ב"ה מוצאי ש"ק, א' תשרי תשפ"א | 19.09.20
נתגלה סידור סלאוויטא תקצ"ו

נתגלה עותק יחיד של סידור אדמו"ר הזקן, דפוס סלאוויטא הוצאת תקצ"ו. מדובר בגילוי חשוב ביותר וערכו של הסידור לא יסולא בפז
מערכת שטורעם

בימים אלה גילה בארה"ב השליח הרב ברוך אוברלנדר, עותק יחיד של סידור אדמו"ר הזקן, דפוס סלאוויטא הוצאת תקצ"ו. מדובר בגילוי חשוב ביותר וערכו של הסידור לא יסולא בפז.

ob1_598

רשות הדיבור נתונה לרב אוברלנדר שגילה את העותק הנדיר:

בימים אלה ביקרתי אצל אספן סידורים גדול במנהטן, ולהפתעתי גיליתי אצלו את סידור אדה"ז, סלאוויטא תקצ"ו; בנוסף לסידור הנדיר מצאתי אצלו עוד כ-50 סידורים ישנים ונדירים שלא מופיעים ברשימת דפוסי הסידור.
 
בין השאר הבחנתי אצלו בעותק שלם, במצב מעולה, של סידור ראדוויל דפוס ב', וכמדומה לי שגם עליו אומרים שזהו עותק יחיד בעולם.

הסידור סלאוויטא היה נחשב אבוד, ונראה אפוא שזה עותק יחיד בעולם.

"ברוך שמסר עולמו לשומרים".

האספן החשוב נהג בי טובת עין ונתן לי צילום שלם מכל הסידור.

הוא עצמו – כך סיפר לי – מתפלל בנוסח האר"י, כיון שהוא נין ונכד לחסידי חב"ד שהגיעו לארה"ב מרוסיא בתחילת המאה הקודמת.

לפני כשנה הופיע בחנויות הספרים ספר "הסידור" מטעם מכון "היכל מנחם" בעריכתם של הרב גדליה אבערלאנדער והרב נחום גרינוואלד. ספר "הסידור" יצא לאור לכבוד שנת המאתיים להדפסה הראשונה של סידור אדה"ז בשנת תקס"ו. הספר הוא מאסף של כל החומר החשוב שהצטבר במשך השנים שיש בו נגיעה ליצירת הסידור של אדמו"ר הזקן וכן מאמרים חדשים ומקוריים שנכתבו בידי חוקרים בני ימינו. מלבד זאת מתפרסמים בספר תעודות ומסמכים מגוונים ובהם ידיעות שונות מתקופת עריכת הסידור.

בספר "הסידור" מופיעים, כאמור, מחקרים מגוונים על הסידור וסדר התפילות שבו, מן הראוי להעיר לפי שעה הערה אחת, לאור הגילוי הנוכחי: בסידור סלאוויטא לא מופיע תפילת "הנותן תשועה למלכים", וכן יש בו סליחות לבה"ב ותעניות. בהמשך, מן הסתם, יהיה ניתן להעיר ולהאיר על שינויים ודברים נוספים מתוך הסידור המדובר.

האספן החשוב כבר יצר קשר עם מערכת ספר "הסידור", ובד בבד הוא מכין צילומים מכל ה'שערים' של הסידורים השונים שנמצאים באמתחתו לתועלת הרבים.

קהל שוחרי התורה והתפילה, חוקרי וחובבי "הסידור", ולמעשה כל מי שפרי עמלו ויצירותיו של רבינו הזקן זי"ע חשוב בעיניו, יגיל וישמח בודאי על הגילוי החשוב הזה.

ולא נותר אלא לקוות: מי יתן ויתגלו כבר שאר הדפוסים הראשונים של הסידור שנדפסו בחיי אדמו"ר הזקן.

י"ד באייר תשס"ו
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
16
1. שמחה גדולה
אין ספק שמדובר בגילוי מרעיש. ובודאי כעת יימצאו עובדות הסטוריות חשובות, וייפתרו ספקות רבים ומנהגים וכו' בנוסח אדה"ז.

רק הערה קטנטונת: דומני שבסידור המופיע כאן, מנוקד "מוריד הט?ל" עם פת"ח תחת הטי"ת - כמנהג אשכנז, ולא כנוסח המקובל אצלינו.
י"ד באייר תשס"ו
2. להעיר
נראה ברור שכתוב שלא עשני עובד כוכבים ומזלות????
י"ד באייר תשס"ו
3. האם זה השליח החשוב מבודפשט?
ברוך אוברלנדר?
י"ד באייר תשס"ו
4. תקס"ג ולא תקס"ו
כמדומני סמן הדפסת הסידור היתה בשנת תקס"ג ולא בתקס"ו
י"ד באייר תשס"ו
5. שמו של השליח החשוב
אולי הוא הרב אובלרנדר מבודפשט
י"ד באייר תשס"ו
6. מקומו של הסידור בבית אגו"ח שעל יד 770
ברור שמקומו של הסידור הוא בספריה של הרבי .
בוודאי תבשרו לנו כאשר ישלח הסידור לשם ברור שכזה סידור יעשה הרבה נחת רוח לכ"ק אדמו"ר זי"ע

