התפקיד: לעשות לו ית' דירה בתחתונים
התפקיד: לעשות לו ית' דירה בתחתונים
שליח, הזהר מה"קלוגינקער"!

ברגע שהמגיבים יידעו מה אומר המשלח של הרב קפלן, לבטח הם יחזרו מההתלהמות • תגובה למגיבים כנגד הרב שמואל קפלן • עלה במחשבה


לא מכבר השם "אנאפוליס" פתח את כל מהדורות החדשות, עיני העולם כולו היו נשואות לשם, "מה יאמרו ומה יחליטו באנאפוליס". העולם כולו עסק מספר ימים ב"אנאפוליס", ובהקשר שלה לשטחי ארץ הקודש.

בשולי וועידת אנאפוליס התחוללה גם סערה-זוטא, בהקשר החב"די של העיר.

מספר ימים לפני הוועידה, הרב שמואל קפלן, השליח הראשי למדינת מרילנד, רואיין באתר האינטרנט "שטורעם", ולהלן ציטוטים מהראיון:

"כשהוא נשאל על פעילות מיוחדת המתוכננת לימי הועידה, הוא משיב: "אנחנו לא מתערבים בזה. השליח שפועל בשלוש השנים האחרונות באנאפוליס, הרב נחום לייט, עוסק בחינוך. בחיוב ולא בשלילה. אמרתי לרב לייט שצריך לדאוג ליהודים שבאים לוועידה לאוכל כשר ולמקום מתאים לתפילה. כל השאר זה לא עניין שלנו"...

..."הרב קפלן שוב מבקש להדגיש: "אנחנו לא מתערבים במהותה של הוועידה. בארץ מקווים שהוועידה תשיג שלום, אנחנו לא מאמינים בזה. אבל למרות זאת השלוחים לא עוסקים בעניינים הללו משום שהם נתפסים פוליטיים".

"הפגנות, הוא מבהיר, לא יתקיימו. "לא נעמוד עם שלטים ונפגין, זה לא התפקיד שלנו". לגבי הפעילות בעיר הוא מספר שהשליח אומנם בתחילת דרכו, אבל כבר נראות תוצאות בשטח. "בתוך תקופה קצרה תהיה שם קהילה לתפארת".

לדעתו של הרב קפלן, "אנאפוליס" היא לא עוד גחמה מבית היוצר של נשיא או איש פוליטי זה או אחר. בשבילם "אנאפוליס" היא לא הצהרות עולמיות, היא לא מקום בו נגזרים חלילה רצועות בשר-חי מארץ ישראל –

בשבילו ובשביל השליח הרב נחום לייט - "אנאפוליס" זה מקום שהרבי הציב אותם עבור מטרה אחת בלבד, כדי "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים", והם עושים זאת במסירות, יומם ולילה, גם לפני שאהוד אולמרט שמע את השם הזה לראשונה בחייו, הם עושים זאת גם עתה – כשעיני כולם נשואות כבר למקומות אחרים, וגם בימי הוועידה - רק בזה היה עליהם לעסוק.

תפקידם לבצע רק את מטרתו של המשלח, לא משהו אחר שלא ממין הענין, תהא חשיבותו אשר תהא.

הם "שלוחים", ותפקידו של שליח – לבצע רק את מה שהטיל עליו המשלח. ובמידה והוא סוטה מנקודת השליחות שהמשלח הטיל עליו, במידה והוא עוסק בדברים אחרים – אזי מאבד הוא את התואר "שליח". ייתכן והוא עושה דברים חשובים, אולי אפילו הכרחיים. אבל אלו דברים שלא קשורים לעבודתו כ"שליח", אלו דברים שהוא עושה מדעתו האישית בלבד, לא כ"שליח" של הרבי.

*

דבריו אלו של הרב קפלן, גררו תגובות נזעמות, מצד כל מיני אנשים הדואגים לשלמותה של ארץ הקודש. מגיבים שונים שפכו כנגדו קיתונות של כעס וביטוים קשים, ואין כאן המקום לחזור עליהם.

לא אכנס לפרטי הדיון האם ליובאוויטש צריכה להפגין, מה דעתו של הרבי בנושא, לא אגע בזה כלל. השורות הבאות יעסקו רק בנקודה אחת – מהו תפקידו של השליח, מה דורש ממנו המשלח.

אדון את כל המגיבים למיניהם לכף זכות ואומר, שכנראה אינם יודעים מהו תפקידו של שליח, מי הוא זה שמינה אותו, ובמילא מי הוא זה שאמור לתת לו הוראות מה לעשות ומה לא לעשות. כנראה הם אינם יודעים מה הרבי הורה בפירוש – לרב קפלן ולחבריו השלוחים, במה עליהם לעסוק, ובמה לא לעסוק כלל ועיקר.

ומן הסתם, ברגע שיגלו את עיניהם, ברגע שהם יידעו מה אומר המשלח של הרב קפלן, כשהם יידעו שהרב קפלן אינו סוטה כמלא הנימה מהוראתו הברורה והפומבית של הרבי לשלוחים, לבטח הם יחזרו מההתלהמות שאחזה בהם, ואולי גם יבקשו את סליחתו של הרב קפלן, הנאמן לתפקיד אותו הטיל עליו המשלח שלו.

"ההתעסקות צריכה להיות בשליחות שעליה מינו אותו"

בשיחת כ"ד טבת תשמ"ט הורה הרבי הוראה ברורה לכל השלוחים, הרבי הציב יסוד מוצק, וקבע בצורה חדה וברורה מה תפקידו של השליח, במה עליו לעסוק ובמה אסור לו לעסוק.

דומני שחובה על כל שליח ללמוד את ההנחה משיחה זו, להקשיב לקלטת השיחה זו שוב ושוב, לראות את הווידאו משיחה זו, כדי שהדברים יוקלטו ויוחקקו ויתעצמו איתו.

השורות הבאות הם קטעים משיחה זו, והן מורכבות מהנדפס ב"תורת מנחם" תשמ"ט חלק ב, ומקלטת השיחה:

..."הלימוד "יתן אל לבו" מיום היארצייט, צריך להיות באופן זה, של התעוררות בנוגע לפועל. מתחיל מענין שהוא אחד מראשי העניינים הנוגעים ביותר, וכנראה נהיה בזה בלבול הכי גדול שהולך ומתפשט.

"כל אחד ואחד מישראל הוא שלוחו של הקב"ה "לעשות לו ית' דירה בתחתונים", ובזה גופא ישנם כאלו שבהשגחה פרטית נבחרו להיות שלוחים בפרט בתוככי השליחות הכללית .. ועד שישנם כאלו שזהו עיסוקם העיקרי...

"ומכיון ש"חזקה שליח עושה שליחותו", בוודאי כל אחד מהם עושה כל התלוי בו למלא שליחותו כדבעי, ומאחר שנבחר להיות שליח, בטח יש לו את כל הכישרונות הדרושים לזה...

"אמנם לפעמים, יכול להיות בלבול בעבודת השליחות, על ידי שה"קלוגינקער" בא (לפעמים בגלוי ולפעמים הוא מסתתר) ומציב בפניו לעסוק בעניינים אחרים שהם לכאורה עניינים טובים, וייתכן והם באמת עניינים טובים מצד-עצמם וצריך להתעסק בהם. אבל זה לא מתפקידו של השליח, וכפתגם הידוע "פאן טא פאן, נא ניע מאי" (האדון הוא אכן אדון, אך אינו שלי), כלומר – מדובר בדבר טוב ונכון, אבל אינו השליחות הפרטית שלו, אלא דבר שצריך להיעשות על ידי אחר.

"עיקר ההתעסקות צריכה להיות בשליחות זו שעליה מינו אותו .. מכיוון שזוהי שליחותו, הרי עליו להיות עסוק בזה באופן שלא יהיה לו זמן לעניין אחר, וכאשר מציעים לו לפעול בעניין אחר, מחוץ לשליחותו, אינו נכנס כלל לשקלא-לטריא עם המציע, מפני שהוא עסוק בעניין אחד – מילוי שליחותו.

"אלו שהם "שלוחים" בפשטות .. יש לכל אחד ואחת מהם חובה מיוחדת לעסוק במילוי שליחותו במקומו הוא, ובפרט שלרובם כבר נקבע מקום קבוע היכן לעבוד ובמה להתעסק וכו'.

"אין שום מקום לעסקנות בענייני ארץ הקודש על ידי מי שנמצא לעת-עתה בחוץ-לארץ"

"כיון שלאחרונה היו כמה בלבולים ורצו לגרור את השלוחים לפעול בעניינים שונים שמצד עצמם הם עניינים טובים, אלא שזהו דבר שצריך לעשותו בארץ הקודש וכיו"ב - הרי כאן המקום לעורר ולהזכיר שאין להם לעסוק בזה, כי אין הדבר שייך למילוי שליחותם הפרטית של כל אחד ואחת במקומו, שבזה צריך להיות עיקר עבודתו...

"הדגשה מיוחדת בנוגע לבני ישראל הנמצאים בחוץ-לארץ, ובפרט השלוחים – עליהם לדעת שיש להם שליחות במקום בו הם נמצאים, וזה שהמקום הוא בחוץ לארץ – הרי אדרבה, דווקא בחוץ לארץ צריכים לפעול יותר בנוגע לענייני יהדות.

"ועל ידי הנהגה זו ישללו מלכתחילה את אבידת ריבוי הזמן שכבר אבד בגלל הפלפולים שאינם שייכים לפועל כלל וכלל, כי אין שום מקום לעסקנות בענייני ארץ הקודש על ידי מי שנמצא לעת-עתה בחוץ-לארץ, ועל אחת כמה וכמה – הרוב אינם חושבים על נסיעה לארה"ק, ואפילו לא לשם ביקור, ובכל אופן – אין בדעתם להחליף את מקום שליחותם לתקופה ארוכה ולהתיישב בארה"ק, שעליהם לרחם על עצמם ולבקש רחמים מסביבתם, שלא יפריעו למילוי השליחות ד"לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".

"ועוד והוא העיקר, יש להפיץ בקשה זו , לכל לשליח ולכל השלוחים כולל גם  - השלוחים  שבארץ הקודש עצמה, כי רובם ככולם אין להם שום עסק עם שקו"ט זו, שאליה מבקשים לגרור אותם  - עאכו"כ רוב עם ישראל הנמצא בחו"ל ....

