הרב מונדשיין והרב הלפרין
הרב מונדשיין והרב הלפרין צילום: שטורעם
"דין וחשבון" בפני מי?! ● הרב מונדשיין מגיב

מערכת בחירות רבות נערכו מאז עלה נושא "שלימות הארץ" על סדר היום הציבורי, ומעולם לא שמענו מהרבי – בפירוש או ברמז – שחסידי חב"ד נקראים להצביע עבור מפלגה שרוממות "שלימות הארץ" בגרונה ■ אבל כנראה שלא כל חסידי חב"ד נמנים עם "סתם חסידים מן השורה", לפיכך קמה ונולדה ההתלבטות בין 'דעת בעלי-בתים' לבין דעתו של הרבי ■ הרב יהושע מונדשיין מגיב בחריפות למאמרו של הרב אהרן דב הלפרין שהתפרסם לפני שבוע
הרב יהושע מונדשיין

במאמר המערכת שבגל' האחרון של 'כפר חב"ד' (1303) נזקק הכותב להתלבטות השוררת במחננו מזה כמה שנים, התלבטות החוזרת ונשנית בכל מערכת בחירות מאז נתאחדו 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' למפלגה אחת, למי יעניקו חסידי חב"ד את קולם:

האם ל"רשימה שנושא זה [=שלימות הארץ] עומד בראש מעייניה ותאבק נגד כל פשרה ונסיגה" [גם אם זו רשימה שאינה חרדית כלל וכלל, לא במוצהר ולא במעשיה], או שמא עלינו לשוות לנגד עינינו את "הנוסח הידוע של רשימה הכי חרדית' או 'הרשימה החרדית ביותר' " [כפי שהורה לנו הרבי פעמים אין-ספור] – אף אם רשימה זו כוללת בתוכה סיעה שלחמה ברבי.

סתם חסיד מן השורה מתקשה להבין את פישרה של התלבטות זו, כשמחד גיסא קיימת הוראה ברורה וחד-משמעית להצביע עבור 'הרשימה החרדית ביותר', הוראה שיצאה מאת הרבי בריש-גלי חתומה בכל הגושפנקאות הרשמיות לפרסום בשמו ולהפצה בקרב הציבור, ומאידך גיסא ניצבת לה קביעה יתומה אשר אין לה אב ואם, להצביע עבור רשימה ששמה לה את שלימות הארץ בראש מעייניה (כלומר, בראש סיסמאותיה. מנסיון העבר למדנו שכל מפלגה כזו נסוגה מעמדותיה והצהרותיה ברגע שהיא מגיעה לעמדת השפעה וטועמת ממנעמי השלטון).

מערכת בחירות רבות נערכו מאז עלה נושא "שלימות הארץ" על סדר היום הציבורי, ומעולם לא שמענו מהרבי – בפירוש או ברמז – שחסידי חב"ד נקראים להצביע עבור מפלגה שרוממות "שלימות הארץ" בגרונה!

טענה זו נשמעה לרוב מפיהם של עסקנים שונים, אבל לא מהרבי, לא מפיו ולא מפי כתבו!

אבל כנראה שלא כל חסידי חב"ד נמנים עם "סתם חסידים מן השורה", לפיכך קמה ונולדה ההתלבטות בין 'דעת בעלי-בתים' לבין דעתו של הרבי.

בהזדמנות זו נעמיד על דיוקם שני פרטים בענין ה"התלבטות":

א] התלבטות זו לא החלה מאז איחודן של אגו"י ודגל-התורה אלא שנים רבות קודם לכן, ושנים רבות קודם ללידתה של המפלגה שלחמה ברבי.

ב] אחת הכותרות שבמאמר הנ"ל מבשרת כי "ההתלבטות נפתרה". ואני איש בשורה גדולה יותר, שההתלבטות שבקה לנו חיים מזה זמן רב! לאחר שדעכה והלכה במשך שנים ספורות, הוכיחו תוצאות הקלפיות בריכוזים החב"דיים כי ידה של 'דעת הבעלי-בתים' היתה על העליונה והיא ניצחה "בגדול" את דעתו של הרבי.

ברם, אך תמימות תהיה זו לחשוב כי "שלימות הארץ" היתה בעוכריה של 'המפלגה החרדית ביותר'; הריחוק מדעתו של הרבי צועד בד בבד עם התרחקותם של אנשי חב"ד מהיהדות החרדית והתנתקותם ממנה, ומי שרואה את עצמו איש "העולם הגדול" קשה לו מאד להתחבר עם היהדות החרדית הנושנה. ואכמ"ל.

* * *

כנראה שלדעתו של בעל המאמר נותרו עדיין אי-פה ואי-שם שרידי התלבטות, שלהם באה עתה הישועה ובעבורם נוצר הפתרון. הכיצד? לא אחר מאשר יענקלה ליצמן הצהיר שפרוש אינו חרדי!

שכן מן היום ההוא והלאה "אם יבוא אי-מי וישאל מדוע חסידי חב"ד אינם מצביעים לכנסת עבור רשימה שבעיני אחרים נחשבת ל'הכי חרדית' – נשיב לה בקל וחומר בן בנו של קל וחומר: אם מעשה אחד של הרב פרוש הופך אותו ל'מועמד לא חרדי'... על אחת כמה וכמה [שהרשימה שיש בה מרכיבים אנטי-חב"דיים] אינה זכאית לתואר 'מפלגה חרדית' ".

אך דעת לנבון נקל שתשובה 'למדנית' זו תוכל, אולי, להוות "תשובה ניצחת" רק לשואל שבא מבית-מדרשה של גור. אבל חסיד חב"ד עתיד ליתן דין-וחשבון בפני הרבי, ובאילו פנים ישיב החסיד ויצטדק: "כה אמר יענקלה ליצמן"?!

טענו בחיטים, מדוע הצבעת – למשל – לליברמן ולא למפלגה חרדית כלשהי, והלה יודה בשעורים: קל וחומר בן בנו של קל וחומר מיענקלה ליצמן...

אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה.

* * *

ומה יעשו אלו שרוממות "כבוד הרבי" בגרונם?

יבואו וילמדו מדרכיו של הרבי; שנים רבות הטיף הרבי להקמת "חזית דתית מאוחדת", "חזית" שהיתה אמורה לכלול לפחות שני גופים שהיו עויינים את הרבי ואת מפעליו: מפלגת אגודת-ישראל והמפד"ל (או בגלגולה הקודם: "המזרחי" ו"הפועל המזרחי").

מי שאינו רך בשנים יודע היטב שלא הרבי ולא חותנו מעולם לא "ליקקו דבש" מאגו"י, וגם שבעו מרורות מהמפד"ל (פרט לדוגמה: מלחמת החורמה שהם ניהלו נגד בתי-הספר של רשת חב"ד).

אבל הרבי לא ניהל חשבונות של כבוד, לא כבודו האישי, לא כבודו של חותנו וגם לא "כבוד חב"ד", אלא התאמץ בכל כחו ודחף למען איחודן של שתי המפלגות העויינות הללו (עויינות זו לזו ושתיהן עויינות לחב"ד) אך ורק כדי שיהיו יותר נציגים דתיים בכנסת. וחסידי חב"ד היו אמורים להצביע עבור "חזית מאוחדת" זו, שהיתה "חזית מאוחדת" נגד הרבי ומפעליו!

