אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: י' בלינקו
"געוואלד! הורסים את הנוער"

בלעדי: כך כותב אחד מראשי ישיבות תומכי תמימים בארץ במכתב חריף שנשלח לאחרונה, בעקבות שורת האירועים הטראגיים שפקדו את קהילת אנ"ש
מערכת שטורעם

בפרסום בלעדי מפרסם 'שטורעם' בזה מכתב של אחד מגדולי ראשי הישיבות בחב"ד שנכתב לאחרונה והמופנה לאיש החינוך הרב טוביה בלוי, (שמו של ראש הישיבה שמור במערכת).

המכתב נשלח בעקבות שורת האירועים הטראגיים שפקדו את קהילת אנ"ש, וכינוס האחדות שבעקבותם.

להלן ציטוטים חלקיים מהמכתב (המכתבים המלאים מצורפים כאן).

"אנו חיים בתקופה איומה שהספינה מיטלטלת ללא הנהגה, וכל אחד כרצונו "יודע ברור" לומר, שאילו היה רב החובל כך היה אומר ולא אחרת...

גם עתה לאחר המאורעות הנוראים ר"ל, יודעים "בודאות" שרק בענין האחדות יש לעסוק, כאילו אין עוד מה לתקן. יודעים בתורת ודאי שגם עתה, אילו הרבי היה משמיע קולו, ברור שהיה אומר שכל זה ר"ל רק בגל העדר הענין של אחדות. זאת מנין לך? וכי מפני שבאותה שעה עיניו הצופיות למעלה ראו שזו הסיבה ר"ל, זה מכריח שגם עתה רק זה נמה שהיה רואה ואומר?

ידוע לי שהר"ד דרוקמן יצא ב"שטורעם" לאחר האסון הנורא ר"ל בקריאה להתחזק בענין הצניעות שכ"כ צריך תיקון אצלנו. אמנם היו תגובות שצריך להקים גוף שיתעסק בזה, אך לעומת זה היתה תגובת מתלוננת "או! שוב אשמות הנשים"...הכל נשאר קול קורא במדבר.

...געוואלד! געוואלד! הורסים את הנוער ר"ל ומשחיתים את התמימים היקרים שי' בחינוך איום ונורא, ואין פוצה פה ומצפצף!

לא ירחק היום שר"ל לא ימצא שום שרץ שלא יטהרוהו בק"ן טעמים! אם נשב בחיבוק ידים, אנא פנינו מועדות?

מוכרחה לצאת יוזמה מאורגנת מאנשים אשר רוח בהם, להקים קול זעקה ולעמוד בפרץ.

*   *   *

על כך מגיב הרב טוביה בלוי (ציטוט חלקי מהמכתב);

"כת"ר צודק בכך שמשום מה מחפשים את התרופה לצרות ר"ל בענין שאינו אומר כלום ואין בו שום משמעות מלבד סיסמא דמגוגית כוזבת, חסרת תועלת ונעדרת רצינות (כאותו רב שהתבקש לא לדבר על ש"ק וכשרות וטהרהמש"פ כי אם על ...יהדות)

"אבל אם רוצים בחשבון נפש אמיתי ונוקב, בלי לרמות את עצמנו ואת אחרים - הנה:

"מיוסד על דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בכיו"ב שהצרות ר"ל שיש עתה מהנוער בנ"י בא (כנראה מכ"מ בספרים) מהקולות בעניני טהרה מש"פ וצניעות" (כ"ק אדמו"ר זי"ע)...

"הביאור היחידי לע"ע מצאתי על ענין הקרבנות והחללים באה"ק ת"ו שנוגע להרעיון שהגאולה כבר התחילה..."(הכוונה לרעיון הכוזב של ה"אתחלתא דגאולה" במכתב להגרש"י זוין זצ"ל)... הרבי מקשר בין צרות ישראל ח"ו לאי לימוד פנימיות התורה, "ולא עוד אלא שכל המרבה בשחוק ובשיחה בתפילות מביא חרון אף לעולם וכו' ובחורי ישראל נהרגין" (תנדבא"ר י"ג ז)

אינני מעלה על דעתי ח"ו לעשות חשבונות שמים ובוודאי לא להצדיק את הדין ח"ו ח"ו כי לא זו דרכנו, אבל אם החליטו, מסיבות מפוקפקות, לחפש את האשם ולהפנות אותו לכיוון האבסרקטי הבלתי מחייב של "אחדות"....הובאו לעיל בשם אומרם כמה רעיונות אחרים למי שרוצה לעשות חשבון נפש קולקטיבי, והם: צניעות, מזרחיזם, אינטרנטיזם...שהם לאמיתו של דבר, ענין אחד, וגם - אי לימוד והפצת פנימיות התורה".