עליהם לחדול מיד משקו"ט בכל דבר שאינו נוגע למילוי השליחות של כל אחד ואחת מבנ"י במקום שהם – הפצת היהדות, ובנוגע לבנ"י שבארצות הברית (המקום שבו דרים רוב בני ישראל ובו אנו נמצאים), ולהשתדל ככל הפאשרי להרבות בהפצת היהדות – לכל לראש במדינת ארצות הברית, שבה נמצאים.

"ויהי רצון שמכאן ואילך תפסק לגמרי כל השקו"ט האמורה .. ומיד באם רק ירצו "לגעת בדברים אלו" יאמרו להם: האב רחמנות, און לאמיר ביידע זיך פארנעמען מיט אונזער שליחות, אין דעם ארט וואו מיר געפינען זיך – וואס דאס איז לעשות לו ית' דירה בתחתונים" [=רחם עלי, והבה נעסוק יחד בשליחות המוטלת עלינו, שהיא "לעשות לו ית' דירה בתחתונים"]...

תפקידו של השליח "להתעסק בדבר שהכל מודים בו"

יתרה מזו, במהלך השיחה הרבי אומר לשלוחים שאסור להם להיכנס לנושאים השנויים במחלוקת:

"וזוהי אם כן הוראה כללית בנוגע לספקות ובלבולים שהתעוררו לאחרונה. זה אומר שצריכים להתעסק במחלוקת שנוצרה לאחרונה בין ארגונים שונים בבנ"י, זה אומר שהפעולות צריכות להיות באופן כזה וזה אומר באופן אחר. זה טוען שצ"ל יחס כזה לאה"ק ולחוקים וההנהגות שם וזה אומר אחרת, וכיו"ב –

"אשר, אין זה כדאי כלל וכלל שהשלוחים יכנסו לשקו"ט בזה, וכשיבואו ויטענו כלפי מישהו מבין השלוחים "הייתכן ש"ליובאוויטש" אומרת כך וכך?! או הייתכן ששמענו ממך כך וכך"?! וכיו"ב – אין להיכנס לשום שקו"ט ופלפולים עם הטוענים, ועל אחת כמה וכמה – שלא להיגרר אחר מחלוקת".

ובהמשך השיחה הרבי מבהיר באופן ברור:

"המציאות בפועל היא, שהשקו"ט כיצד יש להתנהג באותם עניינים (השייכים לאה"ק) אם באופן כך או באופן כך, איזו שיטה נכונה וישרה ואיזו שיטה "עקומה" וכו' וכו', כבר גרמה לריבוי חלוקי דעות בין בנ"י. ואשר על כן, ברור שהדבר הטוב ביותר, והנכון וה"חלק" ביותר, שיביא לאחדות בין בנ"י ככל האפשרי, הוא לעבוד בעניינים אלו שצ"ל דווקא בדרכי נועם ובדרכי שלום, ופשיטא – שלא לחפש דברים כאלו שבהם יכול להיות חילוקי דעות מפני ש"אין דעותיהם שוות", אלא לדבר ולהתעסק במה שהכל מודים בו, והיינו כנ"ל שלכל אחת ואחת יש שליחות מיוחדת לו במקום שהקב"ה קבע לו.

"ובכלל – האופן שבו צריך לעסוק בהפצת היהדות ועי"ז אפשר להצליח, הוא דוקא "בדרכי נועם ובדרכי שלום", שהרי כדי לפעול על יהודי בענייני יהדות אין שום צורך במריבה עמו ... זהו הדבר שבו הוא רוצה, וזוהי הדרך שבה חיו עשרות הדורות שקדמו לו, ובפנימיות נפשו – בודאי גם הוא רוצה בזה".

ובנוגע לכל אותם אלו שבכל זאת באים לשליח בטענות ומענות כאלו ואחרים, ולדעתם חובה על השליח לעסוק בדברים אלו, שמחוץ לשליחות אותה הטיל עליו הרבי, גם במחיר ערעור היחסים שלו עם אנשי הקהילה – אומר הרבי:

"יש להוסיף שאין הכוונה רק שלא להכנס בשקלא-לטריא ופלפולים בזה, אלא להודיע מלכתחילה (עוד לפני שמישהו שואל על זה ...) דאס איז ניט זיין ענין, סאיז ניט זיין מקצוע, ער איז א שליח, און רובא דרובא פון די שלוחים איז כאמור זיינען ברובא דרובא דווקא בחוץ-לארץ, און רובא דרובא האבן זיי א מקום קבוע, און רובא דרובא האבן זיי אויכעט א תכנית-עבודה קבוע, און זיי א שאד יעדער רגע וואס זיי גיבן אפ אין אנדערע זאכן, און דארפן זיך בעטען רחמים בא אט די וואס ווילן עם אריינפירן אין אט דעם ענין, אז זיי זאלן אויף עם רחמנות האבן, אויף דעם שליח, און לאזן עם אנגייען מיט זיין שליחות, און זאל זיין אין יחסים טובים מיט אלע אידן, און האבן אויף עם רחמנות האבן - ניט מבלבל זיין עם, און ניט אנרירן די יחסים ביניהם, דערפאר וואס ניט דאס איז זיין ענין!

[=זה לא הענין שלו, זה לא המקצוע שלו. הוא שליח! ורובא דרובא של השלוחים הם – כאמור, רובא דרובא מהם – דווקא בחוץ לארץ, ורובא דרובא מהם יש להם מקום קבוע, ורובא דרובא יש להם גם תכנית עבודה קבועה, וחבל להם על כל רגע שהם עוסקים בענינים אחרים, והם צריכים לבקש רחמים אצל אותם אלו הרוצים להכניס אותם לענין זה, ולבקש מהם שירחמו עליו, על השליח, ויניחו לו להמשיך בשליחות שלו, ושהוא יהיה ביחסים טובים עם כל היהודים, ושהם ירחמו עליו – לא לבלבל אותו, ולא יערערו את היחסים ביניהם, כיון שלא זהו ענינו!]

עצת ה"קלוגינקער"

כאמור בראשית הדברים, לא נכנסנו כאן כלל לדיון מה הגישה של הרבי להפגנות, האם ליובאוויטש צריכה ליטול חלק בהפגנות. לא עסקנו כאן כלל בלימוד מהוראותיו של הרבי בתקופת ימית והחזרת סיני לימינו, לא אודות קמפיין "ארץ ישראל בסכנה", ובוודאי שלא ניגע בנושא הכאוב של "נתניהו טוב ליהודים", לא בהם ולא בכל ספיחי הדברים הללו –

עסקנו כאן אך ורק בתפקידו של השליח. מה הרבי דורש ממנו, מה עליו לעשות, ולא פחות חשוב מזה - מה עליו לא לעשות. במה עליו לעסוק, וממה עליו למשוך את ידיו ולא לעסוק בזה כלל ועיקר.

חובתו של השליח לעסוק אך ורק במה שהרבי הטיל עליו, "לעשות לו ית' דירה בתחתונים", בזה - ותו לא!

ואילו התעסקות בדברים אחרים – חשובים, נכונים, נחוצים, ככל שיהיו, הם לא מתפקידו ואל לו לעסוק בהם כלל. עליו לזכור, כי הצעות אלו, ביחס אליו, מקורם לא נובע מהחלל הימני, אלא מן החלק השני של הלב, וכלשונו של הרבי בשיחה: "לפעמים, יכול להיות בלבול בעבודת השליחות, על ידי שה"קלוגינקער" בא ומציב בפניו לעסוק בעניינים אחרים שהם לכאורה עניינים טובים.

נאמר לרב קפלן כי הראיון שהוא מסר, ובעיקר מעשיו בימי הוועידה, מוכיחים כי ראוי הוא לתואר שהרבי העניק בשיחה זו: "חזקה שליח עושה שליחותו".

כ"ו בכסלו תשס"ח
מפעילות השליח הרב נחום לייט
מפעילות השליח הרב נחום לייט
 
תגובות
52
1. מה ההבדל?
אז מדוע השלוחים בארה"ב מנהלים מאבקים משפטיים פומביים להצבת חנוכיות במרכזי הערים, כאשר היהודים הרפורמים הם אלה שעומדים בראש ההתנגדות להבלטת סמלים יהודיים בראש חוצות?

אז מדוע לא לוותר על הרעיון כדי לא לחיות אתם בשלום?
כ"ו בכסלו תשס"ח
2. נקודה למחשבה
לא ברור באיזה הקשר אמר הרבי את הדברים, ולכן יש לשקול האם אפשר להקיש מכך על הנידון.

באשר ל"מיהו יהודי", היתה לשלוחים בארה"ב הוראה ברורה, ואכן היה צורך בהוראה ברורה בבחינת "הם אמרו והם אמרו", לאחר שהרבי עצמו לא הוריד את הנושא מסדר היום במשך עשורים.

אולם, באשר למסירת הר הבית וירושלים העתיקה לידי נוכרים, יש קונצנזוס מלא בין כל היהודים שומרי תורה ומצוות ולאו דווקא מטעמי פיקוח נפש - למעט שולים שבשוליים זניחות.

מכיון שכך, מה היה קורה לו למשל מטרתה של הועידה באנאפוליס היתה לפגוע בשמירת השבת בארץ ישראל, כאשר חלק מאזרחי מדינת ישראל המצביעים למפלגות כמו מר"ץ, שינוי וכדומה, היו תומכים בכך.האם גם אז היתה תשובתו של הרב קפלן כי ליובאוויטש מתעסקת רק בעשיית "דירה בתחתונים" ואינה מחווה את דעתה בנושאים השנויים במחלוקת?

מה שונה אפוא ענין זה של שמירת השבת בארץ ישראל, שמחוייבותה של ליובאוויטש אליו אינה רק מדין "ערבות" כמו לכל המצוות, ממסירת הר הבית וירושלים לידי נוכרים ואויבים, שיש בכך אף גזל של כל יהודי באשר הוא בכל קצוי תבל, ואף פיקוח נפש של למעלה מ - 5 מליון יהודים (מספר השווה ליהודי ארה"ב ויש האומרים כי הוא אף עולה עליו)?