שתי המפלגות הללו כללו גם "אישים עויינים", ולא נזכיר אלא את הרב פישמן שהיה מראשי המפד"ל ושר מטעמה בכמה ממשלות, שלחב"ד היה אתו "חשבון ארוך" מאז שפגע באדמו"ר הריי"צ (פגיעה שהרבי הזכיר גם כעבור שנים רבות), וגם עבור בחירתו האישית לכנסת היו חסידי חב"ד אמורים להצביע!

* * *

"אי-אפשר שלא להביע הערכה לחסידים שכבוד רבם גובר בעיניהם על כל השיקולים האחרים" כותב בעל המאמר, כשכוונתו אל חסידי גור ש"עמדו כחומה בצורה ולא ויתרו בעניין הנוגע לכבוד רבם".

אך האם גם אצלנו גובר כבוד הרבי על כל השיקולים האחרים? האם זהו כבודו של הרבי שחסידיו משליכים את הוראותיו מאחורי גיוום ונותנים את חילם ואת קולם – הפומבי – למפלגות שאינן 'החרדיות ביותר', למפלגות שאינן 'חרדיות' כלל וכלל ואף למפלגות חילוניות למהדרין? חומר למחשבה.

עוד ממלא הכותב פיו תהלתה של חסידות גור ש"אינה חוששת מ'מה יאמרו', ובשל הפגיעה האחת בכבוד רבם מוכנה לעשות מעשה שמעורר עליו את חמתו וזעמו של רוב הציבור החרדי", ולדעתו על-אחת-כמה-וכמה שאנו – חסידי חב"ד – צריכים לנהוג כך.

אבל אני הקטן מסופק מאד האם זו היתה דרכו של הרבי, להשמיד להרוס ולאבד את עקרונות החסידות, את כבודו של הרבי ואת כבוד שמים, בטיעונים של כבוד מדומה.

שדה הפוליטיקה זרוע שקרים ורווי שנאה; כל טיעון שנודף ממנו ריח צדקנות וחסידות נשמע צורם ומזוייף כשהוא יוצא מפיהם של עסקנים. שנאה ושקרים אינם נובעים ממקור הקדושה ואינם מצמיחים טהרה וחסידות.

האדם הישר צריך להתייחס בחשדנות לטיעונים של "כבוד הרבי" בשעה שהמטרה היא פוליטית, בדיוק כפי שהגדרתו של "רב" פלוני כ"ידיד אמיתי ונאמן של חב"ד וחסיד ומעריץ אמת של הרבי" חשודה כשהיא מושמעת בעת בחירות.

ומה יעשה האדם הפשוט כשמוטלת לפתחו ההחלטה והבחירה בין גוף פוליטי חשוד אחד למשנהו?

אם הוא נמנה עם חסידי חב"ד, כבר הורה לו הרבי להצביע עבור המפלגה החרדית ביותר. ובאם לאו – יש לו בעיה.

כ' בחשוון תשס"ט
תגובות
79
1. "ככל אשר יורוך" זוהי חרדית ביותר
באם הם היו מתאחדים לחזית דתית מאוחדת אז היו יכולים להגדירם כ"חרדית ביותר" בגלל שהם צייתו ל"ככל אשר יורוך"
י"ט בחשוון תשס"ט
2. לא רע
מאמר משובח ביותר
י"ט בחשוון תשס"ט
3. טיעונים כבדי משקל
י"ט בחשוון תשס"ט
4. ל 1
אני המגיב הראשון
י"ט בחשוון תשס"ט
5. תודה להרב מונדשיין
צודק 100%
היום לא יודעים מה זה כבוד ומה זה רבי
י"ט בחשוון תשס"ט
6. חותם על כל מילה מהמאמר
תגובה מוחצת ואמיתית ללבלרים המחתים גחלים להבעיר מחלוקות ולהרחיק את חב"ד מקהל הדתיים
תראו מה ששד"ב וולפה כבר מתכנן עבור חב"ד והכל בשם קדושת שלימות הארץ
י"ט בחשוון תשס"ט
7. הבעיה מתחילה מכאן
כאשר הרבי זי"ע הורה להשתתף בבחירות ולהצביע, לא הייתה בכך כל הזדהות פוליטית עם מפלגה כזו או אחרת. זה הי' צעד פרקטי נטו, יש אפשרות להשפיע על חיזוק הצביון היהודי של המדינה, חייבים לעשות זאת.

במערכות הבחירות בעשרים השנים האחרונות, המשחק השתנה וחסידי חב"ד נוהגים להזדהות עם מפלגות ואישים פוליטיים כלשהם. כמה שזה כואב זו העובדה.

שכחנו שגם בבחירות של תשמ"ט הרבי לא הזדהה עם אגו"י, הוא הורה להצביע עבורה ולהביא להצלחתה למען כבוד החסידות ולאות מחאה נגד אווירת המחלוקת הבני-ברקית. אולם מיד עם הסתיים המערכה, הורה הרבי לנתק כל קשר עם אנשי הפוליטיקה של אגו"י, לא לדרוש תקציבים וכו'.

שימו לב עד היכן הדברים מגיעים:

בניסן תש"נ, בתרגיל הידוע, מי כמו הרבי שהביא את ההצלחה לאגו"י, יכל להתערב ולדרוש מכל חמשת חה"כ להתנגד למהלך. אם הרבי היה משמיע דרישה נחרצת, לא הייתה סיבה שלא יענו לה. אולם הרבי זי"ע, לא נהג כך, הוא לא ניסה לממש כח פוליטי ולא ניסה להשתלט על אגו"י, מעבר להוראה לחסידו, מזרחי, להתנגד למהלך.

לאמור:

גם אם אנו משתתפים בבחירות, אנו לא מתערבים בבחירות ואין לנו חלק ונחלה בפוליטיקה החרדית. נקודה.

הצבענו לביבי, פעלנו עבורו לצורך השעה (פיקוח נפש) - בסדר; הזדהנו אתו - הפך שיטת הרבי! חגגנו אתו את ניצחונו - נורא ואיום ופגיעה בדרכה של חב"ד שלא להתערב בפוליטקה. לא לחינם נענשנו כל כך, שדוקא ביבי אהובנו מסר חלקים נרחבים מא"י לאויבים.

זה גם מה שהיה עם שרון. הצבענו עבורו באמונה שהוא הוא האיש, והנה הפנה לנו עורף ובגד בנו כל כך.

השתתפותנו בבחירות לא באה מהזדהות פוליטית, שכן מעולם לא הייתה לנו מפלגה שיכולנו להזדהות עמה במאת האחוזים, ולכן בבחירות הבאות נמשיך להצביע למפלגה החרדית ביותר, אף שאינה חרדית דיו. נצביעה ונמשיך הלאה, אפילו לא ניתן את ליבנו לתוצאות הבחירות, זה פשוט לא נוגע לנו.
י"ט בחשוון תשס"ט
8. סוף סוף..!!!!
ראשית כל, למערכת:
סוף כל סוף הבאתם משהו שהוא לא התחנחנות והתרפסות לפוליטיקאי ועסקני בגרוש (!) של חב"ד...

ולכותב השורות וכל מי שחשב כך:
סוף סוף נשמעת דעה רצינית אובייקטיבית המושתתת כל כולה על דבריו מעשיו ויחסיו של הרבי לעניינים הנ"ל.

כולי תקווה שדעות כאלו ימשיכו להיאמר, להישמע ושתינתן להם במה של כבוד.
י"ט בחשוון תשס"ט
9. פאר דעם רבי'ן קעגן דעם רבי'ן
זה היה טיעונו של דוד נחשון, שעה שהרבי צעק וביקש שיפסיק את מעשיו, והוא הסביר לכולם שהרבי צריך לומר כך, ואנו צריכים לומר אחרת.

