כתבת השער בעיתון בקהילה
כתבת השער בעיתון בקהילה צילום: שטורעם
"יש הזדמנות נדירה לאחד את כל היהדות החרדית"

'בקהילה' מדווח: הולכות ונשלמות ההכנות לעצרת השלושים לקדושי מומביי ■ העצרת תתקיים ביום רביעי הקרוב, בכיכר השבת בירושלים ■ הגר"ש וואזנר, כ"ק האדמו"ר מגור, הגאב"ד הגרי"ט וייס, כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק והגה"צ רבי דן סגל יישאו דברים במהלך העצרת
אבי שלום, בקהילה

הולכות ונשלמות ההכנות לעצרת הענק שתתקיים בערבו של יום רביעי הקרוב, אור לה' בטבת, יום השלושים לקדושי מומביי (ה'שלושים', במקרה זה נקבע לפי יום הקבורה ולא לפי יום המיתה, משום שהקבורה הייתה שני ימים או יותר מהפטירה), הר"ר גבריאל ורעייתו מרת רבקה הולצברג הי"ד, הר"ר אריה לייבוש טיילבוים הי"ד, הר"ר בן ציון קורמן הי"ד, גב' יוכבד אורפז הי"ד וגב' נורמה שוורצבלט-רבינוביץ' הי"ד.

העצרת תתקיים בכיכר השבת בירושלים. מטה מיוחד שהקימה אגודת חסידי חב"ד המארגנת את העצרת, עמל על סגירת הקצוות האחרונים, לאחר שהתקבלו כל האישורים הטכניים הרלוונטיים. על ההכנות כולן מנצח איש העסקים החב"די, הרב חיים יעקב ליבוביץ, היוזם והמארגן הראשי.

בסוף השבוע נודע כי הגר"ש וואזנר, כ"ק האדמו"ר מגור, הגאב"ד הגרי"ט וייס, כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק והגה"צ רבי דן סגל ישאו דברים במהלך העצרת.

משלחת רבני חב"ד, בראשות הגרמ"ש אשכנזי, רבו של כפר חב"ד, התקבלה בשבועות האחרונים בבתי הגר"ח קנייבסקי, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"נ קרליץ, הגר"ג אידלשטיין ושורה ארוכה של אדמו"רים נודעים בירושלים ובבני ברק אשר הודיעו כי ישתתפו אישית בעצרת.

מסר חשוב ביותר 

הביקורים שהתקיימו בשבועות האחרונים בבתי גדולי התורה סימנו ללא כל ספק ציון דרך משמעותי במערכת היחסים בין הציבור החרדי על כל חוגיו ושדרותיו לבין חסידי חב"ד.

דומה כי האסון הנורא בבית חב"ד במומביי, שיצר גל של אחדות חסר תקדים בעולם היהודי, לא פסח גם על צומת זו.

במרוצת העשורים האחרונים לא ביקרו ולא התקבלו רבני וראשי חב"ד בבתי גדולי התורה בבני ברק, לפחות לא באופן רשמי ופומבי ולנגד עיני המצלמות. אחד מחשובי העסקנים בציבור החרדי אמר בסוף השבוע כי "עצם סדרת המפגשים הללו עם גדולי התורה, יש בה כדי לסמל ולסלול תקופה חדשה ביחסים שבין הציבור הליטאי וההנהגה שלו לבין חב"ד".

בשיחה מיוחדת ל'בקהילה', מדבר הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי, רבו של כפר חב"ד ומי שעמד בראש משלחת רבני חב"ד, בהתרגשות רבה על כל אחד מהביקורים שהוא עמד בראשם, כראש המשלחת.

"המשלחת התקבלה בחמימות רבה בבית גדולי התורה. החמימות הזו הפתיעה אותי מעט", אומר הגרמ"ש אשכנזי. "הרגשתי את היחס החם וחשתי כיצד המתח שליווה את השנים האחרונות התפוגג כלא היה".

הגרמ"ש אשכנזי הוסיף, כי "כואב ומצער הדבר שהאחדות הזו נולדה כתוצאה מטבח כה אכזרי וטרגי שפגע באחת בכל חלקי היהדות, אבל דומני שלא אחטא בלשוני אם אומר כי אולי ניתן לשייך גם לכך את דברי הזוהר הקדוש הנודעים: 'בכייה תקיעא בליבאי מסטרא דא וחדווא תקיעא בליבאי מסטרא דא'. את סיבת הבכי אין צורך לפרט. הרי כל בית ישראל בכו ובוכים את השריפה אשר שרף ה'. עם זאת, יש גם סיבה להתרוממות הרוח לנוכח הביקורים שקיימנו, משלחת רבני חב"ד, בבתי גדולי התורה לקראת המעמד הגדול שילכד לראשונה את כל גווני הקשת ביהדות החרדית".

בתשובה לשאלתנו האם במהלך הביקורים הללו התקבל הרושם כי גדולי התורה אכן יכבדו את עצרת השלושים בנוכחותם האישית, השיב הגרמ"ש אשכנזי: "באופן עקרוני האווירה כולה הייתה באופן חיובי. כך או אחרת, עצם קיומו של כל אחד מהביקורים הללו, היה חשוב והועיל לאווירת האחדות המאפיינת את כלל הציבור החרדי וכלל עם ישראל".

בהתייחסו לגוף תוכן השיחות הממושכות שהתקיימו בבתי גדולי התורה, אמר הגרמ"ש אשכנזי: "היו כמובן דברי תורה בנושאים שונים, בין היתר במעלת וגדרי קידוש השם. הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ דיבר בהפלאה, שעה ארוכה, על יד ה' שהייתה בנו. גדולי התורה דיברו בהתפעלות אודות מסירות הנפש של שלוחי חב"ד. הגאון רבי ניסים קרליץ, למשל, התבטא באומרו: 'כנראה שהשטן לא היה מרוצה מהאידישקייט ששפע שם בבית חב"ד'. כולם כאחד אמרו שהאסון זעזע את כולם ונגע בכל יהודי וכי אין ספק שיש להתאחד, להתחזק ולהתעורר".

"כולם", מסכם הגרמ"ש אשכנזי, "קיבלו אותנו בחמימות. חשיבותו של כל אחד מביקורים אלו הוא גם למען הדורות הבאים. שיראו שיכולים להיות ויכוחים ומחלוקות לשם שמים על דרכים בעבודת ה' וכיוצא בזה, אבל אין עוינות ואין שנאה אישית. בעיניי, זהו הדבר החשוב ביותר".

כ"ז בכסלו תשס"ט