מכתב הרב שווי. לחצו להגדלה
מכתב הרב שווי. לחצו להגדלה
סעודת פורים מעורבת?

הגה"ח הרב אהרן יעקב שוויי: "אסור להשתתף בסעודת פורים באופן שישבו בתערובות אנשים ונשים, משפחות משפחות" (ארה"ב)
כתבנו בניו-יורק

נכון לרגע זה עדיין שוקלים חברי ועד הקהל של שכונת קראון הייטס האם וכיצד לקיים את סעודת הפורים שהבטיחו לארגן, זאת לאחר שבשבת האחרונה הופץ בבתי-הכנסת של השכונה מכתבו של המרא-דאתרא הרב אהרן יעקב שוויי, האוסר בצורה החלטית השתתפות בסעודת פורים הנערכת "באופן שישבו בתערובות אנשים ונשים, משפחות משפחות".

"בשנה שעברה וגם בשנת תשס"ג", כותב הרב שוויי, "נערכה הסעודה כהלכה, כאשר הגברים יושבים בצד אחד והנשים בצד האחר, ומחיצה באמצע".

 לא ברור מה יעלה השנה בגורל הסעודה המסורתית.

י"ב באדר תשס"ו
תגובות
16
1. חובה לשמוע בקולו של המרא-דאתרא
חובה לשמוע בקולו של המרא-דאתרא

א) אין ספק שאכפת לו המצב הרוחני של השכונה שתפקידה להיות דוגמא לאנ"ש בכל העולם.

ב) מה בכלל היתה ההווא אמינא שלהם לעשות מעורב? אצלנו בארץ זה לא היה קורה.
י"ב באדר תשס"ו
2. מסכים עם האמור במכתב!
מסכים עם האמור במכתב!

יש כאן:

חילול השם – דבר שבבארא פארק ובפלעטבוש אף אחד לא מעלה על דעתו, יעשה דווקא בשכונת המלך?! הרי אנחנו חסידי חב"ד צריכים להיות דוגמא לאחרים לשמירה על ההלכה!

מכשול גדול - כל מי שהשתתף בסעודה הזו בשנת תשס"ב יודע על מה המדובר. וכמ"ש הרב שוויי: "ואין כאן המקום להאריך בדבר המבהיל".

פירצה – היום זה פעם בשנה, בפורים, מחר יהיו כאלה שירצו לעשות חתונות בהם יושבים בתערובות. חובה על הרב לגדור את הפירצה!

מחלוקת – העובדה ששנה שעברה עשו את הסעודה כהלכה, בהפרדה עם מחיצה, מוכיחה שכל הכוונה השנה היא לעשות מחלוקת נגד הרב המד"א. גם מוכיחה על זה הכתובת שבחרו במודעות: "ומ' לא יכרע ולא ישתחווה".

דאלאי מחלוקת!
י"ב באדר תשס"ו
3. לא יאומן כי יסופר!
לא יאומן כי יסופר!
שמעתי הבוקר שיש מי שמציע כסף לאנשים בשביל שיבואו להשתתף בסעודה כפי שהיא, היינו בלי הפרדה.
לא אגלה כאן מי הוא זה ואיזה הוא שמציע כסף, אבל העובדה בדוקה ונכונה. להיכן הגענו??
י"ב באדר תשס"ו
4. Kol Hakavod Rabbi Schwei!
Kol Hakavod Rabbi Schwei! Its about bloody time someone is taking this position in these issues. Crown heights is becoming another Flatbush!
י"ב באדר תשס"ו
5. גם עם מחיצה
זה לא דבר רצוי !!! שהרי כששם זה לא התוועדות או שמחה משפחתית ביום רגיל. אלא ביום שמתנהגים בבחי' עד דלא ידע בין וכו' וד"ל הרי יתנהגו שם היפך ההלכה גם מחוץ למחיצה !!
י"ב באדר תשס"ו
6. אז מה עם מציעים כסף?
אז מה אם מציעים כסף?

כשראו שאין ברירה ולפי המצב הם יצטרכו שוב להביא באוטובוסים עולי רוסיא מברייטן ביטש, לכן חייבים שיראו גם כמה "פנים" מקראון הייטס, ומשלמים להם. מה פסול בזה?
י"ב באדר תשס"ו
7. Rabbi Heller
Last year Rabbi Heller in his Friday night shiur said specifically that it is a issur to sit together at such gatherings.
י"ב באדר תשס"ו
8. מה השתנה משנה שעברה להשנה?
מה השתנה משנה שעברה להשנה?