אני עדיין זוכר את ה'לומדות' שלו: מכיוון שקבלת המלכות צריכה להיות ע"י העם ורק ע"י העם, לכן המלך צריך להתנגד, והעם צריך להתעקש.

בקיצור: אין דין ואין דיין!
י"ט בחשוון תשס"ט
10. כיוונתי לדעת גדולים
וכן כתבתי בתגובה מספר 15 על המאמר של הרב הךפרין:

"אנחנו צריכים לשמוע את הרבי ולא את ליצמן!!
אם הוא אמר משהו לא לומדים מזה קל וחומר ולא גזירה שווה.

אם הרבי אמר ששצריכים להצביע למפלגה החרדית ביותר - מי זה ליצמן שיחליט מה זה חרדי?"

נותר לנו לקוות שאיש בדעת ישרה כפי שהוא הרב מונדשיין ימשיך בכתיבתו המבורכת בבמה הזאתי.

י"ט בחשוון תשס"ט
11. אהרון דב
לא כדאי לנסות לתת עוד תשובה. הרב מונדשיין לא הולך להגיב.
י"ט בחשוון תשס"ט
12. כל הכבוד...
חקוק בסלע
י"ט בחשוון תשס"ט
13. חרדים?
כמה רגש יכול להניע תשובה שאמורה להיות שכלית במהותה. ''אנו מתרחקים מהחרדים''. זהו כל התורה כולה אליבא דהרב מונדשיין. גם הרב ורדיגר ופא"י התרחקו מהיהדות החרדית, היינו מ'אגודה'. וכמה הערכה זכו מאת הרבי!. האם חרדיות זהו מי ישלוט במשרות בחינוך העצמאי?
האם התורה עצמה לא דוחה 'שבת'. איידישקייט.ושאר דברים בפני פיקוח נפש.?
י"ט בחשוון תשס"ט
14. חרדית = שלימות הארץ?
צריך לעיין בדברי הרבי בניסן ה'תש"נ לא' מעסקני גור (נדפס בקראתי ואין עונה). כמדומני שהמשמעות שם היא שענין שלימות הארץ הוא ענין עקרוני בהצבעה ג"כ. ולא כטענת מונדשיין.
י"ט בחשוון תשס"ט
15. טיפה לחשוב
למה אף אחד לא מדבר על הנקודה האמיתית: המאמר של הרב הלפרין מאיים לחרב מאמצים של שנים להתקרבות בין יהדות התורה והיו"ר הנמרץ שלה, הרב יעקב ליצמן לבין חסידות חב"ד.
ליצמן מסייע ללא ליאות לשלוחים בעולם כולו, כפשוטו וכמשמעו, עוזר לארגונים חב"דיים, פועל ללא ליאות להשגת מבנים ותקציבים, ומגיע יהודי מוכשר ככל שיהיה ורותם בימה חב"דית רשמית להתקפה על העסקן החשוב והיקר הזה, בעניין שכל כולו לא שייך לנו כלל וכלל?!
האם זוהי אחריות?
י"ט בחשוון תשס"ט
16. למגיב 15
אתה כנראה לא קראת את המאמר של אהרן דב. הוא לא תקף ולא ניסה לתקוף את הרב ליצמן.
וכן, בהחלט כן, המאמר של אהרן דב נוגע בהחלט לחסידי חב"ד. הוא נטו לחסידי חב"ד, והוא לא מתערב כלל.
אהרן דב לקח את הבחירות בירושלים ועשה מהם מסקנא מאד לוגית ויפה לבחירות הכלליות, בשאלה מיהו חרדי?
ועובדה שגם הטיעון היחיד שהרב מונדשיין מצא כדי לפרוך את הטיעון של הרב הלפרין הוא: האם ליצמן הוא זה שקובע מיהו חרדי? אבל קשה להתווכח עם עצם הקביעה של הלפרין שקרה משהו בבחירות בירושלים שיכול בהחלט להוות השלכה על העתיד.
י"ט בחשוון תשס"ט
17. rav wollpo
huh rote lehicaness laknesset vehuh hamuamad hachi matim
י"ט בחשוון תשס"ט
18. שלימות הארץ
מאמרו של הרב מונדשיין עונה אולי על הטענה אודות דגל התורה.

אך לא לעניין של שלימות הארץ: האם יתכן שאחרי כ''כ הרבה שעות של שיחות בהם הדבר העיקרי אותו תבע הרבי מהמצשלה בארץ הי' שלימות הארץ, האם הגיוני לחשוב שבנוגע לבחירות העיקר זה "חרדי"?.
הנוסח של המפלגה החרדית כמדומה לקוח (בעיקר?) ממכתבי שנות היו''ד -לפני שנתעוררה סוגיית שלימות הארץ.

געצאלע
י"ט בחשוון תשס"ט
19. נניח והפרופ' שאקי ז"ל הי' מקים מפלגה בזמן ההוא
לדעת הכותב הנכבד הי' צריך להצביע לשאקי או ללורנץ מ"המפלגה הכי חרדית"
.
י"ט בחשוון תשס"ט
20. התלבטות קשה
אם לסכם בשתי מילים את הויכוח, הרי שהשאלה היא, את מה להעדיף ובמה לבחור. האם בכבודו האישי של הרבי או שמא ברצונו הק', למרות שיש בכך פגיעה בכבודו.

ועל כך אמרו: "הלוואי אותי עזבו, ותורתי (הוראותי) שמרו".
י"ט בחשוון תשס"ט
21. דור חדש
אני קורא, ושוב קורא ושוב קורא ומנסה לשתוק. המאמר אכן מעלה טענות נגד הרב הלפרין,

אבל הייתי רוצה לשתף את הצעירים קצת עם העבר הוותיק של הרב הלפרין: אתם בכלל מודעים למאבקי עולם שנוהלו על ידו בין השנים תש"מ תשמ"ט?
שנים הרות גורל בקשר של חב"ד עם הציבור החרדי.

אתם בכלל מבינים באיזו גבורה הרב הלפרין וחבריו מאותה תקופה (שזה כולל כמובן את הרב טוביה בלוי, הרב שמואל חפר ועוד ועוד) נאבקו למען הרבי כאשר המפלגות החרדיות היו אנטי תזה לרבי?

אני זוכר במשך כל אותם שנות מלחמה כיצד היו מי שישבו בשקט ועשו רק לביתם ולא שיתפו פעולה בזמן אמת בכלל, תמיד תמיד בכל מאבק צידדו למען החרדים ולמען גור כאשר אלה נלחמו ברבי!
י"ט בחשוון תשס"ט
22. מי היא המפלגה הכי חרדית לדבר ה' זו הלכה (שלמות העם והארץ)?
זו שאלת השאלות.
י"ט בחשוון תשס"ט
23. מה נקרא חרדית?
האם מפלגה שדואגת אך ורק ליהדות חבריה, נחשבת חרדית?
האם מפלגה שתומכת בגיוס בנות שאינן שותו"מ נחשבת חרדית?


לאידך:
פיקוח נפש אינו דוחה את ג' עברות החמורות, וא"כ מפלגות שלא חורטות על דגלן מאבק בג"ע ובע"ז שיש במדינה, אף שמתנגדול למסירת שטחים, לכאורה אסור להצביע להן?

