הרב הבלין בסיור עם רבני בעלזא במקווה ההולך ונבנה
הרב הבלין בסיור עם רבני בעלזא במקווה ההולך ונבנה
מה בקשו רבני חסידות בעלזא מהרב החב"די?

בשבועות אלו הולכת ונשלמת בניית המקווה הייחודי והמפואר בשכונת רוממה, סמוך לקריית בעלזא בירושלים, שנבנתה בהשקעת עתק של יותר עשרים מיליון שקל ● החידוש המיוחד במקווה הוא בור המקווה שנבנה לפי שיטת חב"ד 'בור על גבי בור' ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם

בשבועות אלו הולכת ונשלמת בניית המקווה הייחודי והמפואר בשכונת רוממה, סמוך לקריית בעלזא בירושלים, שנבנתה בהשקעת עתק של יותר עשרים מיליון שקל(!). בקומפלקס הענק של מקווה הטהרה 'פנינת טוהר', הושקעו מירב הכוחות להתאים את זה לפי החומרות השונות הנהוגות בכל העדות והחוגים.

החידוש המיוחד במקווה הוא בור המקווה שנבנה לפי שיטת חב"ד 'בור על גבי בור', ובהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל התבקשו רבני קהילת חסידי בעלזא המפקחים על בניית המקווה, להזמין את הרב משה הבלין, רבה של קריית גת, לבוא ולסייר במקווה הטהרה ההולך ונבנה ולהציג את חוות דעתו ההלכתית בנושא.

הרב הבלין נעתר לבקשת רבני הביד"צ ועלה לירושלים וקיים סיור מיוחד עם רבני הביד"צ הרה"ג ר' חיים דוד שובקס והרה"ג ר' אהרן זיכרמן, לעמוד מקרוב אחר כל הידורי ההלכה שהוטמעו במקוה זו.

במהלך הסיור עקב הרב הבלין מקרוב אחר כל החומרות וההידורים וההשקעה האדירה, שהשקיעו בוני המקווה. הרב בחן מקרוב את באופן בניית חדרי האוצרות וצורת המילוי, באופן שיהיה תואם לכל החומרות המיוחדות הנהוגות בחב"ד בנושא זה. במיוחד התעכב הרב הבלין בבור שנבנתה עפ"י שיטת חב"ד, והביע את השתוממות על החשיבה הרוחבית והמדוקדקת ועל מכלול ההידורים הקיימים במקוה זו.

יש לציין כי יציקת הבורות והאוצרות נעשו בהכוונתו האישית של הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל חבר ביד"צ 'העדה החרדית' שפיקח באופן אישי על כל שלבי היציקה והבנייה של הבורות, וזו היתה המקווה האחרונה שנבנתה על ידו טרם פטירתו.
אל הסיור התלוו עסקני חסידי בעלזא הרה"ח ר' הרשל למברגר, הרה"ח ר' שלמה בער וידר, הממונים על בניית המקווה, האדריכל הרה"ח ר' אהרן אסטרייכר המופקד על תכנון הבנייה, וכן העסקן הרה"ח ר' אהרן קליין חבר מועצת העיר קרית גת ומנכ"ל המוסדות דחסידי בעלזא בעיר, העומד בקשר תמידי עם הרב הבלין.

בתום הסיור התיישבו הרבנים למסיבת לחיים, במהלכה הועלו סיפורים ועובדות שונות מאדמור"י חב"ד זי"ע אודות הלכות הנוגעות למקווה, ומסירות נפשם בעד קיום מצוה זו. כן ביטא הרב את התפעלותו ושביעות רצונו מצורת הבנייה, שבנוסף לכל הידורי הכשרות, גם צורת הבנייה ואופי החדרים תוכננו היטב לפי כל גדרי הצניעות והנוחות כראוי וכיאות. לאחר שעה ארוכה נפרדו הרבנים מהרב הבלין והודו לו ממושכות על קיום הסיור לתועלת ולשביעות רצונם של בוני המקווה.

ט"ו בתמוז תשע"ט