השלוחים מתוועדים ב-770

שמואל יצחקי
כ"ט בחשוון תשס"ז