אני סתם מתעניין, מצפה לתשובות ענייניות.

בסה"כ זו שאלה הלכתית מובהקת.
י"ט בחשוון תשס"ט
24. נכון לבוגרים ולא לצעירים.
גם אם המאמצים להתקרבות לציבור החרדי הכללי יניבו פרי, מה שאני מסופק מאוד, הם יועילו רק לציבור הבוגר יותר בחב"ד.
במודע - אין כיום שום קשר מוחלט, בין הדור הצעיר בחב"ד המונה אלפים רבים, לבין הציבור החרדי.
הנתק הוא מוחלט, והוא במודע, ופוק חזי מאי עמא צעירא דבר - כי כל קשר ולו הקלוש ביותר באיזשהו נושא, גורר תיעוב וסיאוב.
נסה לשכנע צעיר חב"די להצביע ג' - והוא יצחק לך בפנים.
י"ט בחשוון תשס"ט
25. הרב מונדשיין
עם כל הכבוד, נכון שהרבי לא דיבר על מפלגה שדוגלת ב"שלימות הארץ" אלא מפלגה חרדית.
אבל הא גופא קשיא, מי היא המפלגה החרדית?
זקן ארוך וכובע שחור? או מפלגה שחרטה על דגלה את דבר ה' זו הלכה, סימן שכ"ט בשלחן ערוך?
זו השאלה ואידך זיל גמור.
י"ט בחשוון תשס"ט
26. -ל-18
י. מונדשיין כותב במאמרו ובצדק שאין כזה דבר "שלימות הארץ" כי כל מפלגה שדגלה וחרדה לשלימות הארץ בפועל לא מימשו את הציפיות מהם, אלא להיפך, אינני רוצה להסביר את הרבי בנושא, כי קטונתי, אלא להתייחס לאגרות קודש של הרבי למעשה בפועל ללא פשעטעלך.
בהזדמנות זו הנני מרגיש שהמעשה שליצמן עשה בירושלים, גרם לחילול ה' ולחלישות בענינים עקרוניים, לא בגלל שהנני מהצד של פרוש או לא, אלא עצם המלחמה שהתדרדרה שהפיצו אצל החילונים נגד חרדות בירושלים, או שהגיעו להרמת יד ל"ע ואנו יודעים כמה הרבי שלל כל זה בתכלית, וחבל!
י"ט בחשוון תשס"ט
27. אן אלטע מחלוקת בין רט"ב לרחי"א וד"ל.
י"ט בחשוון תשס"ט
28. 24 הא גופא קשיא
מאיפה התיעוב הזה כדבריך, כלפי ציבור ירא וחרד, ח"ו לתלות זאת באילנא רברבי, ברבי זי"ע, שקיבל כל יהודי בספנ"י, ובמיוחד יהודים יראי שמים ועובדי ה'.

זה מגיע מריקנות שלא יודעים מהי מעלת חב"ד האמיתית ובכדי להרגיש טוב, משפילים חוגים אחרים.

לאותם צעירים מטופשים תסביר שחב"ד היא הר מרום הרים ולא מגדל בעמק; היא מתנשאת על גבוהים ולא גבוהה מנמוכים.

בקיצור הגיע הזמן לקרב את הנוער החב"די לחב"ד הפנימית, חב"ד מאנט פנימיות.
י"ט בחשוון תשס"ט
29. "מרזל לא יפציץ את עזה"
לפני הבחירות הקודמות הרב מונדשיין כתב ג''כ מאמר בתוכן זה, וג''כ בשטורעם.

געצאלע
י"ט בחשוון תשס"ט
30. אנו מתרפסים ומתחננים קדם מעכ"ת הרב מונדשיין:
כתבת דברי טעם, אך מסתבר כי נשארו סימני שאלה, אותם היטיבו להביע המגיבים הנכבדים.

אנא! קרא את השאלות לעניין ותן לנו תשובה כהלכה!

וה' ימלא משאלות לבך לטובה ולברכה, אכי"ר.

החותמים בתחנונים,
איגוד תלמידי תחכמוני, גבעת רם
י"ט בחשוון תשס"ט
31. בחירות תשמא
פלא שנעלם מהסופר המהולל והמגיבים שבמברקו של הרבי לבחירות בתשמ"א הורה הרבי להצביע בעד ההלוחמים עבור גיור כהלכה ולא התנה ההצבעה בנושאים אחרים מיהו יהודי)
י"ט בחשוון תשס"ט
32. צריך לזכור שהרבי מגור היה לצד חבד בתשמ"ח
הרבי מגור עמד מולם ובעוז נגד המתנגדים ויצא עם חבד
ועובדה הרבי אז עשה מעשה מיוחד לפי כל הדעות ויצאנו להצביע ג
ופה אם כבר יוצאים בעד משהו ועוד מתנגדים למה לעשות זאת בראש גלי ?
י"ט בחשוון תשס"ט
33. מה המשמעות "חרדית ביותר"?


למיטב זכרוני, כאשר בשעתו הגיע לפני הבחירות מברקו של כ"ק אדמו"ר שקרא להצביע למפלגה החרדית ביותר, היתה שם תוספת, והיא: "לדבר הוי' זו הלכה".

לכולם היה אז ברור שהכוונה במילים הללו היא לתיקון חוק "מיהו יהודי", משום שבאותם שנים ניהל הרבי מאבק איתנים לתיקון החוק והשתמש תמיד בניסוח הזה לגבי ענין זה.

מכיון שכך, אין לכאורה הבדל בין שלימות העם לשלימות הארץ, ואם כן, נמצא שהמושג "חרדית ביותר" אינו מכוון דווקא ללבוש, אורח חיים אישי, מסגרות וכו', אלא לשלימותה של ההלכה הקובעת כי יהודי הוא רק מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה, וכן זו הקובעת כי יוצאים בשבת על נכרים שצרו על עיירות ישראל הסמוכות לגבול, אף אם באו על עסקי קש ותבן, מחשש שמא תפתח חלילה הארץ לפניהם.
י"ט בחשוון תשס"ט
34. הרב מונדשיין - שאלה פשוטה
אולי תגדיר בבקשה מהי "מפלגה החרדית ביותר", - יש אגודה, דגל, לוינגער (הי') מה בדיוק ההגדרה של חרדי.
י"ט בחשוון תשס"ט
35. ההיסטוריה בתשמ"ט דווקא נעשתה ע"י האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א
הלב שמחה מגור זצוק"ל (שהיה נאמן עד מאוד לבית חיינו) היה מאוד לא בריא באותם ימים ולא הוא ניהל את המהלכים של אגו"י, מטעם גור.

דווקא גור כבר הסכימו בחורף מ"ח עם הליטאים שב"המודיע" לא יוזכר שם חב"ד!

