גלריית רבנים בהתוועדות ג' תמוז בפסגת זאב

מאות איש הסבו להתוועדות ג' תמוז בשכונת פסגת זאב בירושלים ע"י בית חב"ד בניהולו של השליח הרב יצחק קורץ. ההתוועדות התקיימה בבית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" סביב לשולחנות ערוכים בסעודה כיד המלך, עם מקומות מיוחדים לנשים
מערכת שטורעם

מאות איש הסבו להתוועדות ג' תמוז בשכונת פסגת זאב בירושלים ע"י בית חב"ד בניהולו של השליח הרב יצחק קורץ. ההתוועדות התקיימה בבית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" סביב לשולחנות ערוכים בסעודה כיד המלך, עם מקומות מיוחדים לנשים.

ההתוועדות הונחתה על ידי הרב קורץ שתיבל את דבריו באמרות וסיפורים.

בין המברכים היו הרה"ג הרב אברהם מיכאל הלפרין חבר בי"ד רבני חב"ד המכהן כרב השכונה הסמוכה, הרב ציון דרמוני, הרב יצחק נמני, הרב לוי בקשי. כל אחד בתורו סיפר את הקשר המיוחד שלו עם הרבי ועם שלוחי הרבי בפינות נידחות בעולם.

הרב הלפרין סיפר לקהל כיצד רואים בצורה מוחשית שהרבי ממשיך גם כיום להנהיג את צאן מרעיתו ואת כלל ישראל.

אורח הערב היה הרב שמעון אייזנבך מאילת שנשא את ההרצאה המרכזית ועמד על משמעותו של היום ג' תמוז דרך מספר אירועים שהתרחשו בו בהיסטוריה היהודית.

שעה ארוכה סיפר לציבור על התפתחותה המדהימה של מפעלו הגדול של הרבי ועל אורו הזורח המהוה סימן ברור לגאולה הקרובה.

הערב הסתיים בכתיבת פ"נ לרבי ובהגרלה על שטר דולר שקיבל הרב קורץ מידי הרבי לפני עשרות שנים.

ו' בתמוז תשס"ט