אגב, כ"ק אדמו"ר, השליח הראשי של ליובאוויטש, שוחח בפומבי על הסכנה שבמסירת שטחי א"י לנכרים, גם לאחר שנת תשמ"ט שבה נאמרה השיחה הנ"ל, למרות שגישתו בנושא לא הפכה פתאום להיות אהובה ומקובלת על כל הזרמים והפלגים שא"י ומחוצה לה.
כ"ו בכסלו תשס"ח
3. לא לשחק באש!
כל מיני חוכמולוגים יבואו ויגידו ש"יש חילוק", "שלא לזה התכוון הרבי", וכד', אבל משחקים באש: בהוראה ברורה של הרבי. של נעליך מעל רגליך לפני שאתה ממציא סברות איך לדחות ולהתעלם מדברי הרבי המשלח הנצחי!
תודה לרב קפלן על הגאון יעקב ועל הגאוה החסידית שלו, אכן שליח ראוי לשמו.
נ"ב, לא לשכוח שהצבת חנוכיות זה מבצע שהרבי הדריך אותו באופן אישי, כולל עניני בית המשפט, והדברים ידועים.
כ"ו בכסלו תשס"ח
4. מאי בינייהו
מאמר זה מתפרסם השבוע בעיתון כפ"ח. אך למעיין היטב, יראה שכאן הוסיפו מילה בנוגע ל"נתניהו טוב ליהודים"... וכך נכתב כאן: " ובוודאי שלא ניגע בנושא הכאוב של "נתניהו טוב ליהודים", לענ"ד זו ניצול ציני של טעות זו שרק לאחר מעשה נתגלתה המרמה... וכידוע, כל רבני חב"ד תמכו בתמהלך זה, כך שלהתבטא בצורה כזאת זה קצת מסריח...
כ"ו בכסלו תשס"ח
5. חור מצד לצד
לכן,בדיוק מהסיבה שאתה מביא בסוף דבריך, והיא, שכ"ק אדמו"ר בעצמו עמד מאחורי המאבק המשפטי בעד הצבת החנוכיות בחוצות הערים בארה"ב ואף הנחה את השלוחים עצמם כיצד לפעול בכך, למרות שהוא אמר את הדברים המצוטטים בפנים בשנת תשמ"ט העומדים לכאורה בסתירה למעורבותם של השלוחים במאבק ציבורי זה של הצבת החנוכיות, אי לכך, הדבר מלמד כי יש לבדוק כל דבר לגופו ולא ניתן להקיש בדברים הללו מן האחד על האחר.

משום כך, כל עוד שכ"ק אדמו"ר עצמו ביטא את דעתו בנושא שלימות הארץ בפומבי גם לאחר שנת תשמ"ט וכל עוד שכ"ק אדמו"ר לא הורה לשלוחים במפורש שלא לעסוק ולהתבטא בנושא זה כפי שעשה לגבי הנושא של שלימות העם -חוק "מיהו יהודי", הרי שלכאורה, אין מקום להתעלמות מופגנת ע"י שליחו של הרבי מנושא זה בנימוק שהוא שנוי בויכוח פוליטי.

אפשר להבין שתפקידו של בעל עסק הוא, לעשות כל דבר שיכול לקדם את שיווק הסחורה שהוא מוכר, גם אם עליו ללכת על "קצות האצבעות" ולרצות את ציבור לקוחותיו בכל דרך. אך ברגע שכדי לרצות את לקוחותיו עליו לפגוע בסחורה עצמה, הרי שריצוי הלקוחות הופך לחסר ערך ותועלת, משום שהוא רק אמצעי למטרה, מכירת הסחורה, ולא שמכירת הסחורה היא האמצעי למטרה של ריצוי הלקוחות.

באותה מידה אפוא, העלמת עין מופגנת מגזל של אחד משלושת המקומות שאפילו אומות העולם אין בידם להשיג על שייכותו לכל אחד מישראל והעמדתם בסכנה ישירה של 40% מהעם היהודי ובסכנה עקיפה גם את 60% האחרים שהשליח בבולטימור הוא אחד מהם, לטובת המטרה של "לתקן עולם וכו'", הרי זה כאותו סוחר שמרוב להיטותו לשווק את סחורתו הוא מזיק לסחורתו כדי לרצות את לקוחותיו.

נתאווה לו הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים.

לא קודחים חור בקיר על מנת לתלות עליו תמונה לקישוט, כאשר החור עובר מצד לצד ופוגע בעברו האחר של הקיר, שגם הוא חלק בלתי נפרד מאותה דירה.
כ"ו בכסלו תשס"ח
6. למגיב מס' 1
ולמה לא למחות על הגיורים כדי לא לחיות בשלום?

והתשובה היא: רפורמים, זה רפורמים וצריך להוקיע אותם! (כך גם בנוגע לעניין הנקרא בפי כל "משיחיסטים", שאני הייתי קורא להם "משיגיסטים")
כ"ו בכסלו תשס"ח
7. לא לשחק באש! למס' 5
סברות יפות, אבל אין לנו אלא מה שהרבי אמר, והוא אמר לנו לעשות את השליחות שלנו, ואת זה עלינו לעשות, בלי לחפש מצות חדשות!
נ"ב, למה חב"ד באה"ק הפסידו את רובם ככולם של העם היושב בציון, ונשארו עם העשירון התחתון? כיון שחיפשו לעצמם מצות חדשות שלא נצטוינו!
כ"ו בכסלו תשס"ח
8. IDIOTS
How can you say ""אין שום מקום לעסקנות בענייני ארץ הקודש על ידי מי שנמצא לעת-עתה בחוץ-לארץ"

When the Rebbe himself was very involved in what was going on in eretz yisroel - DAVKA being in chutza l'oretz?!
Is going to a goyisha court to fight the gaboim of 770 also in the tafkid of a shaliach?!
כ"ו בכסלו תשס"ח
9. B'HEIMOIS HO'YISI EMOCH
Why is an INYIN which is clearly stated in shulchan aruch as forbidden - now called a "political issue"?
You kup-vi-behaima's take the Rebbe's holy words, and twist and turn them into totally irrelevant subjects, just like the missionaries do with yoshke L'havdil elef havdolas WHEN did the Rebbe ever tell ANYONE, and especially someone in a position of power, that when it comes to pikuach nefesh & shleimus ha'aretz, he/she should "not get involved because that's not his job?!"
כ"ו בכסלו תשס"ח
10. מסירת שטחים אינו "ענייני ארץ הקודש"
ראשית, לאורך כל השנים הרבי הדגיש שמסירת שטחים בארץ ישראל מסכנת את היהודים בכל מקום שהם רחמנא ליצלן ולישזבן, ולא רק דארץ ישראל.

שנית, חובה לציין שהשיחה נאמרה בהקשר לבחירות ואין לך בו אלא חידושו ובפרט דמילתא בטעמא וכו'.
כ"ו בכסלו תשס"ח
11. הקלוגינקער ממשיך לעבוד
אחרי שקוראים כזו שיחה ברורה ויסודית, לא יאומן שעדיין ישנם מגיבים שממשיכים להתפלפל.

הסיבה לכל הסברות והפלפולים היא כנאמר בשיחה שזה בא מהקלוגינקער.
כ"ו בכסלו תשס"ח
12. תגובה ל-10
קוש מען ט...
אתה שוואנץ אמיתי, הרבי אומר מילים מפורשים מה אתה מתפלפל כמו איזה מתנגד.
כ"ו בכסלו תשס"ח
13. לאט לאט מתבררים הדברים
מר חרחמש היקר לקח לך כנראה הרבה זמן לחפש שיחה שבינה לבין מה שקורה באמת ובמציאות אין שום קשר וחבל שאתה לוקח את דביריו הקדושים ומסלף אותם כרצונך
הרי ברור במפורש שהכוונה בדיוק על כך ששלוחים אינם צריכים להתערב בפוליטיקה בארץ וזה מה שעושה כרגע הרב קפלן הוא מכניס את כולם לתזזית דווקא בגלל פוליטיקה
אבל שלמות הארץ איננה פוליטיקה שלמות הארץ תמיד היתה בראש מעיניו של כל חסיד חב"ד
כנראה לא מסתדר לך שיש כיום הרב לצערינו בין אנ"ש שזנחו את הענין הכי חשוב ובטח בין השלוחים ישנם הרבה שזנחו את הענין כך שזה לא מדובר כרגע על הרב קפלן כבודו במקומו מונח
אל על עצם הענין שצריכים לזעוק על שלמות הארץ
ובטח שהרב קפלן היה צריך לעשות זאת
אלא בא נגלה לך סוד תבוא פעם לבית כנסת של הרב קפלן ונראה אם תראה את הקשר בין המתפללים לחב"ד
ממתי אנחנו צריכים להיפך ליפי נפש בענין שלמות הארץ
כ"ו בכסלו תשס"ח
14. תגובה למאמר

לשליח היקר רב הפעלים, ידידי ומכובדי מאד נעלה הרה"ת הרב שמואל קפלן שי'

ראיתי את תגובת "חרמש" לבקורת (שלי) עליך , ואני בוחר "לפשט את ההליכים" לבצע "עקיפה" ולפנות ישירות אליך;

כוונתך בהצהרה ששליחי ליובאוויטש לא מתעסקים בעניינים פנימיים של א"י היתה בפשטות טובה, אבל ב"מבחן התוצאה" דיבוריך בנדון מחייבים אותי, ורבים מאנ"ש החרדים לחיי מליוני יהודים - להביע עליהם ביקורת; בבחינת תוכחה מגולה מאהבה מסותרת.

יש לך כביכול סימוכין בשיחה של הרבי שאין לך כשליח בחו"ל להתעסק בענייני אה"ק (למרות שלא נאמר בשיחה שמדובר על ענין של פקוח-נפש, שע"ז ישנו כלל שהוא דוחה את כל התורה כולה כמעט, ולא פעם שמענו מהרבי התרעמות על אלה שמסיקים מסקנות מדבריו כאילו משתמע דבר שהוא נגד ההלכה ח"ו, דבר שלא יכול להיות ולא יעלה על הדעת).

