כשרות בוידאו: לבדוק דם בביצים? הפולמוס נמשך

שאלות לרב שטיינברגר בענייני כשרות ניתן לשלוח באמצעות מערכת התגובות או באמצעות האימייל האדום. שילחו עכשיו את שאלתכם, והרב שטיינברגר יתייחס אליה בתוכנית הקרובה
מערכת שטורעם

מהפכת הוידאו של שטורעם נמשכת. השבוע אנחנו מגישים את תוכנית הוידאו העשירית של "כשרות בשטורעם" עם מומחה הכשרות הרב יוסי שטיינברגר, המצולמת באולפני שטורעם.

הרב שטיינברגר עוסק בענייני כשרות ומשיב על שאלות שתפנו אליו. והפעם: התוכנית עוסקת בפולמוס כשרות הביצים שהחל בתוכנית האחרונה. בעקבות דבריו של הרב שטיינברגר על כך שהדם בביצים תעשיתיות אינו אסור מן התורה אלא מדין מנהג התעורר וויכוח חריף. הרב שטיינברגר משיב על שאלות שהפנתם לו בנדון.

שאלות לרב שטיינברגר בענייני כשרות ניתן לשלוח באמצעות מערכת התגובות או באמצעות האימייל האדום. שילחו עכשיו את שאלתכם, והרב שטיינברגר יתייחס אליה בתוכנית הקרובה.

שימו לב: יש להמתין כמה שניות עד לעליית הקובץ.

  • לצפיה בתוכנית התשיעית, לחצו 'פליי' או כאן (להורדה: הקליקו על הלחצן הימני של העכבר > שמירת יעד בשם)

כ"ז בתשרי תשס"ט
תגובות
18
1. עדיין לא מתורץ
כ"ז בתשרי תשס"ט
2. לא הבנתי
אז זה אומר שכל מי שמקפיד על בדיקת הביצים לא יכול לקנות שום דבר מאף מאפייה? נשמע לי תמוה לגמרי
כ"ז בתשרי תשס"ט
3. תשפרו את האיכות בבקשה
כ"ז בתשרי תשס"ט
4. אמרת בעלז??.
זה הכשר? עוד בשבילנו??!!
כ"ז בתשרי תשס"ט
5. תודה על ההבהרות
מא' ששאל
כ"ז בתשרי תשס"ט
6. בעניין הביצים

האם מדובר בביצים תוצרת ישראל בלבד או שיש גם ביצים תוצרת חו"ל עם חותמת שמותר?

כ"ז בתשרי תשס"ט
7. הרב שטיינברגר
טוב שחזרת
חבל שלא שידרת בתשרי
כ"ז בתשרי תשס"ט
8. תן שיעור על המעבר בין שביעית לשמינית
מה כבר מותר, למה איך ומתי
שליח שחי בלי חנות שמיטה ומצפה בכיליון עיניים לעידכון
כ"ז בתשרי תשס"ט
9. שטורעם
יופי שעלית על הגל בחזרה
כ"ז בתשרי תשס"ט
10. BELZ???..
it was barely good before degel. how could you even mention them on a Lubavitcher website?
כ"ז בתשרי תשס"ט
11. בבקשה להסביר
1. אם המשגיחים על הביצים אם יש דם בהם או לא. לא יכולים להוציא את הדם הנמצא, שהוא בין כה מותר ואינו הדם של התפתחות אפרוח, למה אם כן הם עוד משגיחים על זה?
2. האם די להוציא דם זה המותר על פי הלכה מהביצה וליהנות מהביצה?
א' מאנ"ש פריס
כ"ז בתשרי תשס"ט
12. ברור נוסף
מה דינה של ביצה מבושלת שלא קלפתי את הקליפה ועבר עליה הלילה ? האם יש בה חשש ?
כ"ז בתשרי תשס"ט
13. האם יש צורך בהכשר על קמח תירס דק!!??
כ"ז בתשרי תשס"ט
14. שאלה
Viergeהאם יש איסור משום סכנה לאכול
תבשיל המכיל תערובת שום ובצל

דניאל כלפא
כ"ז בתשרי תשס"ט
15. ביצים עם דם
האם ביצים שאין בהם השתתפות זכר 100% שלא יכול לצאת מזה אפרוח?
במדינתינו יש סוג ביצים- ביצים חומות, עד כמה שביררתי צבע הביצים נובע מזה שזה זן אחר של תרנגולות. מדובר בביצים שאין בהם השתתפות זכר ונקבה אלא רק נקבות (ביררנו במפעלים) ויש בביצים האלה המון ביצים עם דם. ולפעמים קשה להשיג ביצים לבנות שבהם כמעט ואין דם. האם לדעתך נראה שאפשר להתיר להשתמש בחומות ולהוציא רק את הדם?
ועוד דבר עד כמה שביררנו על ביצים אלו אם התרנגולת ממשיכה לדגור עליהם 40% מהביצים יצא אפרוח אבל אך ורק זכר?
מי צודק?
כ"ט בתשרי תשס"ט
16. שאלה