שבת שלום
י"ד באייר תשס"ו
7. oved kochavim
very interesting!
in addtion,
i nerver saw a sidur that says shelo asani over kochavim umazolos
how is olleinu?
is there a prayer for the government? can you show those pages?
י"ד באייר תשס"ו
8. חומר למחשבה
יושב לו יהודי בניו יארק (לא בחור נידח) ותחת ידו ספר הקדוש ויודע חשיבותו (כמובן היותו אספן) ויתר על כן הוא צאצא חבד"י ועד עתה לא ידעו עליו ועל הסידור? שזו תמיה גדולה ורק במקרה נודע עליו וכבר מתפרסם ברעש גדול שמצאו הסידור,,
אולי לכן לא נכון להשתמש עם לשונות כמו היחיד, לא נמצא וכו,,, אפשר להיות שיש עוד הרבה אוצרות גנוזים ואפילו לא גנוזים אלא שצריכים להתאמץ ולחפש ומובטחים שגדולה תעמולה שאינה חוזרת ריקם.
ואלי כאן המקום לעורר (אם עדיין מותר ואם לאוו אז ברמז עכ"פ) בקשר לספרי רבותינו נשיאנו שידוע שנמצאים בשביה במדינה ההיא שזה גרם וגורם עגמת נפש הרבה לרבי והרבי דיבר על זה פעמים רב אז איך אפשר לשתוק בקשר לגאולת הספרים" קער א וועלט היינט" גאולה נאו וכ"ק בראשינו.
ט"ו באייר תשס"ו
9. "שלא עשני עובד כוכבים ומזלות"
מעניין להעיר שבברכת השחר יש את נוסח הצנזורה
"שלא עשני עובד כוכבים ומזלות"
ומצד השני רושם הכתבה מציין:
שבסידור סלאוויטא לא מופיע תפילת "הנותן תשועה למלכים" (התפילה לשלום מלכות),
ט"ו באייר תשס"ו
10. מוריד הטל
אכן נדפס כאן (כנראה לא בכל התפילות) מוריד הטל בפתח - כפי שהעירו בתגובה 1 - ועל כך העיר אדמו"ר הצ"צ בהגהותיו לסידור זה שצ"ל בקמץ.
ט"ו באייר תשס"ו
11. סידור אדה"ז אכן?
כמובן שזהו נוסח אר"י כפי שסידר כ"ק אדה"ז (כמו סידור תהלת ה' של ימינו)(א) אבל סידור זה נדפס כ'ג שנה אחרי הסתלקות כ"ק אדה"ז, (ב)לענין דיוק נוסחאות וכו,,, הרי קדם לי' "סידור דא"ח" שנדפס בשנת תקע"ו (ברדיטשוב תקע"ח,ק'ב תקצ"א) ע"י חסיד חב"ד ר' ישראל יפה, וסידור דהכא נדפס ע"י חסיד(גדול ויהודי קדוש באמת, אבל לא חסיד) חב"ד.
ט"ז באייר תשס"ו
12. דניאל
למספר 6.

אתה משיחיסט?
למה מקומו הסידור הוא בספריית אגו"ח?
כעת אחרי ג' תמוז?
האם הרשימות שנמצאו בחדר הרבי הם בספרית אגו"ח?
ט"ז באייר תשס"ו
13. דפוס ראשון?!
איך יתכן שסידור שנדפס בשנת תקצ"ו (עשרים ושלש שנים לאחר פטירת אדה"ז) יהיה מההוצאה הראשונה של הסידור (שהודפס בחייו?!)?!
ט"ז באייר תשס"ו
14. ניקוד מוריד הטל
בשחרית לחול נוקד עם קמץ, אבל בערבית לשבת, בשחרית, במוסף, במנחה לשבת, מוסף לר"ח, תפילה לשלש רגלים, תפילת טל, תפלת יוהכ"פ, נעילה נוקד בפחת.
ט"ז באייר תשס"ו
15. שם הסידור מבטא ספרדי?
בדף שפורסם רואים שם הסידור באותיות רוסיות "סדר תפילות מכל השנה". מעניין שמילים אלו כתובות במבטא הספרדי המקובל היום בא"י. "SEDER TFILOT ...
" ולא "SEDER TFILOIS"
מעניין למה?
ט"ז באייר תשס"ו
16. ל15
בזמנים ההם הרוסית היתה נכתבת אחרת, ולא כפי שהיום
ט"ז באייר תשס"ו