על האפשרות הזו, והוא שאל את הרבי הריי"צ בנידון. הרבי הריי"צ התלהב מאוד מהרעיון, וזירז את ה'מרכז לענייני חינוך', בראשות חתנו הרבי, לעסוק בזה. ומאז החל המל"ח לארגן 'שיעורי לימוד הדת' לאלפי ילדים וילדות, תלמידי בתי-הספר העממיים, ברחבי ניו-יורק וגם מחוצה לה. ובמשך השנים ניצלו רבבות רבות של משפחות יהודיות מהתבוללות, ונערים רבים הפכו לשומרי מצוות, בזכות שיעורי של"ה שהחדירו בהם גאווה יהודית וידע ראשוני בנושאי יהדות.

ייחודיותו של המוסד שהקים הרבי הריי"ץ נובעת מראשוניותו. בתקופה ההיא, לפני למעלה מ-60 שנה, יהדות ארה"ב היתה נתונה בסכנה קיומית מבחינה רוחנית, והמוסד הזה היה הראשון שעמד בפרץ והפיח רוח-חיים בקרב הנוער. בנוסף לכך, זה היה מוסד שנתמך על-ידי כל הגופים החרדיים בארה"ב דאז, כמו 'אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה', 'אגודת האדמו"רים דארה"ב וקנדה', 'איגוד הקהילות היהודיות בארה"ב', ועוד. הנה לדוגמה קטע מדברים שכתב נשיא אגודת האדמו"רים, האדמו"ר רבי מרדכי-שלמה מבויאן זצ"ל, בי"ד שבט תש"ז:

"לפני חמש שנים התנדבה קבוצת תלמידי מתיבתות מפורסמות בניו יורק, חלוצי צבא ה', ויסדו 'ועד מגיני ומרחיבי החינוך הכשר'. ועד זה עומד בהשגחת 'מרכז לענייני חינוך', הידוע למדי לקהל העברי בכל מדינות אמריקה בעבודתו החשובה והקדושה למען החינוך הטהור. הוועד שם לו למטרה [...] לייסד 'שיעורים לענייני הדת' בבתי ספר העממיים בשביל אלה הילדים שמפני איזו סיבה שהיא אין להם האפשרות ללמוד בישיבה [...] חברי הוועד הנזכר, בהיותם מסורים לרעיונם זה הגדול בכל כוחותיהם, ובהקדישם לו כל חלב ודם לבם, כל אש נפשותיהם הצעירות, הספיקו במשך שנים מועטות להכניס תחת כנפי השכינה יותר מששת אלפים ילדים וילדות המקבלים חינוך שלם וכשר [...] יתחברו נא תלמידי הישיבות והמתיבתות המעולות אליהם לעבוד שכם אחד, לרפא את מזבח ה' ההרוס ולהציל את הנוער היהודי בארץ זו מכיליון הנפש ומשריפת הנשמה".

בהשראת הקריאות הללו שפרסמו האדמו"רים והרבנים להצטרף לפעילות הגדולה שייסד הרבי נ"ע, המוסד הצליח להפעיל תלמידי ישיבות מכל חוגי היהדות החרדית, כאשר רבים מהם פיתחו באמצעות פעילות זו את כישרונותיהם החינוכיים והפכו לאחר מכן לעסקנים דגולים בשדה החינוך. ומעניין לציין דברים שאמר הרבי הריי"צ בשעתו, כי הקים את 'של"ה' בתור מוסד בפני עצמו, כדי שהפעילות בו לא תוגבל לתלמידי 'תומכי תמימים' בלבד אלא ישתתפו בה יהודים מכל החוגים שומרי המצוות. ואכן, במשך למעלה מעשור השתתפו בעבודה תלמידי ישיבות 'רבינו יצחק אלחנן', 'רבנו חיים ברלין', 'תורה ודעת', 'תפארת ירושלים', 'בית יוסף', 'יבנה' ועוד. ובמקביל, תלמידות 'בית יעקב' ו'בית-מדרש למורות' הצטרפו לתלמידות 'בית רבקה' בפעילותן עם תלמידות בתי-הספר העממיים.

המשך הכתבה ההיסטורית המאלפת – השבוע ב'כפר חב"ד'.

ב' באלול תש"ע