האתר של חב"ד מומבאי הוסב לאתר הנצחה וזיכרון
מערכת שטורעם

עד לפני שבועיים היה הדומיין www.chabadindia.org הכתובת בה ניתן להתעדכן על הנעשה בתוככי בית חב"ד מומבאי, שהופעל על ידי השלוחים הרב גבריאל ורבקה הולצברג הי"ד.

מיד לאחר האסון הנורא שהתרחש במקום, הוסבו הנכנסים בשערי האתר לדף מיוחד תחת הפלטפורמה של חב"ד.אורג, ובה ניתן היה לתרום להמשך הפעילות החב"דית ולזכרם של השלוחים במומבאי.

אמש, עלה לאוויר, תחת אותה כתובת, אתר הנצחה וזיכרון מיוחד, בו יכולים הגולשים לחלוק זכרונות, סיפורים ואפיזודות מזוג השלוחים, לצפות בוידאו לזכרם ולקרוא כתבות שהתפרסמו עליהם, לקבל החלטה טובה ומצווה לזכרם וכמובן לתרום להמשך הפעילות.

האתר החדש, תחת הכתובת הישנה, הוא יוזמת אנשי חב"ד.אורג, שהפעילו ומפעילים את רשת אתרי בתי חב"ד בעולם כולו.

י"ד בכסלו תשס"ט
תגובות
1
1. דרכי ה'
אחים יקרים, מאחר וכולנו אנשים מאמינים ובלב כולנו מקננת השאלה הגדולה על דרכיו של הקב"ה, ומאחר ובפרשת השבוע יש את הפרשיה של 'ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל' אני מציע לכל אחד לקרוא את ההקדמה של הספר לשם שבו ואחלמה-ספר הדע"ה (גאון הקבלה ר' שלמה אילישיב סבו של הגרי"ש אלישיב שליט"א)ואם רוצים בצורה מורחבת יותר לקרוא את כל דרוש ד בחלק ב של הספר ואז כולם יבינו את כל המהלך מראשית הבריאה עד היום למה הדברים עובדים בצורה כזאת. אמנם לא נדע תשובה ספציפית לכל מקרה ומקרה, אבל דבריו הנפלאים והעמוקים שופכים הרבה אור על דרכיו של השי"ת. ומי שיקרא, יראה שלא רק שתהיה לו תשובה ברורה אלא אף לא יבין איך מתחילה בכלל הקושיה, כי הענינים חייבים לעבוד רק בצורה כזאת שלפעמים צריך להביא צרות וייסורים על עם ה' כאשר לא מתנהגים כדבעי אך הכל בידינו ואם אנחנו כולנו נהיה טובים הכל ייעשה בצורה אחרת לגמרי
המצפה לגאולה שלמה ולביאת המשיח במהרה
משה בן זאב ירושלים עיה"ק
י"ד בכסלו תשס"ט