הרבי מוויז'ניץ שליט"א, הוא זה שפיצץ את ההסכמים וקרא שלא להחרים עדה קדושה.
י"ט בחשוון תשס"ט
36. אפשר לכתוב ספר שלם על יחסי ליובאוויטש-גור מאז שכ"ק אדמו"ר הרש"ב ור' חיים בריסקער עזבו את אגודת ישראל
היו הרבה תקופות:
*ההתכתבויות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ עם כ"ק האמרי אמת ביחס ליישבו בא"י
*תקופת מגורי כ"ק אדמו"ר הריי"צ בפולין
*מאמצי אדמו"ר הריי"צ להצלת האמרי אמת מאירופה
*תמיכת רבותינו הק' ב"מפלגה החרדית ביותר"
*הקמת רשת אהלי יוסף יצחק
*תקופת הנהגת כ"ק הבית ישראל את גור ואת אגודת ישראל
*שבע שנות ההנהגה הראשונות של הלב שמחה
*שבע שנות ההנהגה האחרונות
*עד חשון תשמ"ט
*מאז ועד ניסן תש"נ
*מניסן תש"נ ועד עתה
כ' בחשוון תשס"ט
37. בא חבקוק והעמדין על אחת!
במברקו לקראת הבחירות בתשמ"א התנה הרבי את ההצבעה בתנאי אחד להצביע רק בעד אלה הלוחמים למען גיור כהלכה,ומני אז לא היתה ההדגשה על המפלגה החרדית ביותר אלה להצביע בעד הנשמעים לרבי בעינינים העקרונים כגון מיהו יהודי ובמברקו הנ"ל של הרבי משמע שאלו הפועלים לגיור כהלכה הם הם החרדים לדבר השם.
וממילא הסיקו אנ"ש בהתאם לחשיבות שהרבי יחס לשלימות הארץ שזהו אבן הבוחן היחיד למי להצביע,בא חבקוק והעמדין על אחת!!
כ' בחשוון תשס"ט
38. אתרי חב"ד נדרשים לעמוד בראש המערכה לאחדות
ולא להוות בימה להתפרצויות רגשי מחלוקת וכד'.

חסידיו של הרבי זי"ע אמונים על מצוות אהבת ישראל יותר מכל חוג אחר, עלינו לעמוד בראש מערכת ההסברה להבאת שלום בציבור החרדי ולהשקטת המחלוקת.

טייערע ברידער, המחלוקת היא מסוכנת ונוראה וידוע מכתב הרבי זי"ע לאנ"ש דכפר חב"ד, שהעניין שהיפך החיים ר"ל, הגיע לכפר חב"ד, רק מתי שהחלו שם המחלוקות!!! יש מי שלא מזדעזע?!

חסידים, תתעשתו והתרחקו מן המחלוקת.

זעירא דמן חבריא
כ' בחשוון תשס"ט
39. הצבע שס
כ' בחשוון תשס"ט
40. דבר ה' ביד עבדיו הנביאים: גדול השלום ונוראה המחלוקת
קטעים מכמה אגרות קודש של הרבי זי"ע בגנות המחלוקת:

"בטחוני אשר אמת נכון הדבר כי שלום על ישראל בכלל ועל אנ"ש בפרט ובאה"ק ת"ו בפרטי פרטיות, אשר ידוע כמה יראו ופחדו מענין של מחלוקת באה"ק ת"ו, ובטח גם כת"ר ישמחני במכתב אשר שקטה הארץ ושלום על ישראל"
__________

"ואף שבכל מקום הנה שנואה המחלוקת ביותר הרי בארץ ישראל, אשר שם ענין זה יש לו מקום ביותר, וכמרז"ל שמפני חטא זה גלינו מארצנו, הרי עאכו"כ שצריכים בזה השתדלות ביותר להמנע ממחלוקת ואביזרייהו, כיון שתוקף קליפה זו במקום פרטי, מורה ג"כ על נחיצות שבירתה באופן מיוחד במקום פרטי זה"
__________

"תקותי חזקה שבורח הוא וחבריו שי' מכל ענין של מחלוקת ח"ו ולדבר לשון הרע על מי שהוא, ומשפיע גם על אחרים שלא יכנסו לכל ענין של מחלוקת, וכל אחד ואחד יעסוק בלימוד תורה וקיום המצות ככל המוטל עליו וישתדל להוסיף בזה. ואם נצטוינו אזהרה חמורה, ואהבת לרעך כמוך, על אחת כמה וכמה שאיסור גמור מן התורה, לחפש חסרונות על בן ישראל חבירו"
כ' בחשוון תשס"ט
41. לכאורה צריך להצביע ש"ס
גם דוגלת בשלמות הארץ (בהנגת ישי) וגם מפלגה חרדית. ויצאנו זכאים הן לפי הרב מונדשיין והן לפי הרב הלפרין.

והאמת והשלום אהבו.
כ' בחשוון תשס"ט
42. קשה לי להאמין שאני מסכים עם מונדשיין
אוסיף על דבריו. הרבי הורה לפעול למען "ג" למרות השיחות שדיבר אודותם בתקופת הרכבת הממשלה בתשל"ד, באמרו שהם משתדלים בכל כוחם לקבל משרה וכשזורקים אותם מהדלת קופצים חזרה מהחלון וכשזורקים אותם מהחלון קופצים חזרה דרך הגג ובלבד שיקבלו כסא (למרות שנשארו רשמי מחוץ לממשלה תמכו בה מבחוץ) וכסף.

וכן הי' בתקופת קעמפ דייויד שעזרו לבגין כשסיכן את ארץ ישראל בהסכם האומלל ההוא. ועוד ועוד במשך השנים שתמכו בכל בממשלות שתמכו בהחזרת השטחים.

וכפי שראינו שאפילו אחרי תשמ"ט שהרבי הגדיל את כוחם משניים לחמישה (בלי המתנגדים) בתרגיל המסריח של תש"נ, שלמרות שהרבי הביע דעתו ברורה בעניני החזרת השטחים, והלך על מסירת נפש עבורם כדי שיבחרו, בכל זאת היו מוכנים למכור את כל עם ישראל והשטחים עבור בצע כסף וכיסאות. ואין ספק לאף חסיד חב"ד שהרבי ראה בעיני קדשו מה הם ינסו לעשות בכוחם המוגדל הודות לפעילות הרבי וחסידיו.

ולמרות כהנ"ל הורה הרבי אז (באופן יוצא מן הכלל) שכל החסידים יתגייסו למען רשימה "ג" וסיכן את פעולות חב"ד בצבא וכו'. וכן במשך כל השנים הורה לבחור עבור הרשימה החרידית ביותר שתכלול בחזית דתית גם את המפד"ל שלחמו נגד הרבי הן בעניני שטחים והן בעניני מיהו יהודי והן בחינוך וכו'. וד"ל

אולי יש לחלק בין הבחירה לכנסת שצריכים מפלגה חרידית שתדאג לצרכים הדתיים של החרידים בכנסת. ובין הפעילות למען שלימות הארץ שגם אפשר לפעול ע"י שאר המפלגות. ובטח שמ"ג" לא תצא הישועה עבור שלימות הארץ כי יש להם היסטורי' ארוכה בזה וזה לא התחיל אחרי ג' תמוז.
כ' בחשוון תשס"ט
43. לסיכום -
בס"ד

אני מסכים עם הרב מונדשיין שחסידי חב"ד לא צריכים את ליצמן בתור מורה דרך ובפרט שקיבלנו הוראה מפורשת מהרבי להצביע עבור "המפלגה החרדית ביותר".

לעומת זאת אני חולק נחרצות על הרב מונדשיין שמעלים עיניו בשיטתיות ו'באיצטלא של קדושה' מענין 'שלימות הארץ'. הרבי אמר שאסור 'לשבת בבית הכסא' של אותם ישיבות שתמכו בהחזרת שטחים והפקרת יהודים בידי ערבים בטענה שהקירות בנוים מדם של יהודים!!....כעת יענה לי הרב מונדשיין 'האם יעלה על הדעת להצביע עבור רשימה או סיעה התומכת בהחזרת שטחים'?!?! האם זו מפלגה חרדית??