הבה נרחיק לכת, ונאמץ את שיטתך לפיה אינך צריך עפ"י שיחת הרבי להתעסק בענייני פקו"נ של יהודים בא"י - אבל מכאן ועד יציאה בהצהרה תקשורתית ש"אני כשליח הרבי לא מתעסק עם זה" - המרחק הוא רב.

אילו לא היית יוצא להפגין, וגם לא היית יוצא בהצהרה הנ"ל - "חצי צרה",

ברם ברגע שיצאת עם הצהרה כזו, בעצם כן הצהרת! כי בכך יצאת בעצם במחאה ובביקורת נגד אלו מליובאוויטש שכן הפגינו!

אילו היית פשוט לא מגיב כלל ולא אומר דבר לא לכאן ולא לכאן - ניחא, ברם, כאשר הכרזת ש"אנו כשלוחי ליובאוויטש לא בעסק" - זה כבר מתפרש כדבר חמור מאין כמוהו (ולהזכירך שוב, שבדיני נפשות של מ-ל-י-ו-נ-י יהודים קא עסקינן!).

(משל למה הדבר דומה? שיבוא מאן דהו מחסידי חב"ד ויכריז שעל חילול שבת מגיע סקילה.
- אולי לכתחילה אי"ז חכם לצאת עם הכרזות כאלה, אבל לאידך, אם יבא שליח מליובאוויטש ויצא נגד ההכרזה הזו - זה יתפרש כאילו ליובאוויטש מתנגדת להלכה שחילול שבת מצריך סקילה, וההבדל ברור).


בעקיפין הצהרת איפוא בכך, שפקו"נ של מליוני יהודים בארצנו הק' אינה מעניינה של ליובאוויטש, ולמותר הביאור כמה "הצהרה" שכזו היא חמורה ומסוכנת ומחללת שם ליובאוויטש!ושוב, כנ"ל, פקוח נפש="שואה" רח"ל על תושבי ארץ ישראל, עקב חומרת הענין - כל זמן שלא שמענו "מפורש יוצא" מפי הרבי שגם בנושא מבהיל כזה השליח לא יתעסק בזה - אין לענ"ד להביא ראיה מהשיחה הנ"ל.


אני שוב חוזר על הטיעון שהשמעתי בראיון לשטורעם במוצש"ק האחרון:

הבה נתאר לעצמנו ערב שמלחמת העולם השניה נפגש היטלר ימ"ש עם ראש ממשלה יהודי, כשזה האחרון עומד למכור את אחיו ואחיותיו לקלגסי הנאצים, והיינו לומדים בהיסטוריה שהשליח של הרבי מליובאוויטש טען שהוא לא מחה, כי אין זה עניינה של ליובאוויטש... (כן אותה, "ליובאוויטש" – "ליובה"=אהבה=אהבת ישראל) - האם ישנו הקולמוס שיכול לבטא עלי גליון את חילול ה' המזעזע הזה!?? איין קלינקייט, חיים של מליוני יהודים, על נושא ספיציפי זה - לא מדבר אדה"ז בפרק ל"ב בתניא...

צר לי לקבוע: דוקא התגובה כפי שבאה לידי ביטוי במאמרו של "חרמש" הנכבד היא-היא עצת "הקלוגינקער".


ומסיימים בטוב, בהבעת הוקרה הערכה כנה לשאר פעולותיך הברוכות והמפורסמות באנאפוליס והסביבה, ויה"ר שנזכה להתעסק אך בדבריו טובים, ולגרום נח"ר למשלח.

והעיקר: שיתקיים בנו ובמהרה היעוד: "ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור" מתוך השקט ובטח עד כי יבא שילה ונזכה ברוח אורה של חנוכה ל"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".

כ"ו בכסלו תשס"ח
15. כבוד הרב דרוקמן

כבוד הרב כותב מאוד מעניין, בצורה מאוד מרתקת - אבל היא אינה משיבה על נקודת הענין

ראשית, הרבי מורה בשיחה זו לשלוחים באופן חד וברור - והוא לא נכנס כאן לפרטים, האם מדובר על מיהו יהודי, בחירות, שטחים, או כיו"ב. הרבי אומר להם באופן ברור מה עליהם לעשות, ומה לא לעשות.

ייתכן וזה חשוב מאוד, ואפילו פיקוח נפש - אבל "פאן טא פאן נא ניע נאי". זה חשוב מאוד, אבל זה לא תפקידו של השליח. כך אומר הרבי לשלוחים.

שנית, ממתי לעמוד ולהפגין זה משהו חב"די, שצריך לעסוק בזה? כך שאם הוא לא יצא להפגין "זו חצי צרה" כלשון כבודו. ממתי הפגנה זה שם נרדף לחב"ד? מתי ראינו את הרבי שולח את החסידים להפגין, אפילו עבור שלמות הארץ? בזמן החזרת סיני - כשהרבי לחם את מלחמות ה' כנגד החזרת השטחים, הוא שלח מישהו להפגין?!

דומני שהרב ש"ב וולפא רצה לעסוק בזה באותם הימים, להפגין או להתבצר כמחאה יחד עם הרב מאיר כהנא הי"ד, והוא קיבל תשובה מהרבי השוללת זאת מכל וכל!

כך שלענ"ד הפגנות, אפילו בנושא שלימות הארץ, מעולם לא ראינו שהרבי צידד בזה. ואדרבה.

שלישית והיא העיקר, הרב טוען כלפי הר"ש קפלן שמחובתו - למרות שהוא שליח בחו"ל - לעסוק בנושאי ארץ הקודש. מן הסתם כבוד הרב לא עיין היטב בהשיחה שצוטטה כאן, שם יש קטע נוסף (שלפלא על א.ב. חרמש שלא ציטט גם קטע זה של השיחה), שם הרבי אומר (עיין היטב בקטע המתחיל "ואדרבה"):
"...כיון שלאחרונה היו כמה בלבולים ורצו לגרור את השלוחים לפעול בעניינים שונים שמצד עצמם הם עניינים טובים, הרי כאן המקום לעורר ולהזכיר שאין להם לעסוק בזה, כי אין הדבר שייך למילוי שליחותם הפרטית של כל אחד ואחת במקומו, שבזה צריך להיות עיקר עבודתו, ואדרבה – דווקא על ידי הוספה בעבודתו במקומו, ביכולתו לפעול יותר עבור ארץ הקודש וכיו"ב. אלא שאין זה פעולה באופן ישיר, ורק שכתוצאה מזה שהוסיף זכויות בעולם בכלל, פעל עי"ז שבכל העולם כולו יהיה קל יותר לפעול, כולל גם בארץ הקודש.

"ובכל אופן – כיוון שאין הדבר שייך לשליחותו הפרטית, הרי קרוב הדבר לוודאי, שאם יבואו לפניו בהצעה לעשות בעניינים אלו – יענה שכבר יש לו שליחות במקום קבוע, ושליחות זו היא בחוץ-לארץ דווקא, וכבר הצליח בפעולותיו – אזי יניחו לו ולא יבלבלו אותו יותר בעניינים אחרים".

כך שהרבי אומר כאן בפירוש -שבהמשך עבודת השליחות הרגילה של הרב קפלן, בזה הוא יביא תועלת ("אלא שאין זה באופן ישיר") לארץ הקודש. ומי לנו גדול מהרבי שיודע כיצד יש לפעול למען ארץ הקודש, ועל ידי מי - לפעול מה.

כך שמן הסתם הרבי רוצה שהרב דרוקמן יעסוק במה שהוא עוסק. והרב קפלן יעסוק במה שהוא עוסק - ורק בזה הוא יביא לתועלת לארץ הקודש, ולא בשום דבר אחר - שרק יביא נזק לרב קפלן (כמו שהרבי אומר בשיחה), נזק לליובאוויטש, ובוודאי לא יביא תועלת לארה"ק.

ועם כת"ר הכבוד והסליחה

כ"ו בכסלו תשס"ח
16. מכתבו של הרב גרייזמן


ב"ה. כ"ב כסלו. תשס"ח

הוקעה ב

בהמשך לכינוס השלוחים העולמי, התפרסם חילול ה' עולמי, שהשלכותיו עדיין לא ברורות, אבל ההשערות הן שהוא בממדים נוראיים. למה עשה ה' ככה, איני יודע. בטח כל ירידה היא צורך עלי'.

מאחר וזה בא בהמשך לכינוס השלוחים העולמי, הרי שיש ללמוד מכך הוראה.

מסתבר שבמשך יותר מעשר שנים, הנהגה מוזרה של עסקן ציבורי וניהול מוסד, לא עפ"י הוראות השו"ע ולא עפ"י הוראות הרבי, קיבלה תמיכה, גושפנקא ועידוד דוקא משלוחים! כיצד תמכו וטיהרו בק"נ טעמים ניהול לא תקין של מוסד חב"ד. ממי פחדו? למה פחדו?

למה ה'לב לדעת והעינים לראות והאזנים לשמוע' לא תפקדו – כשראו "התעלמות" "קלות ראש" ו"מעילה" בענין של הרבי?

איך קרה ששלוחים: רבנים, עסקנים, מנהלי מוסדות, ראשי ישיבות ומשפיעים, הלכו בדרך של "נשתנו העיתים", ונסוגו ושינו בהוראות ברורות של הרבי.

המלך הולך ערום וכולם צועקים יחי.

ומאי שנא אם המלך הולך ערום כשפושט הבגדים הגשמיים, או שהמלך הולך ערום כשפושט הלבושים של תו"מ והוראות של הרבי.

מאז הפגיעה בה'ונפלינו' של חב"ד, וטמאו את הפך השמן הטהור של שם חב"ד – ע"י כניסה לפוליטיקא במבצע "ביבי טוב ליהודים" בתשנ"ו, ראו במוחש הנהגה חדשה, היפך הדרך של הרבי.

למה במקום להוקיע דרך זו, אדרבא תמכו? ואפי' אחרי שרואים ההיזק בפועל לחב"ד ממשיכים בדרך זו!

והתשובה: כבר הי' לעולמים. המרגלים.

אנשים כשרים באותה שעה שנבחרו ע"י משה רבינו להיות שלוחים. ואעפ"כ כשהתחילו לערבב חשבונות של מציאות עצמו ושוחד עצמו ושיקולים אישיים, וחסרו בביטול מוחלט לנשיא הדור – טעו.

