למעלה: הרב וויטמן עם כותב הספר. למטה: כריכת הספר
למעלה: הרב וויטמן עם כותב הספר. למטה: כריכת הספר צילום: באדיבות המצלם
חדש בארון הספרים: אדמו"רי חב"ד ויהדות ברזיל

אדמו"רי חב"ד ויהדות ברזיל: יהדות ברזיל תופסת מקום נכבד ביותר בהווייה החב"דית של הדור השביעי, גם בשל העובדה רבת הערך כי סדרת ה"לקוטי שיחות" של הרבי, זכתה לתפוצה רחבה במידה רבה הודות לנדיבי עם נכבדים מברזיל ומארגנטינה, מחסידי חב"ד עצמם וכן ממקורביהם של השלוחים במדינות אלו ● בימים אלו שוקד הסופר החסידי ר' זושא וולף על ספר המסקר את הקשר של אדמו"רי חב"ד ויהדות ברזיל
מאת מערכת שטורעם
היחס המיוחד של הרבי ליהדות בראזיל נגזר מתוך יחסו הכללי ליהדות דרום אמריקה.

יהדות ברזיל תופסת מקום נכבד ביותר בהווייה החב"דית של הדור השביעי, גם בשל העובדה רבת הערך כי סדרת ה"לקוטי שיחות" של הרבי, זכתה לתפוצה רחבה במידה רבה הודות לנדיבי עם נכבדים מברזיל ומארגנטינה, מחסידי חב"ד עצמם וכן ממקורביהם של השלוחים במדינות אלו.

הרבי נשיא דורנו הראה חביבות גדולה לנדיבים אלו בזכות תרומתם להדפסת ה"לקוטי שיחות", ובהזדמנויות רבות הראה להם קירובים מיוחדים והם זכו לברכות מופלאות ולהדרכות מיוחדות בעקבות זכותם זו.

בספר החדש מופיע פרק מיוחד ורחב יריעה, הסוקר לראשונה את מעורבותם הגדולה של נגידי יהדות בראזיל ודרום אמריקה בקשר עם הדפסת ה"לקוטי שיחות", את כל סיפור השתלשלות הדברים, ואת יחסו המיוחד של הרבי אליהם.

עם הופעת הספר החדש, אמר השליח הרב דוד ווייטמן, יוזם הוצאת הספר:

"הופעת הספר החדש "אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל" מהווה שמחה גדולה עבור השלוחים ואנ"ש ברחבי בראזיל.

הספר הופץ בתקופת חודש תשרי בקרב השלוחים והפעילים בבראזיל, והוא התקבל בחיבה יתירה אצלם אשר שמחו מאוד על הופעת הספר, אשר לראשונה סוקר ומגיש בפנינו את כל הידוע לנו מפעלם של הרביים בבראזיל – הרי זה מתנה גדולה ונעלית ביותר וזכות גדולה ביותר לכל אחד מן השלוחים הרבים והחסידים בבראזיל.

אין ספק, כי הופעת תדפיס הספר החדש, בו אנו מתוודעים לראשונה להיקף המעורבות והפעילות של רבותינו נשיאינו למען יהדות בראזיל, תביא לתנופה חדשה בכל הפעילות הכבירה להפצת היהדות ולהפצת המעיינות בכל רחבי בראזיל, ולתנופה בעבודתו של כל חסיד וחסיד, והרי זה נחת רוח הכי גדולה לרבי נשיא דורנו".

כאמור, בע"ה בקרוב יראה אור הספר המלא אשר יסקור גם את מעורבותו ופעילותו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בשנים הבאות, משנת תש"ל ואילך.

כ"ה בתשרי תשע"ט
כריכת הספר
כריכת הספר
 
 
 
השליח הרב דוד וויטמן מבראזיל, ועורך הספר הרב זושא וולף, במהלך העבודה על הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל"
השליח הרב דוד וויטמן מבראזיל, ועורך הספר הרב זושא וולף, במהלך העבודה על הספר "אדמו"רי חב"ד ויהדות בראזיל"