י"ז בשבט תשס"ז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תגובות
41
1. למערכת שטורעם
בבקשה אם אפר להוריד את המילה "סי או אל" במכתב מפני שאין זה מן הראוי לפרסם את שמו של אתר, כביכול חב"די, שמפרסם כאלה דברים ושכותבים נגדו בגלוי.
לא שיש לי משהו בעד סי או אל, אלא לא צריך שכולם ידעו שזה סי או אל כתבו.

מאת: מעריץ גדול של 'שטורעם'
י"ז בשבט תשס"ז
2. למה הכותב חושש להזדהות???

אדרבא,ישמעו הדברים ממי שאמרם...
י"ז בשבט תשס"ז
3. יותר אחריות

מתוך המכתב נראה שעיקר תשומת הלב צריכה להיות אצל מנהלי האתרים שמפרסמים לא פעם ידיעות חסרות אחריות והגיע הזמן שיגלו יותר אחריות לפני שמפרסמים ידיעות לא רצויות
י"ז בשבט תשס"ז
4. בלי לפגוע
מעניין שראש הישיבה בחר משום מה לכתוב למי שאינו נמנה על שומרי הצניעות בלשון המחעטה!
י"ז בשבט תשס"ז
5. הכי חשוב שזה פורסם בשטורם!
לוקחים נושא חשוב וממסגרים את העובדה שהוא פורסם בשטורם. זה הכי חשוב. שטורם פעם ועוד פעם. זה יציל את המצב.וד"ל.
י"ז בשבט תשס"ז
6. געואלד געוואלד...

מאיפה יש לראש הישיבה הנ"ל בקיאות כ"כ גדולה במפורסם באתרים השונים...
י"ז בשבט תשס"ז
7. אחת ולתמיד!
להפסיק פרסומי תמונות נשים באתרי האינטרנט החבדיי"ם.

אם לא נגדור גדרים, י יודע לאן רח"ל נגיע?!

י"ז בשבט תשס"ז
8. תגובה ל- 2 המתחכם בנוגע לראש הישיבה
דוקא מראש ישיבה אצלנו הייתי מצפה שבהחלט כן ידע מה מתחולל באתרים באינטרנט, כדי שידע באופן בלתי אמצי מה הבעיות החינוכיות המאפיינות את התקופה הזו.

חברי סנהדרין, למשל, צריכים אפילו לדעת את כל אופני ה"עבודה זרה".

י"ז בשבט תשס"ז
9. במקרה ידוע לי כי מדובר אכן באחד ממפורסמי ראשי הישיבות
מדובר בראש ישיבה מאד חשוב ומאד מוערך, והעיקר מאד איכפתי.

י"ז בשבט תשס"ז
10. תגובה ל"געוואלד געוואלד"
תפסיק עם הציניות מכאשר מדובר בנושא שהוא פקוח נפש ממש.

האם אינך סבור שמחנך אמיתי צריך להיות לכל הבעיות והנסיונות שחוגגים בתקופה האחרונה?י"ז בשבט תשס"ז
11. חבד זה לא מאה שערים
ידוע שהרב בלוי משתייך יותר לאנשי מאה שערים מאשר לחב"ד מה מפריע לכם שמצאו סיבה למקרים הל"ת אפשר לצרף עוד דברים שצריכים תיקון אבל למה לבטל ולקרר
י"ז בשבט תשס"ז
12. הייתי מציע לעצמנו לחזור בתשובה
ואז ממילא יפסקו הצרות ולהפסיק להאשים את אלה שלא ראו את פני הרב'ה ואין המקום להאריך.
י"ז בשבט תשס"ז
13. תמשיכו לפרסם ידיעות כאלה בעלות תוכן
סוכ"ס חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם והדברים יפעלו בע"ה פעולתם.
י"ז בשבט תשס"ז
14. שמעתי מא' הרבנים
שמעתי מא' מהרבנים בבי"ד, (לא קיבלתי ממנו רשות לפרסם, ולכן לא אפרסם את שמו) כאשר תמהתי, הייתכן שהבי"ד מתכנס לדון בענייני אגו"ח, ושאר עניינים "חשובים", ורק בענייני צניעות, אינטרנט וכו' - אין קול ואין עונה ואין קשב - ונעניתי : "כשמזמנים אסיפה בעניינים כאלו, כולם מגיעים, אם יזמינו אסיפה בענייני צניעות, חינוך וכיו"ב, יגיעו אולי שני רבנים..." כל מילה נוספת מיותרת!
י"ז בשבט תשס"ז
15. אנשי החינוך
העניין כל כך חשוב ורציני, שאכן חייבים להתכנס אנשי החינוך. אך הדוגמא שנתן הר"ט שיחי' - מראה שהוא לא כ"כ מעודכן. אם כל הכבוד לר"צ שיחי' גרינוולד, ואני מעריץ אותו - על מי מהנוער החב"די כיום יש לו השפעה? נראה לי שכדאי לכנס את כל המדריכים בקעמפים למיניהם, לברר למי יש השפעה עליהם, ושהם יעבירו הלאה לילדים, וכנ"ל אצל הילדות - זה נראה לי הכי טוב
י"ז בשבט תשס"ז
16. איך ראש ישיבה חשוב טועה בין רב לראב"ה?
מי ששילם ד' מאות זוז על קריעת בגד אדום מכותית בשוק הו רב אדא בר אהבה, כדאי' ברכות כ'. ולא רב כפי שנכתב בטעות.
אם כבר הראש ישיבה מיומן בגלישה, היתי ממליץ לו להשתמש גם בתקליטור תורני. כדאי!
י"ז בשבט תשס"ז
17. איסור ממש!
לי נראה שההתכתבות הזאת נערכה בין הר"ט בלוי לבין מוהר"ט בלויא
י"ז בשבט תשס"ז
18. מתגובה 5 (געוואלד געוואלד)
י"ז בשבט תשס"ז
19. מתגובה 5 (געוואלד געוואלד)