שלוחים נכשלו כאן בתמיכתם העיוורת בהנהגה היפך הרבי. והביאו לחילול שם חב"ד והיזק ענין חב"ד!

וזה שהדבר בא בהמשך לכינוס השלוחים העולמי, הוא הוראה לכל השלוחים, בארץ ובעולם, שצריכים לחזק הביטול וההתקשרות לרבי, ולהיצמד להוראותיו כפשוטו בחייהם הפרטיים ובניהול שליחותם.

צריכים לעשות תשובה ולהודות בטעותם, 'הודה ולא בוש' – טעינו.

צריכים להוקיע ברבים כל אלו העסקנים רבנים ושלוחים שטעו, שלא יכולים לייצג את חב"ד בכל ענין שהוא. שילכו הביתה – איש תחת גפנו ותאנתו, הגשמי או הרוחני – השליחות והמוסד שלו הפרטי – אבל לא לייצג את חב"ד.

צריכים פנים חדשות לועד רבני חב"ד, אגודת חסידי חב"ד, וצעירי אגודת חב"ד, משום שצריכים לחדש את האימון של אנ"ש ושל הציבור הרחב בההנהגה של חב"ד באה"ק ת"ו.

ועל כל או"א, "...להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם" (היום יום י"א ניסן).

צריכים לבקש ברכה להתקשרות, להיות קשורים באמת. בלי פשטלך
כ"ו בכסלו תשס"ח
17. למנדי היקר מ-15
1. טענתי שבזה שהרב שמואל קפלן הצהיר שהוא לא מתערב, בזה הוא כבר התערב, ועשה היפך הכוונה בכך שהתפרש שלליובאוויטש לא איכפת מהגרוע מכל. וק"ל.

2. השיחה של הרבי נסובה סביב הבחירות באה"ק, ורב המרחק בין נושא זה לנושא של פקוח נפש של מליוני יהודים בפועל ממש. ובפרט שיש לזה השלכות מעשיות לבטחונם של יהודים בחו"ל (כפי שביאר הרבי) .

3. לגבי הפגנות וליובאוויטש היכנס נא לדברים שהשמעתי בשטורעם

http://www.shturem.net/index.php?section=multimedia&id=659&lang=hebrew


(בדקה ה-29:20)
כ"ז בכסלו תשס"ח
18. אכן אין להתערב בפוליטיקה
כל בר דעת מבין כי הצהרתו של ידידי הרב קפלן היתה לדאבון לב התערבות בפוליטיקה.

היה אסור שתהיה הפגנה מטעם חב"ד הרשמית לכאן ולכאן. כי אין זה תפקידנו.מאד רצוי היה שתהיה הפגנה אדירה נגד אניאפוליס מטעם הארגונים שאמורים לעסוק בזה
ממילא מובן שהיה אסור שתהיה איזו שהיא הצהרה של חב"ד שבמשתמע מרפה את ידי המפגינים מטעם ארגונים אלו.

ידידי היקר הרב קפלן לצערי נכשל והתערב בפוליטיקה, הפך רצון הרבי זי"ע. אך בטוחני שלא היה זה במזיד חלילה אלא טעות בשיקול הדעת.
כ"ז בכסלו תשס"ח
19. יישר כח לרב דרוקמן שזוכה להעביר עניין שלימות הארץ כפי שהעמידו הרבי.
פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ועל הרבנים לעמוד בראש המאבק, זוהי תביעתו של הרבי.
יותר מזה אילו הרבנים היו עומדים על כך, לא היו מצליחים למסור לאוה"ע מאומה.
ועכשיו עלינו לומר, אילו השלוחים היו מאוחדים למסור את מסריו של הרבי בלי כחל ושרק, ללא מורא מהעולם היינו במצב אחר לגמרי.

הגנה על כבוד השלוחים היא לא נושא מבית ליובאויטש, עמידה על האמת גם האמת הלא נעימה זו ליובאויטש האמיתית.

וכמאמר העולם:"בשביל כבוד צריך לעבוד"
כ"ז בכסלו תשס"ח
20. יש שאלה אחרת לגמרי
והיא נמי שמך, הרב קפלן, למוכיח בשער? האין רבנים בישראל? האם לא הטיל הרבי התפקיד על בי"ד רבני חב"ד? אגב. מי לקח ממי שטורעם מכפר חב"ד או ההיפך? אם כבר מדברים על "כפר חב"ד" יש רושם שנהפך לאחרונה ל"אלגעמיינער" בעברית, כלומר מכניס כתבות שלימות שאינן אלא "מודעות", ומאוד חבל!
כ"ז בכסלו תשס"ח
21. אוי דער קלוגינקער
הקלוגינקער עובד שעות נוספות, אין מה לומר, הוא עושה את מלאכתו נאמנה, ומצליח היטב.

כל הפלפולים של הבל, לא עומדים מול מילה ברורה של הרבי, ואין מקום לויכוח כלל ועיקר.

כל הצעה כזו המגיעה לשליח, ואומרת לו לעסוק בדברים שלא קשורים ישירות לעבודתו - הרי היא מהקלוגינקער.

כבר שמענו על קלוגינקער באיצטלא של משי...

היום יום כג סיון: "וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי שתתכן נפש בהמי בלבוש "דתי", שלא לדבר על לבוש "חסידי".

הרב קפלן, אין לנו אלא דברי בן עמרם. כה לחי. ווערט נישט נתפעל!
כ"ז בכסלו תשס"ח
22. יישר כח לרב דרוקמן שהאיר את עיני בנושא הקלוגינקער

כבוד הרב דרוקמן, כל הכבוד.

בזכותך ובזכות הרבה מהמגיבים הבנתי מדוע הוא נקרא קלוגינקער.

לוקחים שיחה מפורשת והופכים אותה על פיה.

הרבי אומר בצורה הכי ברורה שאסור לשליח להתעסק בענייני ארץ הקודש, וכאן עושים כל מיני פלפולי סרק ומסבירים שהרבי התכוון ששליח חייב להתעסק בענייני ארץ הקודש.

כזו "חכמה" וסילוף יכול לעשות רק קלוגינקער.
כ"ז בכסלו תשס"ח
23. הרב דרוקמן, שתי הערות קצרות
א) דומני שאתה מתקשה להבחין בין "פיקוח נפש" ובין "חובת מחאה בענייני פיקוח נפש".

אין ספק שפיקוח נפש דוחה הכל, וגם הרב קפלן היה מסכים שאם היה צל צילו של סיכוי (בדרך הטבע) שהפגנה של כמה מאות חב"דניקים באנאפוליס היתה מבטלת את הוועידה ומסירה את סיכון מסירת השטחים, חובה היתה למסור את הנפש ולעשות זאת.

לצערנו לא זהו המצב. במלים פשוטות, ההפגנה אינה נוגעת לפיקוח נפש. לכל היותר היא נוגעת ל"חובת מחאה". וחובה זו בהחלט נדחית מפני החובה לקרב את אחב"י ליהדות, שהיא תפקידם הישיר של השלוחים.

ב) היה צדק בטענותיך אילו הרב קפלן היה מתראיין בנידון לכלי תקשורת כללי ומצהיר שחב"ד אינה מתערבת בנושא.

אינני יודע אם הוא עשה זאת, ואם כן ייתכן שיש מקום לביקורת. אך אין מקום לבוא בטענות על דבריו בראיון לכלי תקשורת פנימי, שבו נשאל אם השלוחים מארגנים או מצטרפים להפגנות.

אמנם ייתכן שביטויים כמו "אנו לא מתערבים בכך" וכדומה נשמעים צוננים ומרוחקים מדי, אך יש להביא בחשבון גם שהראיון היה בשפה העברית שאינה שגורה על פיו, כך שאין הכרח שהיה מודע לקונוטציות של הביטויים שבהם השתמש.
כ"ז בכסלו תשס"ח
24. שאלת תם
בנוגע "קדושת ההפגנות", ודברי הרב דרוקמן ש"חובה להפגין" וכיו"ב.

חב"ד לא "נפתחה" בשנים האחרונות, חסידים ואנשי מעשה היו בה כל השנים, והרבי גם נתן הוראות ברורות במהלך כל השנים.

ואני הקטן שואל, למה ראינו את החסיד המשפיע הרב מענדל פוטראפס יוצא למבצעים ומניח תפלין עם עוברים ושבים. למה ראינו את הרב שלמה מיידנציק מניח תפלין עם יהודים. למה ראינו את הרב אפרים וולף מניח תפלין ליהודים בכל הזדמנות. למה ראינו את הרב זושא וילימובסקי מניח תפלין ליהודים -

אבל מעולם לא ראינו אותם יוצאים ומפגינים בעד שלמות הארץ, גם כאשר החזירו את סיני, גם כאשר נתניהו החזיר את יריחו, וגם בימי יצחק רבין.

אני חושב שהם היו חסידים לא פחות מכל המגיבים כאן באתר.

אלא מה, כנראה שהם ידעו בדיוק מה הרבי מצפה מחסיד. במה עליו לעסוק, ומה לא קשור לליובאוויטש כלל ועיקר.
כ"ז בכסלו תשס"ח
25. 16 ו24
בעוד ש16 מדבר מדם לבו וניכרים שהדברים כואבים לו, אף שהח"מ לא מסכים לו כלל, כי הראשים דהיום, והדגש הוא דהיום, נבחרו ע"י הרבי בכבודו ובעצמו! האם גם על המ' יצא כך בשצף קצף? אבל ה24 מערב קש בתבן, כי רא"ו ורז"ו פעלו כשעדיין כל הענינים הלו לא היו, ובעיקר הנושא המדובר מאוד חבל שכל דבר נעשה מלחמת דיעות, והזמן הוא מחוייב באחדות!
כ"ז בכסלו תשס"ח
26. חב"ד הפגינו או לא הפגינו?
כנסו בבקשה ללינק הזה

http://www.shturem.net/index.php?section=artdays&id=366


כ"ז בכסלו תשס"ח
27. אחת ולתמיד!
שיחת הרבי נסבה על הבחירות (פוליטיקה!) שהתקיימו אז בארץ הקודש.