אם שנה שעברה עשו הכל בסדר, למה השנה הם מתעקשים?

העסק מריח לא טוב.
י"ב באדר תשס"ו
9. למה שינו ממה שהיה לפני שנה?
למה שינו ממה שהיה לפני שנה?
אז זה היה על פי הלכה אנשים לחוד ונשים לחוד וכולם נהנו אז למה שינו?
י"ב באדר תשס"ו
10. הרבי נשיא דורנו אומר בשיחה משנת תשמ"ח:
...אכילת סעודת פורים, "לבסומי עד דלא ידע".

ואח"כ, טוב ונכון וכו' - לערוך התוועדות הכי גדולה (כנוס את כל הידהודים), מנער ועד זקן טף ונשים [כמובן - האנשים בעזרת אנשים, הנשים - בעזרת נשים, וטף - בשני המקומות].

התוועדויות כרך ב ע' 410


י"ב באדר תשס"ו
11. חומר למחשבה
זה מזמן עשיתי לי מנהג שלא להשתתף בשום מחלוקת ופוליטיקא.
אבל מכיוון שאני רואה שחוטאים כאן בנקודה התיכונה אני יוצא מגידרי.
כאן השאלה היא לא אם הרב הוא טוב ולגיטימי או לא, או האם הרב ההוא צודק או העניין ההוא צודק.
והשם יסלח לי.
אלף. איך הגיע מצב כזה שדבר פרטי בשכונה הגיע לממדים של אינטרנט שכל שונאי ליובאוויטש מחככים ידיהם בהנאה???!!!
מניה וביה, אם הרב טועה בעניין. זה לא בושה??ואם האיש הפרטי טועה זה לא בושה לליובאוויטש שכזו תועבה ישנה בינינו??ועד שהוצרכו לכתוב מכתבים ושלוחים יצאו רצים??????וכדאי בזיון וקצף?
ועתה לעצם העניין.
אני רואה כאן 10 תגובות ואף אחד לא חשב על המושא עצמו,והוא העניים והאביונים ששמחים בחג!!!מעניין שלפני שהאיש ההוא שעשה את מעשה החסד אף אחד לא דאג לעניים .ולא חלילה שאין בחב"ד חסד אלא יש מספיק אנשים שמבושה לא יילכו לאף אחד ואני מכיר לפחות משפחה אחת שבלי הסעודה ילדיה מסתובבים בבושה ברחובות ולקראת ערב באים ל770 לאכול מהשאריות רח"ל.!!!!!!!האם מאן דהוא מהמנופנפים בשולחן ערוך חשב על השולחן ערוך של האנשים הללו?????האם מאן דהוא הקדיש יותר מדקה לחשוב איך עוזרים להם??במקום לבייש אותם ברחובות שכאילו אוכלים הם זבחים לא כשרים רח"ל???
את הקמפיין הזה נגד האיש הפרטי אני יודע כנראה טוב יותר
מהרבה חמומי הכשר כאן אבל עדיין צריכה להיות בינה להבדיל בין דמים לדמים??וכבר אמרו חכמינו שעדיף ,,,וכולו ולא להלבין פני חבירו ברבים.
ועל מה יצא הקצף???א חוצפה פלוני בן פלוני עושה מעשה טוב מבלי להתייעץ תחילה עם אלמוני[עסקן לא מהרבנים} וכעונש לזה מוציאים לרחובות ותולים אותו ואת בני ביתו והמסובין עימו רח"ל."תערובות" הם צועקים, אצלך בבית חוץ מאשתך הרי יש לך עוד אורחים שבאים ובטוח שגם אביונים באים אליך שהרי אתה א גאנצע יא ט'יבידאם ומקיים מצוות הכנסת אורחים כהלכתו ובמיוחד בחג הפורים שזה חלק מהמצוה. אז למה אצליך מותר???וכשיש הרבה אורחים אסור???למה כשבתשרי אתה ממונה על "הענינים" הרי סוגרים עינים .וכאן פתחו להם "הדואגים להלכה" פתח של מחלוקת ושנאה??
וכאמור אף אחד לא דאג לעניים "עם מחיצות"לפני שהגיע בעל חסד זה.
וכאן באים עם המצאה חדשה נעזור לסעודה שברוך השם משתתפים בה גם לא רק "אביונים" אלא כל מי שרוצה להיות שייך למשפחה אחת.אבל ברור שנהנים גם מעוטי יכולת אולם בתנאי אחד "נעשה מחיצות".בבית שלך אתה גם עושה מחיצות?????בבית שלך גם הבנות שלך לא רואים את אביהם בסעודת פורים?? אז מה לך ניטפל לאנשים שרוצים לקיים מצוות החג?? מה אתה "עושה שאלות"?? מי נתן לך רשות להשבית שמחת חג ממאות יהודים?? רח"ל. וכבר היה לעולמים שגם אצל הרבי שאלו שוטים שאלות הן על משקאות הן על כינוסי ילדים וכולו וכולו
והיום כבר יודעים מהיכן זה נבע.
אני לא רב לפסוק שמותר או אסור בסעודה.כמו שאני לא מתערב בדברים אחרים שלא נראים לי.וחלילה לי לפגע בכבוד רב.