לא ולא. הקב"ה לא לוקח שוחד וגם הרבי לא. אנו חסידי חב"ד נצביע למפלגה החרדית ביותר. המפלגה שהולכת לאור פסק דין ברור בשו"ע.

נ"ב: האם העובדא שפורוש כונה ע"י ליצמן כ- "אינו חרדי", אומרת שיוסי ביילין "חרדי"?... איפה בדיוק הגבול? שאלה למחשבה.
כ' בחשוון תשס"ט
44. היכן הייתה ש"ס בהתנתקות?
כ' בחשוון תשס"ט
45. 35 לטוקבק הנבחר
כ' בחשוון תשס"ט
46. ל-8
נראה לי שאני מזהה אותך...
לא הבעת כאן דעה דומה בעבר???
כ' בחשוון תשס"ט
47. הרב מונדשיין
מה הצבעת בתקופת החירות של מרזל
כשגם הרב יואל כהן יצא בחריפות נגד להצביע לאגודת ישראל
כ' בחשוון תשס"ט
48. "חב"ד איז בתוך הענן"
חב"ד הם עם לבדד ישכון.
הרבי מעולם לא חיפש את הקירבה של החרדים
להיפך בהרבה מהמבצעים דוקא הרחיקו אותם ובכ"ז הרבי הלך בכל התוקף.

דוקא לאחרי ג תמוז כל אלו שאף פעם לא היה להם גאון יעקב התחילו לרדוף ולבקש את ההכשר של החרדים עד שבא האדמור מגור עם החרם על שמחת בית השואבה בירושלים בעט את החבדניקים החוצה והזכיר להם שלעולם הם לא יהיו חלק מהחרדים.
ועל כך אנו אסירי תודה לגור

ומי יודע אולי זה יגרום שיתחילו שוב לנסוע לבסיסי צבא בסוכות כמו שהרבי ביקש והורה במשך כל השנים
כ' בחשוון תשס"ט
49. את האמת לומר לכם
אינני מבין בכלל את עצם קיומו של המאמר של הרב מונדשיין כמו גם את כל המגיבים שנזעקו.
בסך הכל אהרן דב כתב, כמו כל פובליציסט, מאמר מהפן הלוגי נטו. הוא מצא לוגיקה יפה (אם גור החליטו שפרוש לא חרדי כי פגע באדמו"ר מגור, מה חב"ד תגיד על ה"חרדיות" של דגל התורה), והוא חלק אותה עם כל הציבור. זה הכל. מה קרה? למה נזעקתם?
זו מהותו של פובליציסט, ברגע שהוא מוצא טיעון נאה, ואכן קשה להתווכח עם יופיו של הטיעון הנ"ל, הוא מגיש אותו בצורת מאמר.
כ' בחשוון תשס"ט
50. ל43
אני מסכים לתתגובתך

ורוצה להוסיף שרשימת ג' אין יותר מפולגת ממנה
והאחוד הלאומי אפילו שלא כל חבריה לובשי שחורים אבל מאוחדים בדעות וחברו יחד ממספר ממפלגות,תחשבו על זה....
כ' בחשוון תשס"ט
51. רשימת המפלגה החדשה של וולפא
פרסום ראשון: מפלגה חדשה - ''ארץ ישראל שלנו''

"ארץ ישראל שלנו" - מפלגה יהודית מאוחדת לשלימות התורה, העם והארץ.
רשימת המפלגה לכנסת (כולם תושבי קרית-גת):
1. שלום דב וולפא
2. מאיר מאירי
3. משה ראובן שלום הרפז
4. מרדכי גבאי
5. שמעון אברהמי
6. גיל ונוני
7. שלמה בוטבול
8. טל רמות
9. עמרם לחיאני
10. ישראל אמיתי

מטרות המפלגה:
א. ארץ ישראל לגבולותיה המפורטים בתורה, שייכת לעם ישראל, אין אפשרות למסור אפילו שעל אחד ממנה לשלטון זר, בנוסף לזאת, מסירת חלקים מארץ ישראל לערבים, מעמידה בסכנה קיומית מיליוני יהודים.
ב. לכן אין להצטרף או לתמוך בממשלה, המדברת עם אומות העולם על מסירת שטחים מארץ ישראל, וכ"ש על עקירת ישובים.
ג. יש ליישב על כל חלקי הארץ, ולחתור למצב בו יוקמו מחדש גם הישובים שנעקרו בעבר.
ד. תוקדש מלחמת חורמה בטרור, אין לשחרר מחבלים, ואין לסייע לאויב בשום דרך שהיא, כולל בכסף, חשמל, חומרי בניה וכדומה.
ה. התורה הקדושה, ערכי המוסר והטהרה של היהדות, וחוקי המשפט העברי, יהיו הבסיס הערכי והמוסרי של העם היהודי היושב בציון, ערכים אלו ילמדו גם בכל בתי הספר היהודיים.
ו. יתוקן חוק השבות באופן שיאמר בו, כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה".
ז. הממשלה תעודד משפחות ברוכות ילדים, ותסייע להם בקצבאות חודשיות, כפי שהיה נהוג בעבר, כמו"כ תונהג מדיניות רווחה אמיתית כלפי כל סוגי הנזקקים והחלשים.
ח. הסיוע של הממשלה למוסדות וליחידים, יינתן לכל שכבות הציבור הנאמנים לעם ולארץ, בלי הבדל עדה או מקום מוצא, כולל לבני המיעוטים.
ט. משרדי הממשלה ישוו בחוק ברור וקבוע, את גובה השתתפותם בחינוך ותרבות תורניים, לזה הניתן לחינוך ותרבות מסוג אחר.


מתוך סקופים של רוטר
כ' בחשוון תשס"ט
52. דברים נכוחים ואמיתיים
אף פעם לא הסכמתי עם הרב מונדשיין. הפעם כן. עד כמה הוא צודק, כדאי שמערכת האתר תחפש ותמצא את גליון המודיע שלמחרת יום הבחירות בתשמ"ט, שהרבי זי"ע הציע שכל הנציגים משתי המפלגות, היינו אגוד"י ודגה"ת, יתיישבו יחד, לטכס עצה איך אפשר לפעול יחד! ! ! אני זוכר שהידיעה הזאת עוררה סערה והתפעלות אצל גדוה"ת הליטאיים. כמו שהרב מונדשיין כותב: אצל הרבי לא היו שום שיקולים פוליטיים ח"ו! אם הרבי אמר "רשימה חרדית" אין שום מקום להתחכמויות.
לדעתי, רבני ועסקני אנ"ש היו צריכים לפעול למנוע מחלוקות, ושתוקם רשימה אחת של חרדים!
בצלאל
כ' בחשוון תשס"ט
53. מיהו יהודי - מפלגה חרדית
כשהיתה הוראה (או רמז להוראה) להצביע עבור המפלגה שתומכת בתיקון חוק "מיהו יהודי" הכוונה היתה להכריע בין שתי מפלגות חרדיות ואין ללמוד מזה גזירה שווה למפלגות שאינן חרדיות.
כ' בחשוון תשס"ט
54. הערות על אלה שדקמו לי
מגיב 47 שואל:
"מה הצבעת בתקופת החירות של מרזל?"

הרב מונדשיין פרסם מאמר פה בשטורעם "מרזל לא יפציץ את עזה וליצמן לא יחזיר את השטחים" - המביא את המפלמסים על אידאלים עם הנפקא מינה הגדול "למי להצביע" שבפשט אין לנו בדיוק דרך להשפיע על הדברים וגם לא לח"כים מרשימות קטנות.