סכנת נפשות של כל הישוב היהודי בארץ הקודש איננו דומה לשום נושא ולא על זה דיבר הרבי.

מי שמתעלם מחייהם של יהודים, הוא אדם חסר לב באיצטלה של קלוגינקער, ובגסותו עוד מערבב את הרבי בענין.


כ"ז בכסלו תשס"ח
28. און ווס זאגט ליובאוויטש??און ווס זאגט מען אין ב"ב
2 נקודות.

א.סימן שכ"ט לא שייך ל"בני הארץ" או ל"בני חו"ל" סימן שכ"ט שייך לכל אחד ואחד!!!
הרבי פעם אמר שאני זועק כי זה כואב!!!!
אם היה כואב אז לא היו כל השטויות שמועלות כאן.

באנגלית יש אימרה "כשיש רצון אז יש דרך" אם היה רצון אמיתי
להודיע את דרך התורה ודרך ליובאוויטש היו מוצאים את הדרך.
לא ייתכן וזו אפילו חוצפה שבימים שכל העולם נשואות מה יגידו לייובאוויטש יאמר רב ראשי למדינה "אנו לא מתעסקים בשלילה" אז מה המזרחי יגיד??
או למה הבן אדם הפשוט שמאיימים עליו בפרנסה שיביע את קולו??!!
אולי בכלל צריך לצנזר את השיחות על השטחים וזהוא.וללמד את צעירי הצאן.
שמשיח הרבי לא התכוון
מיהוא יהודי הרבי לא התכון
שלימות הארץ הרבי לא התכוון.
אלא מאי זה ברור שיש לעבוד בדרך חבד.=
עם אהבה אבל בתקיפות.
כי אם אני לי מי לי.
וכבר אמר בגין שאם ליובאוויש היו מרימים קולם הנסיגה מסיני לא הייתה.
וחזקה על השלוחים והרבנים שיידעו מה לעשות אם רק ירצו.
דבר אחד ברור אצלי לפני ג תמוז האימרה האומללה הזו לא הייתה.
וכנראה לא הובנה כראוי עתה
כ"ז בכסלו תשס"ח
29. קלוגינקער
לכל המגיבים המתלהמים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מהרבי מה על השלוחים שהוא מינה לעשות -

אין לי מה לומר, מלבד "חבל שהרבי לא התייעץ אתכם לפני שהוא אמר את השיחה"...

כ"ח בכסלו תשס"ח
30. להוציא דברים מהקשרם
פשטו זה נהפך לבושה שאתר שמתקרא חסידי ועוד בשם שטורעם לוקח נושא שפשוט מאליו לכל ילד חבד"י מה דעתו של הרבי בנדון
לוקחים שיחה שהרבי דיבר בקשר לביחרות ואנו יודעים היום כמה נזק עצום גרם התערבות של עסקנים חבדי"ם אחרי ג, תמוז כמה זה גרם לפילוג בעם וכמה זה גרם לפילוג בין החסידים
ידוע לכל אחד בבולטימור שהרב קפלן תמיד מצניע את הענינים של חב"ד לא רק בנוגע לשלימות הארץ כאן הופיע שליח של הרבי ויוצא במין פומביות שאין זה ענינה של חב"ד כנראה אתם שם בארה"ב שכחתם כמה עידוד קיבל הרב ליפא קורצוויל מנחלת הר חב"ד בקשר להפגנות ופרסומים בכל הארץ בשם הרבי על שלימות הארץ לא ראינו אף פעם שזה ריחק איזשהוא יהודי שאומרים דברי אמת ודברים שהרבי צעק עליהים במשך שנים
אבל כן ראינו שזה ריחק אלפי יהודים התערבותה של חב"ד בפוליטיקה אם נתניהו
ראינו שיהודים שסולקו מבתיהם התקרבו בכל מיני מקומות בארץ לחב"ד דווקא בגלל שזעקו את האמת
כ"ט בכסלו תשס"ח
31. אחת ולתמיד – דמגוגים ושקרנים

כל מיני מגיבים כאן מתחילים בדמגוגיה וגומרים בשקרים.

בהתחלה מסבירים לנו שהפגנות של כמה חבדניקים באנאפוליס (ולפלא שלא ראינו שם את הרב דרוקמן) יציל את ארץ ישראל, וגומרים בשקר גס ששיחת הרבי נסבה על הבחירות ופוליטיקה.

עד מתי, עד מתי תתעסקו בנושאים שהרבי ביקש בברור שלא לעסוק בהם כגון הפגנות בענייני ארץ הקודש וזהות הגואל.
כ"ט בכסלו תשס"ח
32. מפורש
הרב דרוקמן והרב קפלן ובא כחו הרב חרמש - תבוא עליהם ברכה.
במחילת כבוד תורתכם, שברי לוחות מונחים כאן, והזהרו בזקן ששכח תלמודו.
מתפלפלים לכאן ולכאן בכוונת השיחה שנאמרה בקשר למיהו יהודי - כאשר ישנן ריבוי שיחות ברורות בקשר למצב העם היושב בציון בנושא פקוח נפש, והרבי מורה להדיא - ללא פלפולים וגזירה שוה'ס - שחובה על כל רב בישראל - גם הגרים בחו"ל - למחות, גם אם יפגעו עי"ז!
הרבי מחיל ע"ז הוראת תוה"ק "לא תגורו מפני איש".
ראו בהנלקט בספר קראתי ואין עונה, בריש ספר שלימות הארץ (גוטניק).
(גם אם נשלחו להפצת מעיינות והיהדות, אין שום סיבה שיופטרו מחובת המחאה הנ"ל - ע"פ שו"ע... מה הקשר???)

וואס האקט מען אין טשייניק?!
בשולחן ערוך נפסק בנוגע לפקו"נ ש"הנשאל הרי זה מגונה"! וכאן הופכים הקערה על פיה, כאילו שהרבי לא הרשה לשלוחים בחו"ל לקיים מצות לא תעמוד על דם רעך!
איז מען אזוי פארקראכען?
געפאלען איבערען קאפ?
כ"ט בכסלו תשס"ח
33. "מפורש"?
לבעל הערה 32 זה, הרבי מדבר "מפורש" על מיהו יהודי.

לרב דרוקמן בהערה 17, הרבי "מפורש" מדבר על הבחירות.

ואני הקטן רואה בשיחה שהרבי "במפורש" לא יורד לפרטים.

הרבי לא מזכיר אפילו ברמז דק שהוא מדבר על אחד מהנשואים הללו (או אחרים)אלא נותן הוראה כללית לשלוחים, לכל זמןולכל מצב, ולכל נושא שלא קשור ישירות לעבודתם, עליה הוא מינה אותם.
כ"ט בכסלו תשס"ח
34. 2 סיפורים ש(כמעט)היו

סיפור א:
קבוצה מנאמני ארץ ישראל נגשו לרב של קרית נוטקין. הם הסבירו לרב שהם מארגנים מחאה בזמן שראש הממשלה נפגש עם ראש הרשות הפלסטינית ע"י שכולם ילבשו מכנסים וחולצה כתומים. הם מבקשים מכבוד הרב שגם הוא יצטרף לפעילות המחאה שהם עושים להצלת הארץ.

הרב של קרית נוטקין הסביר שלא בדיוק מתאים שרב בישראל ילך עם מכנסים וחולצה כתומים. הקבוצה מנאמני ארץ ישראל טענו לרב ש"הרי זה פקוח נפש שדוחה כבוד רבנים" ואיך יתכן שהרב לא יצטרף לפעילות המחאה.

כשנאמני א"י ראו שהרב עדיין עומד בסירובו הם שלפו את "טענת השואה".
"הבה נתאר לעצמנו שערב מלחמת העולם השניה נפגש היטלר ימ"ש עם ראש ממשלה יהודי, כשזה האחרון עומד למכור את אחיו ואחיותיו לקלגסי הנאצים, והיינו לומדים בהיסטוריה שהרב של קרית נוטקין טען שהוא לא מחה, כי אין זה מתאים שרב בישראל ילך עם מכנסים וחולצה כתומים. האם ישנו הקולמוס שיכול לבטא עלי גליון את חילול ה' המזעזע הזה!?? איין קלינקייט, חיים של מליוני יהודים, על נושא ספיציפי זה - לא מדבר אדה"ז בפרק ל"ב בתניא..."סיפור ב:
אותה קבוצה מנאמני ארץ ישראל נגשו בפעם אחרת לרב של קרית נוטקין. הם הסבירו לרב שהם מארגנים מחאה והפגנת ענק בכל הארץ בזמן שראש הממשלה נפגש עם ראש הרשות הפלסטינית. כיון שעולה הון רב לארגן הפגנת ענק, הם מבקשים מכבוד הרב שגם הוא יצטרף לפעילות בתרומה של $20,000.

הרב של קרית נוטקין הסביר שאין לו כזה סכום גדול נזיל בבנק. הקבוצה מנאמני ארץ ישראל טענו לרב שכיון שזה "פקוח נפש" שהרב ימכור את ביתו ואז יהיה לו הסכום הנדרש.