אבל דבר אחד ברור "לעשות שאלה" מבלי להגיע לקו הישר עם המתעסקים במעשה החסד כמו דבר פשוט סדרנים[כאילו שבחתונות יש זאת] או מחיצות מוכנות למקרה של ריקודים או כל רעיון אחר שהיה מניח דעתו של הרב.הרי חוץ מהבזיון שאין קודקוד למנהיג , עצוב נורא על אלו שלא יוכלו להינות כהילכתו מהשמחה.ואף לדעה שההוא יש לו אינטרס בסעודה הרי כבר ידוע האימרה "שהעניים אוכלים באמת"!!!
לא כואב לי אישית על דעתו של רב זה או אחר אלא על הקלות שמוצאים מכתב ,על אחד מחשובי אנ"ש שלא חייבים להסכים עימו בהכל וכותב שורות אלו בכלל זה.
אבל נידמינו לווילמסבורג רח"ל???כך פותרים ענינים???
ועל זה אמר החכם על "לעשות חטא" אפשר לעשות תשובה אבל על"לעשות שאלה"אפשר לעשות חטא בלי תשובה וד"ל.
אין בדברים הללו חס וחלילה ליפגע במרות רב זה או אחר אלא להאיר העינים.ואולי האי וכולו
י"ג באדר תשס"ו
12. תשובה כהלכה למגיב 11.
בהתפתלות ארוכה ניסית לטעון שאתה לא מתערב "בשום מחלוקת ופוליטיקא" (עוד יומיים פורים, הא? מהן מחלוקת ופוליטיקה אם לא מה שכתבת?), ואתה גם לא מתערב "האם הרב ההוא צודק או העניין ההוא צודק", אתה רק מסתתר במסווה של דאגה לעניים וכחמור למחשבה אתה מתחצף נגד המרא דאתרא של שכונת קראון הייטס.
השם אכן יסלח לך, וכהכנה לזה הא לך חומר למחשבה:
אם אכן הדאגה לעניים הייתה משאת נפשו של מארגן הסעודה הפרוצה השנה, הוא יכל לעשות זאת בהפרדה, כפי שעשה לפני שנה.
לפני שנה הוא לא דאג לעניים?
העניים לא אכלו לפני שנה?
המחיצה הותירה אותם רעבים?
ולא רק לפני שנה, אלא (והרב שוויי כתב זאת במכתבו) גם בשנת תשס"ג היתה מחיצה בעת הסעודה.
ההתעקשות הזאת, "לא יכרע ולא ישתחווה", יש לה רק משמעות אחת: חוצפה נגד ההלכה, חוצפה נגד המד"א, ורצון לדרדר את ליובאוויטש ולהוציאה מחוץ לציבור החרד לקיים את מצוות התורה בהידור.
לטענתך בבית לא צריך מחיצה, נכון? אני מסכים. אז אולי בחתונה שתערוך לבתך/בנך תציע לאורחים סעודה מעורבת ללא מחיצה? הרי בבית אין מחיצה, למה בחתונה כן? ומה טוב אם תזמין עניים להשתתף בחתונה, ולפי דבריך, במקום שאין מחיצה יש יותר עניים, ומה טוב יותר מלשמח עניים בזמן החתונה?
אלא שאת התשובות לשאלות אלו, שאתה אולי לא רוצה לדעת, כל קורא יודע.
אין קשר בין המחיצה לעניים. אדרבא, מי שמתעקש שלא לעשות מחיצה הוא זה שפוגע בעניים.
ולעדות השקר שלך:
"אני מכיר לפחות משפחה אחת שבלי הסעודה ילדיה מסתובבים בבושה ברחובות ולקראת ערב באים ל770 לאכול מהשאריות רח"ל!!!!!!!"
א, כבר כתבתי שאתה שקרן. לא רק אתה חי כאן.
ב, היא הנותנת, תדאג שהמארגן יודיע על מחיצה, והם יוכלו לבא לסעודה.
ג, כל השנה המשפחה הזאת אוכלת בבית, ורק בפורים האם באים ל770? את מי אתה מרמה?
ד, אולי אם תדאג שכל החתונות בשכונה יהיו גם מעורבות, יהיה לילדי ה"משפחה" שראית בחלומך מה לאכול גם במשך כל השנה?
ובקשר המכתב של הרב שוויי:
את מי אתה רוצה להטעות?
תשאל את המארגן "איש החסד" והוא יספר לך איך בשנת תשס"ד המד"א התחנן לפניו שיעשה את הסעודה בנפרד, גם בשיחה ארוכה בעל פה, וגם במכתב מכובד. ומה היתה התגובה של "איש החסד": צפצף על הרב.
השנה הוא עושה זאת בשם הקהל.
האין זו חובת הרב לגדור פרצות שכאלו?
האם אתה יודע איזה דברים קרו בסעודת פורים של שנת תשס"ב?
או שזה לא מענין אותך?
לכן, מה שעשית בדברים שכתבת כאן הוא פגיעה ברב המד"א, ובודאי לפני הפורים (שיום הכיפורים הוא רק כ- שלו, ולא ממש כמותו) תעשה תשובה ותבקש מחילה.
י"ג באדר תשס"ו
13. אתה רוצה שנאמין לך שזה מה שכואב לך?

