הרב לנדא והרב רובין נפגשו בחשאיות

כפי שדווח לראשונה ב'קו עיתונות': בתום שנות מחלוקת, נערכה פגישה תחת מעטה חשאי בין ראשי מערכות הכשרות המהודרות, הגרי"א לנדא והגר"א רובין ● מסתמן שיתוף פעולה עתידי והצדדים ייפגשו שוב ● כל הפרטים
ארי טננבוים

לאחר שנים רבות שבמהלכן שררה מתיחות רבה, בעקבות חילוקי דעות בעולם הכשרות, התקיים מפגש חשאי שעשוי לסמן את קץ המחלוקת החריפה ואף מבשר על שיתוף פעולה אפשרי בין שנים מגופי הכשרות הגדולים בישראל.

כפי שדווח ב'קו עיתונות': בימים האחרונים התקיימה פגישה סודית בין הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא – רבה של העיר בני-ברק עם הגאון רבי אברהם רובין, ראש מערכת "בד"ץ מהדרין" המתגורר ברחובות.

מהפרטים שהגיעו לידנו עולה, כי הפגישה התקיימה בארבע עיניים ונדונו בה דרכים שונות לשיתוף פעולה עתידי בין שתי מערכות הכשרות הוותיקות והמסועפות. כמו כן סוכם בין הרבנים, כי הצדדים ייפגשו פעם נוספת.

פגישת הרבנים מגיעה על רקע מכתב שפורסם בתחילת השבוע על-ידי רבני העיר בני-ברק, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא והרב שבח צבי רוזנבלט, שבו הם מאשימים כי יש מי שמשכנע עסקים וחנויות אוכל בעירם לנטוש את חותם הכשרות שלהם, כשלדבריהם כל מה שמניע את המשכנעים זו קנאה, תאווה וממון.

"מעבר לפגיעה בכשרות עצמה, הרי"ז פוגע ביכולת השמירה על קדושת וצניעות העיר, וגורם לאיבוד ח"ו של צביונה המיוחד. והחלשת כוחנו כשלוחי גדולי ישראל בניהול רבנות העיר", כתבו הרבנים במכתבם.

ב' בחשוון תש"פ