החמצה: כינוס השלוחים נ"ד.

הרה"ח רמ"מ קפלן. גם מחדש וגם מחדד. גם סיני ועוקר הרים וגם איש רעים להתרועע. לעונג לנו לארחו ב'מילה של חסיד' (ראיון)
מנחם בן שלמה

"וירא והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". אם יש בדורנו אברך, חסיד מאנ"ש, משפיע, בר אוריין, ראש ישיבה, צנא מלא ספרא, שעליו ניתן להחיל את מילים אלו, הפותחות את השבוע שאליו זה נכנסנו - הרי זהו הרה"ח ר' מנחם מענדל קפלן.

מבית אבא, אביו הגדול, השליח הגה"ח רבי אריה לייב קפלן ע"ה, ינק חכמה עשירה, בינה רחבה ודעת נכונה לקלוע השערה בכל סוגיה. הוא עצמו, כבבואה של אביו, מגלם בדמותו שילוב נדיר שאינו בנמצא בנוף ההוויה החב"דית. 

לצד ידענותו המופלגה בנגלה ובחסידות, וגאונותו הניכרת בו עוד משחר נערותו, עמקנותו וחריפותו הנדירים המשווים לו, חרף גילו הצעיר, מעמד מקביל לגדולי ראשי הישיבות שבדור, ניחן, בה בעת, בחושים מבורכים של גדול המנתחים שעה שהוא מפצח סוגיה אקטואלית של חב"ד בת זמננו באספקלריה רחבה מני ים, חפה מכל גינונים וטיוחים, רואה נכוחה את פני הדברים ומציב את המראה ההולמת בפני מי שחומק ממנה. 

רבים מאנ"ש זכו וזוכים להתענג על תורת הרבי, כפי שהיא מובעת בלשון הזהב של ה'חוזר' הראשי, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א, כאשר הרמ"מ קפלן הדולה ומשקה בכשרון ההבעה המקורי והנדיר בו ניחן, כישרון של בהירות שאין לו אח ורע, מגיש את הדברים בכתב להמוני מבקשי ה' כסולת נקייה.

כי כזה הוא ר' מנחם מענדל קפלן. גם מחדש וגם מחדד. גם כותב במלל מרתק וגם אמן החריזה. גם סיני ועוקר הרים וגם איש רעים להתרועע. גם רציני עד תהום בקנאותו לכבוד הרבי וגם משעשע עד דמעות בליצנותא דעבודה זרה שרק הוא יכול לה.

לעונג הוא למדור 'מילה של חסיד' לארח את הרה"ח ר' מנחם מענדל שי' קפלן, חבר מערכת 'וועד הנחות בלה"ק' לשורה של מושגים.

770
"על זה היה דווה לבנו... על הר ציון ששמם, שועלים הלכו בו".

אבא
למדן עצום ומעמיק בנגלה, "משכיל" בחסידות ובעל הסברה נפלאה, עסקן ציבורי בעל הספק אדיר, הוגה דעות בעל אבחנות מדוייקות, חסיד ומקושר בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר זי"ע, וכמובן - דמות אב ומחנך ממעלה ראשונה. אבל מעל לכל - שליח. לא רק בתפקיד אלא במהות, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.

אגודת חסידי חב"ד
כלל חסידות חב"ד בתרגום למונח ארגוני. שפע של מקום להרחבת הפעילות, דבר שאאמו"ר ז"ל התחיל בו אך למרבה הצער לא הספיק להשלימו.

אוהל
"דא איז ער".

אינטרנט
העתיד הטכנולוגי כאן ועכשיו. לא ניתן לפטור אותו בהתעלמות והכחשה. חובה למצוא פתרונות שימנעו את הסכנות הגלומות בו מבלי שנצטרך להיתקע בעולם טכנולוגי מיושן.

ג' תמוז
רק לא להתרגל.

דטרויט
העיר בה כיהן ברבנות סבי, הרה"ג הרה"ח ר' דוד משה ליברמן שליט"א. מוסדות חינוך לשם ולתפארת בראשות השליח הרה"ח ר' שלום דובער שי' שם-טוב. קהילה חסידית בראשות השליח הרה"ח ר' יהושע שי' וורנר, שזכיתי להימנות על חבריה.

דמות
הרב זלמן גופין. המשפיע בה"א הידיעה.

החמצה
כינוס השלוחים תשנ"ד. השלוחים זכו לעבור מול פני הקודש, וגם רבים מבני השלוחים עשו זאת. מתוך צדקנות מוגזמת ויתרתי על זכות זו. היתה זו ההזדמנות האחרונה – – –

הצלחה
הוצאת גליון גדוש תוכן של "הערות התמימים ואנ"ש" כפר-חב"ד מדי שבוע בשבוע, במשך שנה וחצי, יחד עם הת' שמעון שי' וינר, היום שליח ביהוד.

"השבוע שחלף"
אין תגובה.

זכות
עריכת הר"ד משיחות הרבי במשך שלושה חודשים בקיץ תנש"א. וכמובן, השותפות הנוכחית בעבודת הקודש של "ועד הנחות בלה"ק" בהנהלת ר' חיים שאול שי' ברוק.

חבר קרוב
"וקנה (ק' בקמץ) לך חבר"...

ישיבה גדולה
תומכי-תמימים כפר-חב"ד. אתה ברשות עצמך לכל דבר ועניין, אבל אם תיקח את עצמך לידיים, יש הרבה במה להסתייע.

ישיבה קטנה
שיעור א' בלוד עם הרה"ג ר' ישראל משה דירנפלד. התגלמות החיות וה"געשמאק" בלימוד.