כשנאמני א"י ראו שהרב עדיין עומד בסירובו הם שלפו את "טענת השואה".
"הבה נתאר לעצמנו שערב מלחמת העולם השניה נפגש היטלר ימ"ש עם ראש ממשלה יהודי, כשזה האחרון עומד למכור את אחיו ואחיותיו לקלגסי הנאצים, והיינו לומדים בהיסטוריה שהרב של קרית נוטקין לא רצה למכור את ביתו ולעזור בהצלת אחיו ואחיותיו. האם ישנו הקולמוס שיכול לבטא עלי גליון את חילול ה' המזעזע הזה!?? איין קלינקייט, חיים של מליוני יהודים, על נושא ספיציפי זה - לא מדבר אדה"ז בפרק ל"ב בתניא..."
א' בטבת תשס"ח
35. מיתממים או תמימים?
יורשה לי להאריך במה שכתבתי בתגובה 32:
באידיש אומרים: דו מאכסט זיך אדער דו ביסט? (האם אתה באמת ככה או שאתה עושה את עצמך כזה?).
אני לא יודע האם לצחוק או לבכות. איך נפלו גבורים...
מדובר בדברים פשוטים לבן חמש למקרא, וכאן מתווכחים ע"ז גדולי הרבנים..
הריני בזה להציע שאלות תם:
א. האם יש חובה מדאורייתא של לא תעמוד על דם רעך?
ב. האם שלוחים פטורים מחובה הנ"ל?
ג. האם שייך לחדש, רחמנא ליצלן, שהרבי אמר שיחה כללית בו הורה שאסור לשליח לעשות שום דבר השייך לאה"ק, אפילו אם מחוייב בזה מן התורה?
[לדוגמא: האם שלוחים מחוייבים בהוכח תוכיח, ואהבת לרעך, איבוד עבודה זרה וכולי, או שאם הנ"ל קשור לאה"ק פטורים הם מן המצוות?]
ד.האם לא תעמוד על דם רעך כולל חובת מחאה?
ובכן:
לג' שאלות הראשונות אין לאף אחד שבגדר נורמלי ספק מהי התשובה הנכונה. פשוט וברור שגם שלוחים מחוייבים במצות.
ועכשיו לשאלה האחרונה - האם לא תעמוד כולל חובת מחאה - מפורש כתב כן הרבי לא פעם ולא פעמיים.
ועוד יותר מזה - שהרבי מורה להדיא ובאותיות רברבין שגם רבנים שבחוץ לארץ מחוייבים למחות, ואם לאו הקולר תלוי בצוארם... [ובאמת, כנ"ל, הדבר פשוט מאליו ללא הזדקקות לשיחה מסויימת, כי פשוט שגם רבנים בחו"ל מחוייבים לקיים מצוות התורה].
איז געקומען דער קלוגינקער, והביא שיחה אחת ויחידה בהקשר מסויים, והוציא דברים מהקשרם, כאילו יש כאן הוראה כללית, רח"ל, שאין לשלוחים בחוץ לארץ לקיים מש"כ בשו"ע כיון שנשלחו להפיץ יהדות! אתמהה!
ועוד מדפיסים כ"ז שחור ע"ג לבן, "אין אמסטארדאמע אותיות", ומפרסמים קבל עולם ומלואו, גם בשטורעם וגם בכפ"ח.
ותוכן דבריהם - כאילו יש הוראה מוזרה ומפליאה מהרבי, שאפילו יש מצב של פקו"נ ממש [או בלשון הרב דרוקמן- שעומדים להמיט שואה רח"ל], שע"ז פשוט הדין בשו"ע שכל רב בישראל מחוייב לפרסם דעתו בריש גלי, ועצם זה ששואלים אותו בנושא [ובסגנון דהיום- מראיינים אותו] ה"ז לגנותו ["הנשאל ה"ז מגונה"]- מ"מ - טוענים הם - שדין זה לא חל על שלוחים...
ועולם-גולם (כולל הרב דרוקמן בעצמו, שמכבדו הנני ביותר) שותק ומקבל הדברים כנתינתם מסיני, ולא מגיב כלל וכלל על דברים שטותיים (וי"ל -אפיקורסיים) כאלו(ומתווכחים בקטנוניות, האם לפרש פירוש כזה או אחר בשיחה הנ"ל).

נ.ב. לגופו של ענין, הקורא שיחה הנ"ל מבין ברור, ללא צורך בפלפולים שהמדובר בנושא מסויים, ובלשון הרב: כיון שלאחרונה היו כמה בלבולים, וכל המכיר את האמת וזוכר מאורעות ימים ההם יודע במה מדובר. לא רציתי להיכנס לשקו"ט בענין זה (מהי הכוונה בשיחה הנ"ל), כי לא ע"ז מדובר כאן: מדובר, במחשבה ילדותית, כאילו יש מקום לשקו"ט, האם שייך שהרבי יורה שאין לשלוחים למחות על מצבי פקוח נפש. ולכשתימצי לומר: כל המתלהמים שמדברים בסופה וסערה על כך שלא נצמדים לשיחה בקבלת עול - לכם הנני אומר, מזכירים אתם את טענת המתנגדים. ואפרש שיחתי: המתנגדים טענו על אדה"ז מדוע לא נצמד לדברי האריז"ל שיש צמצום ומפרשן אותה עם דריידלעך "שלא כפשוטו". ומה מגיבים החסידים: ואתם מדוע אינכם נצמדים לפסוק מפורש "מלא כל הארץ כבודו" ומפרשנים שזה לא כפשוטו..
הוא הדבר בנדו"ד: מדוע יצאתם "מיט א שטורעם" להיצמד לשיחה חד-פעמית זו (שכמותה לא נאמר מעולם) ומרחיבים אתם את הקשרה לכל מצב בעולם, ומדוע לא תאמרו כן על השיחות הרבות, החוזרות ונשנות, על דבר חובת המחאה על המצב באה"ק, וכאן נאמרו הדברים במפורש "מיט'ן גראבען פינגער" -ללא הזדקקות לגזירה שוה - ופתאום מותר להגביל דברי הרב שכאן הדברים הם "שלא כפשוטם".
הארכתי ביותר מגדרי, אם כי אין דרכי לצאת בקולמוסי ובפרט באתרי אינטרנט וד"ל, כיון שהמדובר בפקו"נ.
א' מרבני אנ"ש בחו"ל, הכואב על המצב..
א' בטבת תשס"ח
36. לחכם מכל אדם מתגובה 34
לא אאריך בתגובה על הדמגוגיה הזולה שלך,
ורק אעיר 2 הערות:

1. על רכבי יש 2 סרטים כתומים, וכן על ביתי.

2. אני יכול להציג בפניך מסמך לפיו קיזזו ממשכורתי (אני עמרי שרון) כ- 80,0000 ש"ח (1!) כ"עונש" על מחאותי בענייני ארץ ישראל.

3. מביתי התנהלה פעילות בענייני ארץ ישראל, שעלתה לי אישית אלפי-אלפי ש"ח.

ולסיום הערה:

כשמגיע לענייני פקוח נפש של א"י אינני עושה כל חשבון של כבוד, והמפורסם א"צ ראיה.


תמשיכו, תמשיכו, להצטלם מחוייכים עם בוש וקונדוליסה ולהפקיר אחים ואחיות בארץ ישראל!אוי לנו שאלה אמורים לייצג את רעיא מהימנא של דורנו!
א' בטבת תשס"ח
37. Urgent halachik question for Rabbi Drukman
My question is addressed to all those who raise the banner of 'Pikuch Nefesh to justify their positions, particularly Rabbi Drukman Would It be acceptable for me to be 'mechalel Shabbos' in order to do any of these activites that you suggest protesting against 'chazoras shtochim?.And if not why not?
א' בטבת תשס"ח
38. והמשכיל בעת ההיא ידום
לרב קפלן ולרב דרוקמן
שניכם צודקים
מחד, שלוחים בכללות ענינם הוא להפיץ יידשקייט ולא הפגנות שלא מועילות (לצערי) במאום, לאידך, אין שום צורך להתראין בשטורם ולדבר ע"ז "מי שמך" להיות דובר לליובאוויטש.
לסיכום פחות לדבר יותר לעשות.

ולסיום אין שום מצוה להרבות במחלוקות במחנינו, יש לנו מספיק תעסוקה מהמנגדים מבית ומחוץ.
א' בטבת תשס"ח
39. למנדי מתגובה 15

אני מצטער אולם הרב דרוקמן בהחלט עונה לנקודת הענין, בעוד שאתה טועה.

א. אדרבה. בגלל שהרבי אינו נכנס לפרטים בשיחה הנ"ל, הרי שהדברים אינם ברורים. שהרי כ"ק אדמו"ר בכבודו ובעצמו ניווט והוביל את השלוחים בארה"ב במאבקיהם עבור הצבת החנוכיות בחוצות ערי ארה"ב, אע"פ שהדבר שנוי במחלוקת בקרב הקהילות היהודיות שם, ואלו שעומדים בראש המתנגדים לכך הם היהודים הרפורמים.

אם כן, לשיטתך שהרבי קבע כלל גורף ששליח צריך לעסוק אך ורק בשליחותו הפרטית ולא לחוות דעה בשום ענין חיובי אחר, כיצד הדברים מסתדרים בקנה אחד?

ברור אפוא שכוונתו הק' בשיחה הנ"ל היתה לענין מסויים ועל רקע מסויים שיש לברר היטב מהם.

ב.בנושא ההפגנות הנך צודק בהחלט. לא על כך יצא הקצף, אלא על התגובה המתנערת מן האכפתיות לשלימות א"י, כאילו אין זה עניינה של ליובאוויטש בבולטימור, מרילנד.

ג. הדברים שאתה מצטט רק מוכיחים יותר ויותר כי הם לא נאמרו באשר לשלימות הארץ. שכן, כ"ק אדמו"ר עצמו מחה על כך בפומבי (גם לאחר השיחה הנ"ל, ואע"פ שלדבריו יש משקל יותר מלדברי השליח בבולטימור, והם מפריעים יותר למי שהם מפריעים) יותר ממאה ואחת פעמים, כאשר הוא מנמק זאת בכך ש"לא תעמוד על דם רעך".

האם יעלה על דעת מישהו הרואה את חברו טובע בנהר והוא יכול להצילו להתיישב וללמוד ולקיים מצוות ומע"ט ע"מ להוסיף בזכויותיו של הטובע, ר"ל?

האם עניינם של חסידים, ששמם ניתן להם בגין עשייה לפנים משורת הדין, להתעלם מן הדין הפשוט של חובת המחאה וחובת ההצלה, אי העמידה על דם רעך, חובת "הוכח תוכיח" אהבת ישראל, גזל כל עם ישראל וכו' וכו'?

פשוט וברור כשמש שלא לכך התכוון כ"ק אדמו"ר, והנהגתו האישית בענין זה - בתור השליח הראשי של ליובאוויטש - היא הדוגמה הטובה ביותר לכך.

אני רק רוצה להזכיר לך מנדי (אם לך צריך להזכיר...), כי היה היה לרב קפלן מבולטימור אח בצפת בשם הרב לייבל קפלן ע"ה.

הנ"ל היה שליח אישי של הרבי לארה"ק והרבי אף התבטא עליו כאשר שלח אותו "א פיינער יונגערמאן" (שמעתי זאת בעצמי ממי שהרבי התבטא כך באוזניו), אדם משכמו ומעלה בכל היבט אפשרי שלא הניח אחריו כמותו בין עסקני ליובאוויטש בארה"ק.