וכן הוא מוסיף:

"כשגם הרב יואל כהן יצא בחריפות נגד להצביע לאגודת ישראל" !

אין הרב מונדשיין בטל לשיטתו ולקריאתו המפורשת והחריפה ככל שתהיה של הרב יואל כהן. ויש מאמר על זה גם משנת תשנ"ב כמדומני.

ופה המקום להזכיר, ששתי הטעויות המרות של חב"ד בכמעט 20 שנים האחרונות היו: כניסה למשיחיזם וכניסה לפוליטיקה.

זכור ימות עולם ובינו שנות דור ודור עד כמה פעם חב"ד הייתה נערצת בכלל הציבור ויכלה להשפיע על כל החברה.

ועד כמה היום כל דבר שמגיע מחב"ד מקבל בחשדנות עקב שתי הטעויות ההיסטוריות, אצל הדתיים ואצל החילונים.

כ' בחשוון תשס"ט
55. אולי חנוך ורדיגר יציל את המצב ויקים לנו את פא"י מחדש
כ' בחשוון תשס"ט
56. ר' שד"ב וולפא יותר חרדי. הלא כן?
הרב מונדשיין, מאז שכתבת ועד כה, השתנתה המפה הפוליטית בישראל, כאשר ר' שד"ב וולפא הציב עצמו בראש הרשימה החדשה הנלחמת למען א"י וקדושתה. אי לכך ובהתאם לזאת, המפלגה החרדית ביותר ברור כי היא מפלגה שעומד בראשה חסיד חב"ד שניהל מוסדות לתפארת וכיום הלוחם מספר 1 של הרבי למען שלימות הארץ.

אינו חת מפני איש אפילו מפני רבנים ידועי שם, ואינו משתפן בכל מצב, תמיד נלחם נגד עושי ההתנתקות למיניהם, אם במלחמה גלויה ואם במלחמה סמויה.

רק ר' שדב"ו יביא לביטחון !

רק ר' שדב"ו יתקן את 'מיהו יהודי' !

רק ר' שדב"ו מתאים לתקן 'מפלגה חרדית ביותר' !
כ' בחשוון תשס"ט
57. בשום פנים ואופן לא ש"ס!
להזכירכם זוהי המפלגה שהביאה עלינו את אוסלו...והגר"ע יוסף עדיין תומך בשטחים תמורת שלום. עם כל הכבוד להגר"ע יוסף אנו אין לנו אלא דברי בן עמרם ולפיכך לא נצביע לו.
למי כן???
אני כנראה אצביע לאיחוד הימין החדש בתנאי שהמפלגה תהיה בעלת צביון דתי
כ' בחשוון תשס"ט
58. תגובה ל53
מברקו של הרבי בתשמ"א (שתוכנו צוטט בתגובה 37) אמור לכאורה לשמש כמשנה אחרונה או הבהרה לעמדת הרבי לנושא א) הרשימה או המפלגה החרדית ביותר ב) או עלינו להתייחס לעמדת הנציגים עצמם האם חרדים לדבר ה',מבלי להתייחס למסגרת.

ולהעיר שבמברק הנ"ל אין כלל איזכור למפלגה או לרשימה אלה רק לעמדת הנציגים בבחירות האמנם חרדים לדבר ה' ולוחמים לתיקון מיהו יהודי בעבורם יש להצביע.

לכאורה הוראת הרבי בתשמ"ט הוראת שעה היתה.

ואם כן הדברים הרי שעלינו להצביע רק לאותו נציג הלוחם בעד דבר ה' זו הלכה שלימות העם והארץ עליהם לחם הרבי בעוז.

ושגיאות מי יבין.
כ' בחשוון תשס"ט
59. תפקידו של כל חסיד הוא לקדש שם שמים
גם לו יתואר שליצמן היה החבר הכי טוב של חב"ד ופרוש היה האויב הכי גדול של חב"ד - אחרי המערכה של גור נגד כל היהדות החרדית - עלינו לזנוח את השיקולים האנ"שיים ולצאת נגד חילול השם שעשו גור.

כי בין הכרת הטוב לבין קידוש השם - קידוש השם קודם!

וכן בבחירות יש להצביע למפלגה שתעשה קידוש השם ותפעל למען היהדות בכל התחומים ולא למפלגה שתעזור לאנ"ש. גם שלמות הארץ זו יהדות, גם מיהו יהודי, גם מניעת התבוללות, גם מניעת גיורים פיקטיביים, מניעת מצעדי תועבה ושחיקה במעמד המשפחה היהודית וריצוץ הסטטוס קוו.

אם אווכח שמרזל יאבק על האופי היהודי יותר מאשר אגודה - אצביע למרזל. על אפו ועל חמתו של הרב מונדשטיין
כ' בחשוון תשס"ט
60. ל56 ו57
ל56 ודאי שרשימת הרשד"ב ולפא היא יותר חרדית, אבל הרי כולם יודעים שלכל היותר היא תקלקל קצת אבל אין לה שום סיכוי לאסוף 60 קולות!
ל57 ש"ס של ישי אינה ש"ס של דרעי. בעוד שדרעי היה מיוזמי הסכם אוסלו הנורא ואיום, הרי ישי לא אבה להצטרף לממשלת ליבני ברק רקק אם תתחייב שלא ידונו על ירושלים! למה לטשטש? רבים טובים בינינו יצביעו בעד ש"ס של ישי, ניסים זאב וכו'!
כ' בחשוון תשס"ט
61. קשקוש
קראו את מאמרו של הרב יואל כהן ב'כפר חבד' בבחירות הקודמות, חרדית היא לא מי שבראשה עומדים אנשים עם שטריימל. נקודה. הם בעד שיקרה ליהודים רצח -ולכן תמכו בגירוש -אף אחד לא יקח מהם את זה.
כ' בחשוון תשס"ט
62. נושא לא פשוט
הרב מונדשיין,
כחוקר היינו מצפים ממך לדייק בלשון הרבי. הרבי לא אמר 'הצביעו אגודת ישראל' אלא מפלגה הכי חרדית. ובזה עצמו הוא נתן לכאורה להבין שאין לשום מפלגה בעלבטישקייט על החרדיות, ולאו דוקא שאגודה נחשבת למפלגה הכי חרדית (או שכן או שלא). איך שלא יהי', הדיון כאן הוא תיאורטי לבד. למעשה, בודאי יש לנהוג כפי שיורו רבני חב""ד, ולא נראה לי שהם זקוקים לעצות משום חוקר. בודאי יש להם סייעתא דשמיא להוציא פסק דין אמת.
כ' בחשוון תשס"ט
63. עם כל הכבוד הרבי מינה את הרב וולפא לעניני שלמות הארץ לכן...
רק לו מותר להקים מפלגה דתית
כ' בחשוון תשס"ט
64. ל 58
תקרא לילד בשמו .למי אנחחנו צריכים להצביע ?אני רואה את ש"ס ואגודה שותפים לגירוש יהודים מבתיהם
כ' בחשוון תשס"ט
65. ל60
מתי הרבי מינה את הרב וולפא לעניני שלימות הארץ???

זה שהרבי ביקש ממנו להוציא את הספרים דעת תורה,
אינו "מינוי מהרבי לעניני שלימות הארץ"

כ' בחשוון תשס"ט
66. הרבי לא ביקש ממנו להוציא שום ספר
גאוותו של וולפא מעבירה אותו על דעתו,

יכול מאוד להיות שהרבי אישר ועודד את הדפסת הספרים, אבל לא ביקש ממנו כלום.

