ציור: ר' זלמן קליינמן ע"ה
ציור: ר' זלמן קליינמן ע"ה
'לכתחילה אריבער' או הפקרות?

האמנם בקריאת 'לכתחילה אריבער' ניתן היתר גורף להיזרק לים של חובות גם אם מלכתחילה לא היה כל מקום לפעולה החדשה? (עלה במחשבה)
מכל הנהגותיהם בקודש ודברי תורתם של רבותינו נשיאינו, קיבל המסר של 'לכתחילה אריבער', דגש מיוחד בדברי הרבי. הקו הברור נשען על דברי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע (שאנו מצויים בימים שבין יום הסתלקותו ליום האושפיזין שלו): העולם אומר שמלכתחילה יש ללכת, מלמטה ('ארונטער'). ואם לא ניתן, אזי יש לדלג מלמעלה (אריבער). ואני אומר: לכתחילה אריבער.

לא הייתה זאת עוד אחת מ'תורות' הרביים שהועברה לנו במסורה מדור לדור. הקו הזה היה למוטו בתורת הרבי ובהוראותיו הקדושות והוא הושאל לשורה של מחוזות, תפקידים ויעדים. בכל התמודדות, בכל אתגר שניצב בדרכו של כל העושה בשליחותו של הרבי, כמו מתנוססת לנגד עיניו קריאת 'לכתחילה אריבער', המהווה גם נתינת כוח, שיא חדש להבטחת הנצח: "כל הבא ליטהר, מסייעין אותו".

במרוצת השנים הפך מטבע הלשון הזה שורש לאלפי רבבות של פעילויות, מוסדות וכל כיוצא בהן.

כמביט מהצד, דומה שלא אחת נעשה הדבר תוך חריגה בוטה מאמות המידה אשר אותן עצמן טווה וחקק הרבי נשיא דורנו.

ולא נדרשנו כאן לנושאים שברוח ובאמונה ואף לא בהפצתן של אמונות או אידיאות כאלו ואחרות, בין שיש להן ביסוס ובין שאין להן כל אחיזה. כוונת הדברים נוגעת לעולם המעשה.

השאלה הנשאלת במלוא החדות והישירות פשוטה: האם בשם 'לכתחילה אריבער' יכול כל אדם בכל מצב לנתר מעלה, לכל פעולה, גדולה וגרנדיוזית ככל שתהיה? האמנם בקריאת 'לכתחילה אריבער' ניתן היתר גורף לכל שליח באשר הוא להיזרק לים של חובות אדירים גם אם מלכתחילה לא היה כל מקום הנראה לעין לפעולה החדשה שבה הוא פותח?

אין כוונתי חלילה לשים 'איקס' על שורה של פעולות ומפעלי קודש שקמו שרובן המכריע לא יצאו לדרך מתוך רווחה כלכלית אולם בתוך עמנו אנו יושבים ולא אחת מתבשרים אנו על פתיחתו הגרנדיוזית של מוסד שלא חולפים אלא ימים אחדים מאז חנוכתו וכבר מוצפים אנו במכתבי בקשה נרגשים להטיית כתף לקיומו.

למוסד הזה, יודע כל אחד בשקט, לא היה כל צורך משווע ואין אף צידוק בקיומו הנוכחי. יש לו מקבילים טובים וראויים ברמות שונות בנקודות גיאוגרפיות שונות על פני הארץ. אלא מאי? איש או קבוצת אנשים שרוממות 'לכתחילה אריבער' גמרו אומר על הקמתו. וכי מי יעמוד לנגדם שעה שהם מנופפים במנטרת 'לכתחילה אריבער'. מי זה יהין לערער את המסר שעליו גדלו והתחנכו דורות של 'תמימים', מקושרים ושלוחים.

