האדמו"ר על רקע הצוואה שנחשפה אמש
האדמו"ר על רקע הצוואה שנחשפה אמש צילום: שטורעם
"לא לזוז מספר התניא"

בקונטרס שיצא לאור לרגל יום הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט נחשפות עובדות על קשריו עם הרבי הריי"צ, שתמך בו בהוצאות החתונה
מערכת שטורעם

היום ט"ז אייר חל היא"צ הראשון להסתלקותו לשמי רום של הרה"ק ר' צבי הירש רוזנבוים זצ"ל - האדמו"ר מקרעטשניף-סיגעט. האדמו"ר ר' צבי הירש זצ"ל נולד בשנת תר"פ היה בנו של הגה"צ ר' ניסן חיים זצ"ל  אבד"ק בראדשין שע"י סטאניסלאב בגליציה, ווהתגדל בבית זקנו המפורסם הרה"ק המפורסם ר' אליעזר וולף זצ"ל בעל "רזא דעובדא" אשר עלה על המוקד ע"י הנאצים ימ"ש.

הוא שרד בדרך פלא ובגבורה עילאית את כל מאורעות השואה וניצל בדרך פלא ממחנה ההשמדה אוישוויץ, לאחר עלייתו לארץ נישא לבת דודו בתו של הרה"ק ר' חיים מרדכי זצ"ל מנדבורנא (אח"כ בבני ברק), ושנים רבות זרח אורו בקרית אתא (אז – כפר עטה).

בשנים המאוחרות ייסד את בית מדרשו הגדול ברח' אבינועם ילין בירושלים. כאן בארץ הוא התקשר להרה"ק ר' אהרן מבעלזא זצ"ל ואחרי הסתלקותו לאדמו"ר בעל "ויואל משה" מסטמאר זצ"ל אשר לקח ממנו את דרך הקנאות. המעניין שביחד עם זה הוא ראה את עצמו כ"חסיד ליובאוויטש בסתר". המעניין שבבית מדרשו בקרית אתא התנוסס לוח שיש המוקש ל"מייסדי הישיבה" שעליו חקוקים שמו של כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו ביחד עם.. האדמו"ר מסטמאר זצ"ל.

בקונטרס שיצא לאור לרגל יום הסתלקותו והופץ אמש בירושלים נחשפות עובדות מעניינות אודות מסכת קשריו עם הרבי הריי"צ, אשר, כפי המסופר, תמך בו בהוצאות החתונה שלו...

בחוברת מסופר עוד: בשנים הראשונות לאדמו"רות יצר קשרי הערצה פנימיים עם החסיד המפורסם הרה"ח ר' ניסן נעמנוב ע"ה מברינואה וממש התבטל בפניו. כשהרבי זי"ע עלה על כס הנשיאות שאל האדמו"ר מקרעטשיניף את ר' ניסן מה דעתו על "הרבי החדש מליובאוויטש", ועל כך ענה לו ר' ניסן: "לו הייתי צריך ללכת אליו אפילו רגלי – הייתי עושה זאת". האדמו"ר מקרעטשיניף שמאד העריץ, כאמור, את ר' ניסן וראה בו אדם קדוש עשה "קל וחומר"; אם אפילו ר' ניסן מתבטל בפני הרבי החדש מליובאוויטש, כל שכן וקל וחומר...

הרב דוד דרוקמן רבה של קרית מוצקין השכנה לקרית אתא היה מממקורביו של הרה"ק מקרעטשיניף-סיגעט, והוא מספר כי האדמו"ר העיד על עצמו, שלמרות שזכה במשך חייו להשתטח על קברי צדיקים רבים, הרי רק בשני "ציונים" היה מרגיש התעוררות מיוחדת: בציונו של הרבי זי"ע נשיא דורנו, ובציונו של ה"נועם אלימלך" זי"ע מליז'נסק.

באחד הסעיפים של צוואתו הק' שנחשפה אמש הוא כותב: שלא לזוז מספר התניא יום יום.

כאמור, היום לפני שנה הוא הסתלק ונטמן במרומי הר הזיתים בחלקה שנרכשה מ"כולל חב"ד" ועל ציונו הק' הוקם אהל, והמונים, בראשות שני בניו האדמורי"ם שליט"א  (וחתנו האדמו"ר מביאלא-בני ברק שליט"א) עלו במשך הלילה להתפלל על ציונו הק'.

___674

ט"ז באייר תשס"ז
קטע מתוך הצוואה שפורסם אמש
קטע מתוך הצוואה שפורסם אמש
 
הרב דרוקמן והאדמו"ר
הרב דרוקמן והאדמו"ר