האם כיום צריך לבדוק ביצה קשה (לוודא שאין בה דם)?
- אם-כן, כיצד ליישב את מנהג הרבי בליל הסדר (ב'שולחן עורך'), שהחל בקילוף ואכילת הביצה ללא כל בדיקה ('אוצר מנהגי חב"ד' ניסן-סיוון עמ' קפג)?
- אם לא - מה ההבדל במנהג לבדוק ביצה חיה לפני טיגונה?

תשובת הרב
הדין בשו"ע (יו"ד סי' ס"ו ס"ג) הוא, שאם נמצא דם בחלבון - זורק את הדם ואוכל את השאר. ואם בחלמון (שם ייתכן שהתחיל מזה להתפתח אפרוח) - כל הביצה אסורה. כך פסק הב"י, ואילו הרמ"א כתב שיש מחמירים גם באם נמצא על קשר החלבון, ומסיים "ומזה נתפשט המנהג במדינות אלו לאסור כל ביצה שיש בה דם". בסעיף ז: "ביצים המוזרות ("חבילת מזון" מנקבה ללא זכר, שאין אפרוח יכול להתפתח מהן. וכאלה הן הביצים של 'תנובה'. ומה שכתב בס' 'הכשרות' פי"ב הערה ע' שרק 85% מהן אינן מופרות - אינו נכון, כי הממשלה אוסרת למכור ביצי רבייה לציבור, וזה כעשר שנים שאין מוכרים אותן גם לקונדיטוריות מחשש למחלות), מותר לאוכלן, ובלבד שיזרוק הדם". בסעיף ח: "מותר לאכול ביצים צלויות, אע"פ שאינן יכולות להיבדק". ומוסיף הרמ"א: "וכן אין צריך לבדוק הביצים אם יש בהם דם, [-כל זה מפני] דסומכין על רוב ביצים שאין בהם דם. ומכל מקום נהגו להחמיר כשעושין מאכל עם ביצים ביום, שרואין בהם אם יש בהם דם". ובכף החיים (ס"ק מא) הביא שהאריז"ל נהג לגמוע ביצים ללא בדיקה (הובא גם ב'אוצר' שם). וסיים: "ומכל מקום, כשמטגנים ביצה במחבת, נהגו לראות ולעיין בביצים בעת שמשברים אותם אם יש בהם דם או לאו (בן-איש-חי שנה ב' פרשת טהרות (=מצורע) אות ח. והביאו גם בילקוט יוסף, איסור והיתר ח"א, סי' סו ס"ח והערה ח, והוסיף מס' גילוי דעת דהוא הדין בלילה שבודקים הביצה לאור הנר). ואולי טעם המנהג הוא על-פי דברי הרשב"א )חולין ט, סע"א ד"ה ומה שחששו) בשם רבו, רבינו יונה, שהטעם שחייבו חכמים לבדוק את הריאה ולא סמכו על הרוב הוא מפני "שהסירכא ניכרת מייד ויבוא מכשול, שאחד יכיר סירכא לאחר התערובת, וצריך להשליך מאכלו לכלב ולשבור כליו..." (הובא גם בפתיחת הפרי מגדים ליו"ד סי' לט ד"ה ומעתה אבוא). כל זה - בביצים רגילות דאז, ומה שרבים נזהרים כיום בביצי תנובה שלא לבשל בכלי אלא ג' ביצים ויותר, ולבדוק כל ביצה (בטיגון), ולהשליך כל הביצה אם נמצא בה דם, היא רק בגדר "מעשה אבותיהם בידיהם" (וע"ע בס' הכשרות הנ"ל הערה עב ובנסמן שם).
ב' בחשוון תשס"ט
17. אבקת חלב נכרי
מדוע יש בעיה להשים אבקת חלב ישראל במוצרים ודי מדוע בכלל מזמינים אבקת חלב נוכרית מה מיוחד בה?
ד' בטבת תשס"ט
18. יעקב ממגדל העמק
בס"ד
שלום לרב אני משתתף בשיעור של הרב אלקנה ישראל שליט"א ומה שאני הבנתי מהשיעור ( בתאריך ט"ז טבת) הרב אומר שחייב להוציא את הדם משום מראית העין .
אך לגבי דם של דגים יש אפשרות לסימן היקר .
אך בדם של ביצה אין אפשרות כי לא יודעים אם זה ביצה משק או ביצים רגילות .

בברכה
יעקב
י"ז בטבת תשס"ט