מצטער על התגובה הלא מכובדת ולא אחראית שבטח לא מוסיפה באהבת ישראל.
מתנצל אם משהו נפגע...
י"ז בשבט תשס"ז
20. מצטרפת ל-3
הר"י מצא באמת אל מי לפנות בנושאי הצניעות בבנות.....


וד"ל (מבינה)
י"ז בשבט תשס"ז
21. תגובה לגולש: "חב"ד זה לא מאה שערים"
אם רצוננו להבין ולהפנים מה גודל השבר במחננו בענייני קדושה וצניעות - באה הכותרת הזו ואומרת בעצם הכל.

שומו שמים!

י"ז בשבט תשס"ז
22. תגובה ל=1, מי אמר שהכותב לא מוכן להזדהות?
אולי המערכת היא זו שמעלימה את שמו?
י"ז בשבט תשס"ז
23. יהודה

ב"ה

צודק דברי הכותבים על עוד דברים הדורשים תיקון בחב"ד. צניעות וטהמ"פ הוא אכן אחד מהדברים שגורמים למגיפה בעדת ה' רח"ל. ראה ערך דוד המלך ע"ה שאיבד ג' מילדיו על ה"חטא" עם בת שבע (ואין מקרא יוצא מדי פשוטו... וגם לפי מדרשה פגי אכלה, וכו' וד"ל).

למרות כ"ז, לבוא ולקרר עדה שלימה על התעוררות לאחדות ישראל - ללא ספק מקורו רק בקליפת עמלק! אשר קרחך בדרך!

חשוב לזכור הכלל ברזל של הרבי: באתי להוסיף ולא לגרע!. זכות כותב המכתב לצטט מהמקורות אודות חשיבות הצניעות. אך לא לזלזל ח"ו בהצורך הדחוף באחדות. ועוד לכתוב שמקור התעוררות לאחדות הוא מהס"מ.!!! זה חוצפה בטהרתה! לא יאומן!!!

חשוב להבהיר ולהפציר שאכן אתרי חב"ד איבדו כל פרפורציה של צניעות וחן חסידי. אם הרבי אסר לעיתון כפר חב"ד לפרסם תמונות של נשים - הרי שאותו חוב חל גם על אתרי חב"ד, באם הם מתיימרים לייצג ולשרת את קהל חסידי חב"ד והשלוחים.

מחובתם להחדיר אווירה חסידית כנה עם טעם של פעם. איידלקייט ולא פריצות ושחצנות של עסקנים או שווצירים... אלא לפרסם ולקדש שם

ליובאוויטש ונשיאו עד עולם - הרבי!