עם זאת ולמרות הכל, כאשר הנ"ל עשה שגיאה בשיקול הדעת בענייני שלימות הארץ, הרבי הרחיק אותו מיידית מכל עמדת השפעה, פירק את הארגון שבראשו הוא עמד וכו' וכו'.

א' בטבת תשס"ח
40. ישר כח לרב קפלן!
הרב שמואל קפלן היצלת את כבודנו, כבוד החרדים לדבר ה'!


שנים הרבה תקפו אותנו חסידי חב"ד שבגלל כסף לישיבות ותלמודי תורה אנו תומכים בממשלה תומכת אוסלו.


אנחנו טעננו "להגנתינו" כי חוץ מ"פקוח נפש" יש עוד אתגרים ליהדות החרדית: חיזוק התורה והאידישקייט.


עתה אני רואה שהרב קפלן וחבריו חושבים בדיוק כמונו!

לאמור, כדי לקרב יהודים ליר"ש צריך לשתוק בענייני פקוח נפש.


אני מקווה, שלפחות יהיה לכם, חסידי חב"ד, אומץ לבקש סליחה מהיהדות החרדית!

ולך הרב קפלן נאמר רק 2 מילים:

ישר כח!ב' בטבת תשס"ח
41. סתם טעות של חרמש/קפלן
השיחה של הרבי עליה נסמך חרמש/קפלן מדברת על עניינים פנימיים של ארץ ישראל.

באותה תקופה (חורף תשמ"ט) היתה הסערה הגדולה והמתח בין אגו"י ודגל התורה ועל רקע זה נרתמו חסידי חב"ד להצביע בבחירות עבור אגודת ישראל, מה שהסעיר את כל המערכת הפוליטית-חרדית בארץ.


זהו היה ענין פנימי שבאה"ק עליו לכאורה מדבר הרבי.


בכל מקרה פשיטא וברור ששלימות ארץ ישראל ושלימות ירושלים אינם נושאים שבגדר ענין פנימי של תושבי אה"ק, אלא זה ענין הנוגע לצפור נפשו ולרגשותיו של כל יהודי בכל מרחבי תבל.


ב' בטבת תשס"ח
42. לעוזר הפרלמנטרי החרדי (מתגובה 40)


אתה צריך להודות לרב דרוקמן וחבריו המתלהמים מהתגובות כאן.

ההמצאה החכמולוגית של הרב דרוקמן וחבריו שלצאת להפגנות זה פיקוח נפש – זה עצמו מלמד זכות על החרדים בכנסת.

שלדברי הרב דרוקמן יוצא שכמו שלשלוחים בחב"ד לא איכפת מפקוח נפש, קרי: שבזה שלא יוצאים להפגנות מסכנים את העם היושב בציון או"ד לחרדים בכנסת מותר לתמוך בהסכמים שמסכנים חיי אדם.

אבל לדעת הרב קפלן וכל השפויים בחב"ד הפגנות לא עוזרות לפיקוח נפש (ואולי גורמות ההפך) לכן אסור לשליח להתעסק עם הפגנות –
ואז רק לדעת הרב קפלן ישנה טענה עצומה לחרדים:

איך זה שאנשים שמיצגים אתכם בכנסת(שמשם יוצאות כל ההחלטות) מוכנים לסכן את בטחון ישראל?

איך נתתם יד בכנסת להסכמים שמסכנים את כל העם היושב בציון?

איך זה שבעד בצע כסף מכרתם את נשמתכם לשטן?וכאן המקום להודות לרב דרוקמן וחבריו שאע"פ שכל ההפגנות שלכם לא פעלו כלום להצלת ישראל, דבר אחד בטח שפעלתם זה לתת חרב פפיות לשונאי השלוחים מבית ומחוץ.


ב' בטבת תשס"ח
43. ל: 42
הרבי דרש ותבע מאיתנו

ל-מ-ח-ו-ת!!!


נקודה.


אם זה מועיל או לא,זה לא החשבון שלנו.

*****************************

אם מכרו באנאפוליס את עם ישראל ואת בירת ישראל,ולא יצאה מחאה משלוחי הרבי הפועלים על יד אנאפוליס,
זהו, בעברית קלה,


ח-י-ל-ו-ל ה- ש - ם !!


ב' בטבת תשס"ח
44. מגיב 42, איך אפשר לרדת מדחי אל דחי!
הקלוגינקער עובד שעות נוספות.

הרבי נשיא דורנו לימד אותנו כי כשכואב צועקים!

מה יכול להיות כואב יותר מאשר הובלת עם ישראל היל"ת לשואה?

עכשיו הידרדרות נוספת:

לא רק שלא צועקים, אלא עוד לועגים לאלה שכן צעקו והפגינו!


מגיעים לכם השלוחים באנאפוליס ממש צל"ש על התנהגות יהודית חסידית למופת!ב' בטבת תשס"ח
45. זיוף השיחה
השיחה נאמרה לגבי הבחירות ופוליטיקה
האם הרבי סתר את עצמו בהרבה שיחות שעל כל יהודי העולם למחות ולכל יהודי צריך לזעוק
רבותי זהו פיקוח נפש
ב' בטבת תשס"ח
46. זהו תוצאה של הזלזול הנורא בארץ ישראל
מבית מדרשה של דטרויט וכדומה
ב' בטבת תשס"ח
47. ל: 43, 44, 45. יש לכם בעיות בהבנת הנקרא?אף אחד לא מתווכח כאן אם מסירת שטחים היא סכנת נפשות.

הויכוח הוא האם "הפגנות" רצה הרבי – או להרבות בהפצת היהדות?

או במילים אחרות האם הפגנות יעזרו לא"י או הפצת היהדות?הרב דרוקמן טוען בלהט שהפגנות יעזרו לאחינו בנ"י ולכן חייבים לצאת להפגנות.

לעומתו הרבי בשיחה כאן טוען שהפצת היהדות יעזרו יותר לא"י ובלשון הרבי " דווקא על ידי הוספה בעבודתו במקומו, ביכולתו לפעול יותר עבור ארץ הקודש".וההחלטה בידכם


ג' בטבת תשס"ח
48. ל= 47, סליחה, טעות!
הרב דרוקמן יצא חוצץ נגד התבטאותו של הרב קפלן לפיה:

שלימות ארץ ישראל,
שלימות ירושלים,
פקו"נ של מליוני יהודים
- כל אלה
"ענין פ-נ-י-מ-י
של ארץ ישראל",


ועל כך בעיקר יצא הקצף!

ג' בטבת תשס"ח
49. בהמשך למה שכתבתי בתגובה הקודמת
כדאי לראות את דברי הרב דרוקמן במילואם, ולהיווכח על מה בדיוק הוא מתמקד:

http://www.shturem.net/index.php?section=cols&id=736&lang=hebrew

ג' בטבת תשס"ח
50. איזה כבוד זכה הרב דרוקמן
נראה שהמגיבים האחרונים כאן מדייקיםבדבריו של הרב דרוקמן, אמר הוא התכוון לכך או לכך

ובכלל, נראה שמרבית התגובות האחרונות עוסקות כאן ב"מילה של הרב דרוקמן", מול "מילה של הרבי".

כל טענות הסרק שהועלו כאן, כאילו הרבי לא התכוון בדבריו לשלוחים למה שדבריו נראים ונשמעים - טוענים טענות של הבל ורעות רוח, וראוי לכל אותם מגיבים שיחשבו היטב לפני שהם מעלים טענות של שטות שכאלו.

הרבי אמר דבר ברור, חד וחלק. הוא הורה לשלוחים במה עליהם ועסוק ובמה לא. ואין כל מקום לדיון עקר זה.
ג' בטבת תשס"ח
51. HOW DARE YOU?
Rabbi kaplan wanted a picture with bush in the white house so thats why it's okay to give away yerushalayim...

HOW DARE YOU DO SUCH A THING FOR A PICTURE???
ד' בטבת תשס"ח
52. קטע מבהיל משיחת הרבי. רלבנטי
"....נולדתי בכור לאבי, שהיה אחר-כך הרב הראשי ביקטרינוסלב. כיון שבימים ההם ובמדינה ההיא היו צריכים לנהל וויכוח או לענות על שאלה וגידוף, שעל-זה היו צריכים לענות ברוסית, ואני הייתי בנו המבוגר של רבה הראשי של העיר - לכן זה נפל עלי.

הורגלתי מאותם הזמנים (לפני כ-?65-60 שנה), שאין מה להמתין לתואר של כבוד. ואם יישבו וישתקו - אינני אוחז מכך, אסור לי לאחוז מכך, ולא על כך חינכו וגידלו אותי!

אני אוחז ב(שיטת ה) חינוך - שכאשר מדובר בענין הקשור לפיקוח-נפש אסור לשתוק, אפילו כשיודעים שתוך-כדי-דיבור (או מחר, או לאחר זמן) פלוני-בן-פלוני ימסור לשון-הרע לפלוני-בן-פלוני!

מדובר על פיקוח-נפש! וכדי שלא יטעו - אמרו וחזרו וכתבו והדפיסו ופרסמו וביקשו שכל המעוניין יפרסם זאת - שבשולחן-ערוך אורח-חיים הלכות שבת סימן שכ"ט כתובים דברים ברורים בנוגע לענין זה - ולמרות זאת, לא נגע ולא פגע, זה לא נקלט אצלו, היות והוא משוחד!

אינני מתכונן לשנות את הדרך שסללו לי אבי ומורי-וחמי!!!

וכאמור לעיל שזה היה "גירסא דינקותא" שלי! - אכן, אינני אומר שיש לי הנאה מכך - וזוהי לא בדיוק אותה תחושה כאשר אומרים עלי תואר של כבוד וכאשר אומרים תואר הפכי - אבל את המעשה אינני הולך לשנות! אינני עומד לשנות את השיטה אותה סללו לי אבי ומורי-וחמי - שאין להתחשב בענינים של היפך הכבוד, ואפילו עם גזירה של אומות-העולם - אין להתחשב!.."

(שיחת ליל כ' אב תשל"ט).ד' בטבת תשס"ח