תמונה מרכזית / גלריה ג

י. בלינקו
כ"ח בחשוון תשס"ז