י"ז בשבט תשס"ז
24. אבל איך אפשר?
לכל רב יש את "אתר הבית" שלו, כולל פורומים למיניהם. מי יראה דוגמא אישית, ויכריז כי הוא אינו משתף פעולה עם האינטרנט? לקבוע כי השימוש היחיד באינטרנט שיותר בשם חב"ד הוא לאלו העוסקים בהפצת המעיינות, ולא לעניינים "פנים חב"דיים", אשר ה'צורך' להתעדכן בהם מהווה לגיטימציה לכניסה לאינטרנט ומשם והלאה...
י"ז בשבט תשס"ז
25. בלינק הזה אפשר להיוודע לכמה הלכות צניעות
י"ז בשבט תשס"ז
26. להוריד תמונות נשים
יש כתבה באתר זה עם תמונות של נשים לא צנועות בעליל וחבל האתר מכובד מלא תוכן אולי תחשבו להיות הנחשונים הרווח יהא שלכם וכובן שלנו
י"ז בשבט תשס"ז
27. עלמי אנו עובדים?!?!
הרי כולם יודעים שהמצב בחב"ד מתדרדר טוב לכתוב ולפרסם בכל חור שחינוך חב"ד נותן יותר אך אנו יודעים ומכירים את אנשי הכפר וכו ואת כל מה שקרה שם אין מה לעשות חייבים להתחיל לעבוד רציני בלי כל מיני שטויות כמו שצא"ח מנסים להשתלט לא שאני נגד צא"ח הלוואי שיצליחו רק לא בדרך טיפשה אלא בדרך חכמה!!!
י"ז בשבט תשס"ז
28. אחדות
למען הצניעות תפסיקו לנגוע בזקן ולהשקיע בפאות ארוכות תגדלו זקן ולא פאות קסטם והמבין יבין
י"ז בשבט תשס"ז
29. מכתב יפה!
אני מזדהה עם כל מילה.
י"ח בשבט תשס"ז
30. zalmn
whats about the damage this singer matisyahoo doeswhat does he have to do with chabad .
י"ח בשבט תשס"ז
31. ל - 11
זו בדיוק הבעי' שחב"ד זה לא מאה שערים . . .
י"ח בשבט תשס"ז
32. שטורעם בעצמם לא מקיימים את זה!
אני מזמן התרעתי על זה. עוד בהתחלה, לפני איזה שנה וחצי, כששטורעם פתחו את האתר שלהם. התרעתי אז שאסור להם להיות כמו האתר האחר!

דהיינו: לא לפרסם תמונות נשים, ובפרט לא תמונות של נשים (ו"שלוחות") לא צנועות, ובפרט לא תמונות של אירועים (וגם של "שלוחים") מעורבים של נשים וגברים. וכיו"ב.

לדאבוני - לא שמעו אלי. וחבל!
י"ח בשבט תשס"ז
33. לא זו הדרך
אי אפשר להתעלם מהצדק שבדבריו של ראש הישיבה. אבל, לדעתי הדלה, הצלחתם של "געוואלדים" כאלה מוטלת בספק. בבעיות, יש לדעת, מטפלים מהשורש, לאט לאט.

קודם כל צריך להבין מה הגורמים. לא, לא תמונות אלו ואחרות שמתפרסמות באינטרנט. הם רק התוצאה. צריך להבין את הרקע, את הזרמים התת-קרקעיים שהביאו אותנו לאן שהביאו. ו"להבין" זאת אומרת, להתחבר למצב, לזהות את הצרכים ואת המניעים. אחר כך אפשר לחשוב על פתרון.

הגישה של הרב בלוי ושות', הצדקנית והמתנכרת, היא לא רק קיצונית אלא בעיקר חסרת תועלת - אנחנו זקוקים לתהליך עדין ויסודי של הבראה, אנחנו זקוקים להיגיון ולשכל ישר. אלף זעקות "שומו שמים" לא ישנו את העובדה הפשוטה הזאת.
י"ח בשבט תשס"ז
34. צ ריך לרדת אל העם
תנועת חב'ד מאוד גדולה עם הרבה בעלי תשובה, שלא כל ההורים יודעים בדיוק איך לחנך אותם ועדיין האמא והבנות לא לובשות בצניעות אפשר לומר שיכול להיות הרבה יותר טוב , וזה כמובן שזה משפיע גם על חלק קטן מהחברה,אבל לפי דעתי הרבנים החשובים שכותבים את המיכתבים למינהם , והם צודקים, שירדו בבקשה אל המישפחות ולקרב אותם יותר בצורה אבהית, ואז התוצאות היו יותר חיוביות.
י"ח בשבט תשס"ז
35. שילך לחנך את הנוער, ושלא יתלה זאת על אתרי האינטרנט!
עם כל הכבוד לראש הישיבה הנ"ל, הוא בכלל לא נוגע בשורש הבעיה.