כל מי שקורא מה שכתבת ישר רואה שכואב לך שלא הצלחתם למרוד נגד המרא דאתרא.

שכואב לך שלא הצלחתם להכניס פירצה חמורה בשכונת המלך.

שכואב לך שהתכנית לגרום לחילול השם לא הצליחה.

שכואב לך שלא הצלחתם להפוך את הרודף הנלחם ברב, לנרדף שירחמו עליו.

כולם יודעים את האמת והתגובה ה"חכמה" שלך לא תשנה את האמת.
י"ג באדר תשס"ו
14. כשרב רוצה כבוד!!!!ורב למען זה
למספר 12 אם אחותך הייתה קדשה גם היית מפרסם בעל העולם???
וכאן רואים כמה ליובאוויטש חשוב לך.
ל13נראה כמה אנשים ישתתפו בסעודה הזו??
ונראה כמה אנשים"מרדו" נאך מיר א פ .צ.
חכם לא מכניס את עצמו לענינים
הלא ראויים
וכשכלב נובח סימן שהאבן פגעה בו
11 אתה חזק!@!!!!!!!!!!!!!
ובחירות שיבאו יוכיחו עתה הוא זמן פורים אבל חזון למועד
י"ד באדר תשס"ו
15. ל12, מה קרה ?
רציתי לשאול מה קרה בפורים התשס"ב
ט"ו באדר תשס"ו
16. 11 כמדומה שכווילימסבורג נגיע טוב
בווילימסבורג זה לא היה קורה! שאלה טיפשיות כמו אלו ששאלת (מה חילוק בין בית למסיבה, חחאחאחאא) אין להם מקום בווילימסבורג!!!!

אל תשכח בכל מצוה שרוצים לעשות, צריכים תחילה לחשוב אם זה מתאים עם התורה הקדושה. אם לא, הכל יכול להיות בכוונה לשם שמים, אבל לא שווה כלום!!

הייתי בווילימסבורג השנה, אני ממש מקנא אותם!! גדרי הצניעות שם הוא להפליא!
ט"ז באדר תשס"ו