צילום: לוי נזארוב
מוסקבה: עשרות תלמידים הוסמכו לרבנות ולשחיטה

עשרות תלמידי הישיבות במוסקבה, הלומדים במסגרת לימודי סמיכה לרבנות בישיבה הגדולה 'תומכי תמימים - ליובאוויטש' בשכונת סופרינא ובמסגרת לימודי שחיטה בישיבת 'תומכי תמימים' – מכון ר"ן, נבחנו בהצלחה והוסמכו לשוחטים ● לכתבה המלאה וגלריית תמונות >>>
מערכת שטורעם
בשבוע שבין פרשת יתרו - קבלת התורה, לפרשת משפטים - דיני וחוקי התורה הקדושה, עמדו בהצלחה בכור המבחן עשרות מתלמידי הישיבות הקדושות במוסקבה, הלומדים במסגרת לימודי סמיכה לרבנות בישיבה הגדולה 'תומכי תמימים – ליובאוויטש' בשכונת סופרינא, בראשות ראש הישיבה הרב מנחם-מענדל גולדברג, ובמסגרת לימודי שחיטה בישיבת 'תומכי תמימים' – מכון ר"ן בראשות ראש הישיבה הרב יהודה-שגב פרידמן.

מעמדי המבחנים נערכו בבית הכנסת המרכזי 'מארינה רושצ'ה', וחלוקת התעודות נערכה בבית הכנסת 'בלשוי ברוניא', בראשות רבה הראשי של רוסיה השליח הרב בערל לאזאר, ובהשתתפות ראש השוחטים ברוסיה השליח הרב יצחק הכהן קוגן, ראשי הישיבות, ראש מכון הסמיכה הרב דוד רוזנצוויג, תלמידי הישיבות ואורחים נעלים.

את המעמדים פיאר האורח הדגול הרב מאיר אהרון, ראש כולל לדיינות 'אור יעקב' בעיר רחובות, שהפליא את ידיעתם הרחבה של התלמידים בהבנה והעמוקה, ותלה זאת בהשקעתם הגדולה והעקבית.

את המשא המרכזי נשא מייסד ישיבות 'תומכי תמימים' במוסקבה הרב לאזאר, אשר ציין במיוחד את התלמידים שזה מקרוב באו, פירות ופרי פירות של שלוחי הקודש בכל ערי רוסיה, העמלים ושוקדים במסירות גדולה בהשקעה רבה של הצוות החינוכי הגדול בכל הישיבות, המוסר עצמו כל עת ושעה למען התלמידים הרבים. הרב ציין את התוצאות הברוכות של הישיבה הניכרות בכל תחום, ובייחוד בכך שרבים מבוגרי הישיבות, משמשים כיום כרבנים וכלי קודש בערים וקהילות רבות בכל מדינות חבר העמים בכלל וברוסיה בפרט, והם זוכים לראות ברכם בעמלם, בהחזרת עטרת תפארת יהדות רוסיה.
ב' באדר א' תשע"ט