פ"נ משורר בחסד עליון

אמש התכנסו מספר בני משפחה וידידים בכדי להקים מצבה להרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה, המשורר צבי יאיר (חדשות)
יאיר בורוכוב

היום התכנסו מספר בני משפחה וידידים בכדי להקים מצבה להרה"ח ר' צבי מאיר שטיינמץ ע"ה, המשורר צבי יאיר.

על מצבתו נכתב: "פ"נ משורר בחסד עליון, קשור ומסור לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שחבבו ועודדו בפעולותיו הנמרצות להפצת המעיינות בשיריו ובשיעוריו, קירב רבים לאביהם שבשמים. זכה להקים דור ישרים מבורך, צאצאיו המשמשים כשלוחי קודש, המפיצים תורה אור בקצווי תבל.

מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק".

כ"א באלול תשס"ה
 
 
תגובות
3
1. איפה הוא קבור?
זה לא נראה בחלקת חב"ד.
כ"ב באלול תשס"ה
2. מקום הקבר
כשיוצאים מהאהל (טענט) וממשיכים ישר אחרי זה עושים ימינה, לפני שמגיעים לשער שהוא יוצא לכביש (רח' אברהם), בצד ימין הקבר שלו, ז.א. שהוא סמוך לאהל הק', ורק הכביש הנ"ל המפסיק בין קברו ליתר קברי אנ"ש
כ"ב באלול תשס"ה
3. מקום קבורתו
הואקבור ממש ליד השביל המוביל לאוהל מהשלש
כ"ג באלול תשס"ה