המדרגות. לפני ואחרי השיפוץ
המדרגות. לפני ואחרי השיפוץ
שיפוץ מקיף למדרגות הבית מדרש בבית חיינו

ועד בדק הבית בשיפוץ המדריגות המובילות לבית המדרש 770 ● העבודה נמשכה כמה שבועות וכעת ניתן לברך על המגמר
ארי טננבוים
ועד בדק הבית בהנהלת הרב חיים ברוך הלברשטם, שיפצו את המדרגות המובילות מ-770 למעלה לבית הכנסת הגדול למטה, בשיפוץ מושקע וחומרים איכותיים,
העבודה נמשכה במשך כמה שבועות, ובערב ראש השנה הסתיים השיפוץ.
מוגש תמונות משיפוץ המדרגות, כיצד נראו לפני ואחרי
ג' בתשרי תש"פ