כאילו שזו הבעיה היחידה שיש אצל הנוער, שהם רואים תמונות של נשים (רח"ל!..) באינטרנט. אם כבר, שיצא חוצץ נגד השימוש באינטרנט בכלל, ולא נגד אתר חב"די. דהרי גלוי וידוע לכל, שמי שנכנס לאתרים חב"דיים, נכנס ג"כ לאתרים אחרים, שונים ומשונים, ובהם אין הקפדה על תמונות נשים ועל שאר מרעין בישין.

שילך ויבדוק כמה בחורים בישיבה שלו יושבים ולומדים גמרא? חסידות? האם הם נ-ה-נ-י-ם בישיבה? (כן, כן, מותר גם להנות בישיבה..), או שהם מבזבזים את זמנם לריק, שעות על גבי שעות!

זו בעיית הישיבות! בזבוז הזמן העצום של בחורים בישיבה! במקום לתת תמריצים ללימוד, ושהלימוד יהיה מהנה, הורסים את הנוער! - הלימוד נהפך לדבר משעמם, חסר תוכן ולא מהנה! שומו שמים!

תתעסקו במה שחשוב באמת, ולא בשאלת הכנסה או הוצאה של כתבות מסויימות!
י"ח בשבט תשס"ז
36. משהו לא מריח כאן טוב
1) הביקורת אינה אובייקטיבית, מצד שני הרבנים.
2) אני לא אוהב את הידענות של אותו ראש ישיבה בפרטי התמונות.
3) חובה למחות על דברי הרב בלוי, על כך שנושא האחדות הוא דמגוגיה, כיון שיש יותר משיחה אחת, שבה הרבי תלה אסונות ר"ל בענין העדר האחדות.
4) מאידך: יפה שמדברים גלויות בענין הצניעות, שכידוע דורש תיקון ותשובה וכו' לא פחות מאשר ענין העדר האחדות.
אני בהחלט חושב שעלינו ללמוד מחצרות חסידיות אחרות, שמקפידים ביותר בעניני צניעות.
לומר לילדים שאנחנו תמיד הטובים ביותר, זהו חינוך לשקר ולצביעות, ובעיקר - הסכמה למצב העדר הצניעות ר"ל.
5) מותר גם להזכיר שיש לנו מה לתקן בענין קדושת בית הכנסת, שיחה בתפלה, וכיו"ב.
6) ובטח לא יהיה מכל זה קיטרוג ח"ו וח"ו על אנ"ש, כי העיקר הוא לתקן, ולא להתבכיין.
כל קהילה חבדי"ת, שרבותיה ומשפיעיה, מעוררים לתקן את המצב - הרי הם נוהגים באחריות ויישר חילם. אך ההצלחה תהיה בעיקר כשתבוא מאנשים שמבינים היטב את הרקע לירידה, ומנסים לעזור מתוך קירוב והבנה, לא בדרך גזירה בלבד.
נקודה זו לא הרגשתי במכתבים המצוטטים כאן.
י"ח בשבט תשס"ז
37. דוקא מריח כאן ריח טוב מאד
מריח כאן ריח טוב של איכפתיות, של רצון לשנות את המצב.

אלה שרואים את מצב הצניעות המבהיל ומסתפקים בעקיצות ובהערות ציניות ודמגוגיות - דוקא מזה מריח לא טוב.

עצם הדיבורים על שינוי בדפוסי ההתנהגות הוא מבורך.

בתחום הביצועי - כיצד ואיך, על זה נאמר "תשועה ברוב יועץ".

י"ח בשבט תשס"ז
38. הרב טוביה בלוי חסיד של פעם!
ואני מתכוון במובן החיובי.

הוא לא מאלה שנגררים אחרי סיסמאות וקלישאות שדופות.
הוא יהודי שקיבל באופן אישי הרבה הוראות מהרבי, ומהבודדים בדורנו שמתמצא כל כך בשיטתו של הרבי בהרבה נושאים ציבוריים.
י"ח בשבט תשס"ז
39. גל' "התקשרות" כבר כתבה בשי' רבינו..
בכללות עניני הצניעות, ותמונות נשים בפרט - בשיטת כ"ק רבינו - ראה הערה מאלפת בגל' "התקשרות" מלפני שנתיים (גל' תקפב) בדבר, ומכמה גוונים.

הנה ה'לינק' לה (להעתיק ל"כתובת"):

http://www.chabad.org.il/Maga
zines/Article.asp?CategoryID=752&ArticleID=2325
י"ח בשבט תשס"ז
40. יש
יש"כ להרבמראשי ישיבת תות"ל המרכזית על המכתב האכפתי !
י"ט בשבט תשס"ז
41. המצב בישיבות היום בעייתי
פשוט לא מעודדים את התמימים ללמוד וחבל מאד על הדור הבא
י"ט בשבט תשס"ז