מישהו העז פעם לשאול את האיש אשר החליט להקים את המוסד ולעמוד בראשו, המתדפק בדלת ביתו באישון לילה, לבקש נדבה או אף להחתימו על טופס הוראת קבע: מי בדיוק התיר לו להלין את שכרם של עובדיו שביכרו את מלאכת הקודש שהוצעה להם על פני פרנסה אחרת, בשם 'לכתחילה אריבער'?

במו עיניי ואוזניי הייתה לי הזכות המפוקפקת לשמוע, לא פעם ולא פעמיים, מטבע-לשון מפי שליח, איש מסירות-נפש כשלעצמו, שהייתי מרבה לשהות אצלו בעבר. כל אימת שהחליט הלה על פרויקט חדש, עתיר משאבים ועלויות, ומאן-דהוא בסביבה היה מהין לשאול מה עם כיסוי ההוצאות הכרוכות בכך? היה הלה משיב בשלוות נפש סטואית: "נוסף גם הוא על חובותינו".

אני מודה שהדברים עשויים להישמע אולי חצופים במידת מה כלפי חיילי לגיונו של מלך שעפר אנו תחת כפות רגליהם – אלא שראשית, לא תמיד אלו שנוקטים בהפרזה יתירה של 'לכתחילה אריבער' בכל הקשור לפעולות ומפעלות נעדרות כל בסיס מינימלי קיומי נמנים אכן עם צבא השלוחים. על אלו כמו על שאכן נמנים המה אולם על דגלם חרטו את קו החריגה המופרזת, ניתן ואולי אף ראוי לומר, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול.

י"ז בתשרי תשס"ו
תגובות
6
1. נקודה יפה ונכונה
ומה כן?

ברור שההפקרות שתיארת היא לא 'לכתחילה אריבער', אבל אולי תואיל לבאר מהו לכתחילה אריבער חיובי?
לפתוח מוסד רק כשיש תקציב לפעילות שוטפת של שנתיים? שלוש?
י"ז בתשרי תשס"ו
2. צודק

גם אני מסכים לדבריך

י"ז בתשרי תשס"ו
3. חצוף ובטלן
יושב האדון ליפקין על כסא המנהלים בעיתונו ונשען לאחור במשרדו הממוזג ומחלק פקודות וציונים לחיילים שבחזית אשר קורעים תחת העומס למען כבוד לובאוויטש .
אין לי מה לומר לאדון ליפקין חוץ מאשר צא לשליחות ותעשה משהו בשביל הרבי במקום לדבר ולתת פקודות....
אחד השלוחים
י"ט בתשרי תשס"ו
4. צודק בכל מילה
קולגה, לצאת לשליחות ולפתוח בי"כ, בית חב"ד ומוקד פעילות, זה שליחות עם לכתחילה אריבער חיובי.
ללכת לפתוח ישיבה חדשה בכל חור, עם 15 בחורים, משפיע שאך יצא מהישיבה בעצמו, וראש ישיבה שכתר המלכות קסם לו, ובנוסף, באפס תקציב- זה לכתחילה אריבער שלילי.
כ' בתשרי תשס"ו
5. "גם שליח"??
"גם שליח" לא ניראה לי.....
כ"א בתשרי תשס"ו
6. מסכים עם כל מילה
אני מסכים עם כל מילה שכתב ליפקין. זה שהוא יושב במשרד ממוזג ומגיעים אליו כל אותם חבר'ה שלכאורה הולכים 'לכתחילה אריבער' ומבקשים ממנו שיוציא אותם מאותו בור שהם לא יודעים איך לצאת ממנו, זכותו המלאה להביע את דעתו, גם לזבולון יש זכות דיבור... השליח שהולך לכתחילה אריבער קוטף את כל הפירות ואח''כ הוא מגיע למצב של פת לחם ר''ל ונזקק לרחמים מרובים...

לא זו הייתה כוונתו של הרבי כשיצא עם כל השטורעם של 'לכתחילה אריבער'...
כ"א בתשרי תשס"ו