אם הרבי פנה אליו פעם, היה זה בביקורת.
כ' בחשוון תשס"ט
67. הרב מונדשיין מנותק מהמציאות
נדהמתי מתמימותו של הרב מונדשיין שכנראה ספון באהלה של תורה וכלל אינו יודע על המתרחש במאורות הפוליטיקה עד שהפליג לכנות את מפלגת דגל העץ העוברת יום יום על ג' איסורים דיהרג ואל יעבור כמפלגה חרדית רח"ל מהם ומהמונם.

ולאלו שאינם יודעים את מעללי אנשי דגל העץ להלן פירוט:

עבודה זרה - סגידה לאלילי הכסף והזהב. מסוגלים בעבור בצע המכונה בשם המוסווה "הקצבות" לשתף פעולה בכל האסור מן התורה. כל היום מסתובבים במסדרונות הכנסת ובוועדות וסוגרים דילים של העלמת עין מאיסורים דאורייתא (הקצבות לכנסיות ומסגדים וכו') תמורת מזומן מרשרש..

גילוי עריות - רק לפני 7 חדשים סגרו הסכמים עם אולמרט להעדר בהצבעות על עיקרי המוסר והדת בארץ ( מפני הצניעות לא אפרט באיזה חוקים מדובר) רחמנא ליצלן....

שפיכות דמים - בשאט נפש, וזאת אף בחינם וכשיטה כדי לרקוד מה יפית לפני השמאל ולקבל שעות שידור בתקשורת, משתפים פעולה בקירוב סקאדים ושאר סכנות לישובי הספר וסיכון ופיקו"נ רבבות מישראל ה' ישמרנו....

ואלו רק דוגמאות קטנות. הייתי מציע לרב מונדשיין להפגש אישית עם חברי כנסת אלו ועם חברי כנסת במפלגות אחרות ולהתרשם מי מהם הגון וירא שמים ולו במעט. (ישנם בודדים מאד וגם הם לא מושלמים אך לא פורקי עול מלכות שמים בסתר ומתהדרים באיצטלה צבועה בגלוי כאנשי העץ) כמי שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות אני יכול כבר עכשיו לספר שלצערי הרב חברי הכנסת מדגל העץ ידועים בכל הבית כציניים וככאלה שאינם מאמינים בכלום ומוכנים בסחר מכר למכור כל היקר והקדוש. אז מה פה ומי פה חרדי??!!
כ' בחשוון תשס"ט
68. אז בבחירות הבאות צריך להצביע לוולפא??
כ' בחשוון תשס"ט
69. סיפורים וגלגוליהם
שיתחיל לכתוב עוד הפעם את "סיפורים וגלגוליהם"
כ' בחשוון תשס"ט
70. תגובה ל64
כנראה שהכותב לא ירד לתוכן הדברים.

לשאלתו: ברור שאגו"י וש"ס לא פעלו כראוי בעניין מיהו יהודי ושלימות הארץ (יזכר לטוב ח"כ הרב פורוש שלא הצטרף לממשת ההתנתקות תוך ויתור על משרת שר)
כ' בחשוון תשס"ט
71. ספר הצאצאים, ע' 382
כשד"ר יוסף בורג (מנהיג המפד"ל ושר הפנים במדינת ישראל) היה פעם ביחידות אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, הועלה נושא הבחירות ועמדתו כלפיהן.

תמה הד"ר בורג על מכתבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש, בו קורא להצביע למען הרשימה החרדית - קריאה המתפרשת בפי חסידיו כמכוונת כלפי תנועת "אגודת ישראל".

נענה הרבי ואמר: ישתדל שעד הבחירות הבאות יוכלו החסידים לפרשה על מפלגתו.
כ' בחשוון תשס"ט
72. אתה קורא את התגובות ולא מאמין: חסידי חב"ד מעורבים בפוליטיקה כמו כל אגודאי טוב...
פעם אמרו שחב"ד לא מתערבת בפוליטיקה? אני טועה?

זה היה עיקרון קדוש בחב"ד?

מישהו מוכן להסביר לי בדברי טעם בבקשה?

הערה: איני חסיד חב"ד
כ' בחשוון תשס"ט
73. 49צודק מאה אחוז
ולפלא שהר''י מונדשיין לא הבין זאת
כ"א בחשוון תשס"ט
74. לכל המגיבים
מספרים שפעם נפגש נשיא ארה"ב אם ראש ממשלת ישראל ושאל אותו מה זה אצלכם אין שלום ?! אני שולט על כל המאה מיליון אזרכים שלי! ענה לו רה"מ נכון אינני חולק על גדולתך שהנך שולט על כל המאה מיליון, אבל אני מנהל פה ממשלה אם ששה מליון ראשי ממשלה... כל אחד נעשה לי מבין...
כ"א בחשוון תשס"ט
75. ל74
אני בפירוש לא מסכים אתך
לבנוני
כ"א בחשוון תשס"ט
76. די להתלסף
מה כל התפלספות הזו תיגשו לרשם המפלגות ותשאלו מהי המפלגה הכי חרדית וה תצביעו
נכון זה לא נעים אבל מה אפשר לעשות, זה ההוראה שיש לנו להצביע למפלגה הכי החרדית שיש .
כ"א בחשוון תשס"ט
77. ל-41
ש"ס- שלמות הארץ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
שמישהוא יסביר לי מה האיש הזה כתב.
או שהוא לא מקשיב לחדשות
או שהוא חי על הירח
אם אתה הלא יודע או לא שמעתה על דבר כזה שנקרא אוסלו הדבר הארור הזה הביא עלינו למלעה נ-1000 נרצחים
אהה ועוד משהוא פיקטי בישבילך באתר NRG(מעריב)מתאריך 2008\02\26 במאמרו של אבישי בן חיים נכתב כך:"בכיר בש"ס"לא נפרוש גם אם יוחזר הכתל"
"מצידינו שיחזירו גם את הכתל המערבי" צוטט בכיר בלישכתו של שר התקשורת אריאל אטיאס מש"ס אנחנו לא פורשים מהקואליציה"ועיין עוד מה שנכתב על ש"ס באלון א"י שלנו בעמוד השלישי
ז' בשבט תשס"ט
78. ל-65
הרבי בן מינה אותו הוא בעצמו אמר את אין ספור פעמים ואני בואפן אייש מאמין לן כי הוא איש אמת וחסיד נאמן של רבי
ז' בשבט תשס"ט
79. ל-66
הנוסח" יכול מאוד להיות שהרבי אישר ועודד את הדפסת הספרים, אבל לא ביקש ממנו כלום" מעיד עליך כאלף עדים שאתה מנחש בעלמא
או שנוכחתה בכל אותם הפעמים שהרב וולא עמד לפני הרבי ושמעתה בפירוש שרבי אסר עליו להביע את דעתו
או הששמעתה בדיוק להפך
או ששמעתה את הרבי בעצמו מעביר עליו ביקורת
לעניות דעתי לא שמעתה כלום ואתה גם לא יודע שום דבר מהנאמר ביניהם
ואם אתה באמת אמיתיורציני תתקשר להרב וולפא ותשאל אותו בעצמך
תפסיק לנחש ותברר את העובדות לאשורן (ודרשתה ושאלתה וחקרתה היטב)
ז' בשבט תשס"ט