ישיבת צעירי השלוחים
פוטנציאל אדיר שהתחיל להתגשם אך מצפה עדיין למימושו המלא.

כינוס השלוחים
מפגש רעים. כל השאר - רווח נקי.

כישלון
יש הרבה כאלה, לצערי.

הרב אברהם שם טוב
האיש והחזון. זקוק לצוות שיעסוק בהגשמה.

עיתון כפר חב"ד
המורה לכתיבה שלי ושל רבים אחרים. קצת יותר נחרצות היתה מועילה לפעמים.

מחשבת החסידות
זכות גדולה שנפלה בחלקי.

משיח
אחכה לו בכל יום שיבוא - למרות נושאי שמו לשוא למיניהם.

ספר טוב
ראה לעיל: מחשבת החסידות.

פרדס חב"ד
תפוצה קטנה מדי. הצעה: להעביר את "פרדס חב"ד" לאינטרנט. אולי במסגרת "שטורעם"?

צפת
מקום השליחות הראשון שלי, בגיל שנה. אוויר ואווירה שנותנים עד היום הרגשה של בית.

הרב אליהו פרץ זילברשטרום
חסיד ועובד ה', צנוע ומדקדק במצוות עד כדי הפלאה.

הרב בערל שם טוב
כנ"ל, גם אם בקו שונה לחלוטין.

קרית חב"ד צפת
בעבר הרחוק - דוגמא חיה של קהילה חסידית, חמה ומלוכדת. אולי העתיד צפון ב"גבעת שושנה"?

הרב חיים חייקל קפלן
משא כבד מנשוא שהונח על כתפיים צעירות. איני מקנא בו ולו לרגע אחד.

הרב יואל כהן
דמות שאינה שייכת לעולמנו. נראה שהגיע לכאן מ"שמיטה ראשונה" רק כדי להיות "דולה ומשקה", וכל השאר אינו שייך אליו.

רגע מרגש
עש"ק פרשת יתרו תשד"מ, זמן קצר לפני קבלת שבת. המזכיר הרה"ח ר' בנימין שי' קליין מציג בפני אאמו"ר ז"ל ובפני מענה מפורט בכתי"ק כ"ק אדמו"ר על תשובות שכתבתי לשאלות בפרש"י.

ישיבת חב"ד צפת
ישיבת צעירי השלוחים? כבר הזכרנו, לא?

ה' בכסלו תשס"ז
תגובות
16
1. בה בה
אני לא קולט את ענין המדור!
הכל כתוב בכזו רשמיות וכו'!!!
תכתבו היימיש , חסידי בלי גיבובי מילים רשמיות!!!!!!!!
ה' בכסלו תשס"ז
2. מהמם...\
ה' בכסלו תשס"ז
3. רוצים להגיב
על הטור הנפלא, אבל הכל כבר כתוב בפתיח של המערכת.
אז כה לחי, הרבה הצלחות לרב קפלן היקר.
ה' בכסלו תשס"ז
4. בכינוס השלוחים תשנ"ד הייתי לפני בר-מצווה וגם אניי הפסדתי - הפעם ראשונה (והאחרונה )
היה תור ארוך. וממש לפני הכניסה, הורו לנו (לי ואבי שי') ש"הסתיימה האפשרות להכנס לרבי, אולי קצת יותר מאוחר..."

העיקר שנשמע בהקדם בשורות טובות!

ה' בכסלו תשס"ז
5. "אפי גורארי"
אפי גורארי?

- אין תגובה -
ו' בכסלו תשס"ז
6. מה ההספדים האלה?
ו' בכסלו תשס"ז
7. הדברים על ר' יואל מבהילים!
ר' יואל מבין היטב מה קורה בדורנו, וחס ושלום לקיים בו "רם על כל גויים וכו'".
ו' בכסלו תשס"ז
8. השבוע שחלף
אין תגובה
ו' בכסלו תשס"ז
9. מעוניינים לראות את המענה המפורט... בבקשה !!!
ו' בכסלו תשס"ז
10. לידידי היקר מנדי
שכחת להזכיר את ספרך הראשון הנקרא בשם "ברי ושמא".אגב אצלי שמור ספרון אחד,ורבים חמדו זאת.מדובר באחד האנשים המוכשרים ביותר שנתקלתי אי פעם.
ו' בכסלו תשס"ז
11. לתשומת לב הכותב הנכבד!!!
ו' בכסלו תשס"ז
12. השבוע שחלף
הייתם צריכים בשאלה לפרט קצת יותר, כי הבורים ועמי הארצות חושבים שהתכוונתם לאירועי השבוע שחלף ב-770, ועל כך אינני מאמין שר' מענדי ישיב ב"אין תגובה".
ו' בכסלו תשס"ז
13. יסווען קפלן מיד
יש לבצע פעולת הסוועה (החזרת קפלן לסווען סעוונטי) באופן מיידי ברב קפלן.
אוח, הוא היה עושה מטעמים מהאירוע של יום ראשון אחרי הבאנקעט.
ו' בכסלו תשס"ז
14. החמצה 2
ממנדי קעפלן ההינו מצפים להרבה יותר
ו' בכסלו תשס"ז
15. אכן מילה של חסיד
ללא קשר לנכתב במדור זה, חשוב מאוד לתת ביטוי לאנשים מסוג זה, שלא חוששים להביע את השקפתם החסידית ללא קשר לפופלריות. וביודעיי ומכיריי קא אמינא.
ו' בכסלו תשס"ז
16. הייתי בטוח שמתכוונים אלי
ראיתי את ההקדמה קראתי והייתי בטוח שמתכוונים אלי
פתאום אני רואה שמדובר על קפלן
איך שהתאכזבתי

אחבצקער פולישער
ח' בכסלו תשס"ז