צילום: ישראל ברדוגו
יש הרבה מה ללמוד מהשלוחים

"השילוב הנדיר הזה, הזכיר לי 'ווארט'". הרב משה מרינובסקי ברשמים מבאנקעט שלוחי חב"ד בחבר העמים שהתקיים בירושלים (עלה במחשבה)

אחד מרגעי השיא של הערב החגיגי המפואר שנערך אמש בירושלים תחת הכותרת "הלב עם השלוחים", היה במהלך נאומו של הרב הראשי לרוסיה, ידידי השליח הרב בערל לאזאר.

כמו הנואמים הנכבדים שלפניו ושלאחריו, גם הרב לאזאר לא חסך שבחים על 'חתן' המעמד הנגיד הנדיב ר' לוי לבייב, התומך העיקרי והמרכזי בפעולות השלוחים במדינות חבר העמים.

ואולם, לצד השבחים החמים, ביטויי ההערכה וההוקרה ומיטב האיחולים, גם הרב לאזאר, כמו הר' לבייב עצמו כשהגיע תורו להשיב למברכיו, לא שכח להזכיר גם מה הציפיות של הר' לבייב מהשלוחים בתמורה לתמיכה. "הוא מבקש דבר אחד – שנגדיל את הפעילות ונרחיב את המוסדות בכמות וגם באיכות, שהחינוך היהודי לו הילדים זוכים ברשת המוסדות 'אור אבנר חב"ד' יהיה עמוק יותר, שכל ילד וכל ילדה יהיו יותר יראי-שמים".

*

השילוב הנדיר הזה, של האורות הנוצצים באולם רחב הידיים של 'רמדה רנסנס' עם הקהל הגדול והנכבד שבא להוקיר את שלוחי הרבי בחבר העמים ואת ה'זבולון' שלהם, עם הסעודה החגיגית ופניהם הקורנות מנחת של ההורים והסבים ועיניהם הבורקות של אנשי העסקים - יחד עם דרישה לרמה גבוהה יותר של יראת-שמים, הזכיר לי 'ווארט' על פרשת השבוע שהיה שגור על-פיו של אבי מורי הרה"ח ר' חיים עוזר ע"ה.

על מעשר שני שיש להביא אותו לירושלים ולאכלו בטהרה, נאמר בפרשה (ראה יד, כג) "ואכלת לפני ה' אלוקיך... מעשר דגנך... למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים".

ונשאלת השאלה: כיצד אפשר להגיע ליראת שמים "כל הימים" על-ידי... אכילה?

וההסבר הוא כמבואר במפרשים (ספר החינוך מצוה שס, תוסופות ד"ה כי מציון בבא בתרא כא, א) שכאשר מביא המעשר היה בא לירושלים, הוא לא היה עוסק באכילה בלבד. בבואו הוא היה רואה קדושה גדולה, כהנים בעבודתם וסנהדרין שעוסקים בתורה, וסופו שבא לידי יראת שמים.

לפי זה אפשר גם – היה אבא מוסיף בשם סבו – להוסיף טעם למנהג חסידים להסיב להתוועדויות מתוך אכילה ושתיה. כשם שאכילת מעשר בירושלים הביאה ליראה כל הימים בגלל הסביבה, האוירה והמראות של בית המקדש ומה שסביבו, כך ההתוועדויות החסידיות בסעודה ובאמירת לחיים, גדושות בדברי תורה וחסידות וסופן שהן מביאות לידי יראת שמים.

*

יתכן שהשלוחים טרחו ובאו עד ירושלים כדי לערוך את הכנס שלהם בעיר הקודש ולשאוב עצה ותושיה מחכמי ורבני הארץ. יחד עם זאת ברור כי בזמן הגלות, עד שיבנה המקדש במהרה בימינו, ההשפעה היא גם בכיוון השני. כל מי שנכח במעמד הגדול והמכובד שנערך בירושלים, יצא בתחושה שיש לו הרבה מה ללמוד מהשלוחים.

כ"ד במנחם-אב תשס"ו